Gå til indhold
Renz Basic Slim - nyhed fra Renz
Renz Basic Slim - nyhed fra Renz

Pressemeddelelse -

Ny postlov er vedtaget: sådan påvirker den dig

Et flertal i Folketinget har vedtaget en ny postlov. Disse nye lovgivninger skaber store forandringer af danskernes postleverancer – især i landzoner, fritidshusområder og på mindre ø-samfund. Hos Renz glædes vi over de nye forandringer, som begynder at matcher danskernes behov, skriver CEO Kenneth Steinmetz.

Folketinget har vedtaget den nye revideret postlov den 30. november 2023. Forslaget blev gennemført med et stort flertal bestående af regeringen, Liberal Alliance, Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og løsgængere. Dette er en lovgivning, som vi modtager med glæde. Danskernes postvaner har ændret sig gennem de sidste år, og den gamle postlov var for længst forældet. Danskerne handler i større grad online, hvilket skaber et stort behov for mere alsidig pakke- og postleveringer.

Hvad betyder ændringerne?

Postlovens overordnede ændringer består af en ophævelse af befordringspligten, og lader i stedet markedet løfter opgaven, og alle virksomheder mødes på lige vilkår. Dette giver også en oplagt mulighed for at gøre postleveringen nemmere. Her gælder det bl.a. at 50-meter reglen i landzoner bliver ophævet, og postkassen skal flyttes frem til nærmeste offentlige vej. Hertil stilles der krav til, at der skal opstilles et centralt placeret brevkasseanlæg i fritidshusområder, der er udstykket efter 1/1 1973. Sidst skal der etableres fælles distribution til de mindre ø-samfund. Dette kunne indebære et kombineret brevkasse- og pakkeanlæg.

”Vi er enormt glade for at befordringspligten er ophævet, og at konkurrencen nu kan skabe endnu bedre vilkår for danskerne. Vi har længe talt for yderligere fokus på pakkepost, som der nu skabes bedre betingelser for. Vi glæder os til at følge udviklingen og hjælpe i områder, som nu står foran mulige ombrydning af postløsninger”, udtaler administrerende direktør i Renz A/S, Kenneth Steinmetz.

Brevkasse- og pakkeanlæg giver luft i hverdagen

Løsningen er nem: Den private brevpostkasse skal udskiftes med en superfunktionel brev- og pakkepostkasse. En sådan udskiftning stemmer overens med forbrugernes adfærd og behov, øger leveringsprocessens sikkerhed, og sparer buddet såvel som modtageren for de ekstra ture frem og tilbage mellem pakkeshop og leveringsadresse.

For at imødekomme de nye tiltag lancerer vi to helt nye postkassesystemer, Renz Basic Slim 501 og Renz Basic Slim 502. Disse nye varianter er lavere og mindre end normalt, hvilket giver mulighed for at samle endnu flere postkasser på mindre plads. Dette betyder at en sektion nu kan indeholde 10 postkasser frem for kun 7 i højden.

Denne løsning er optimal for især fritidshusområder eller på mindre ø-samfund, hvor anlægget skal indeholde en stor mængde individuelle postkasser, som skal samles på et mindre område. Postkasserne kan også kombineres med pakkepostkasser, så beboerne nemt og hurtigt kan tilgå både deres brev- og pakkepost, da vi som alle andre oplever at pakker fylder mere og mere i vores hverdag.

Related links

Emner

Kategorier


Renz A/S udvikler, producerer og markedsfører MEFA postkasser samt pakkepostkasser og Renz postkasseanlæg og pakkepostanlæg til eksempelvis Click&Collect. Vi lægger vægt på høj kvalitet & sikkerhed, flot design og funktionalitet.

Kontakt

Stine Simonsen

Stine Simonsen

Pressekontakt Marketing- og kommunikationschef +45 28501507

Relateret materiale

Renz A/S udvikler, producerer og markedsfører MEFA postkasser samt pakkepostkasser og Renz postkasseanlæg og pakkepostanlæg til eksempelvis click&collect. Vi lægger vægt på høj kvalitet & sikkerhed, flot design og funktionalitet.

MEFA blev etableret i 1969, men virksomheden skiftede pr. 1. januar 2017 navn til Renz A/S. Renz A/S er en del af RenzGroup der er Europas største producent af postkasser, pakkepostkasser og postkassesystemer. Vores position som markedsleder er opnået gennem en målrettet fokusering på design, funktion og kvalitet. Markedsmæssigt fokuserer vi på én- og flerfamilies huse, etageejendomme, erhvervsejendomme og institutioner.

Renz A/S
Korskildeeng 6
2670 Greve
Danmark