Gå til indhold
Nyt borgerjounalsystem til sundheds-, social- og omsorgsområdet i Frederikshavn Kommune

Pressemeddelelse -

Nyt borgerjounalsystem til sundheds-, social- og omsorgsområdet i Frederikshavn Kommune

I 2021 får hjemmehjælpere, sosu-assistenter, hjemmesygeplejersker og socialarbejdere i Frederikshavns Kommune et nyt journalsystem til at understøtte deres daglige opgaver med kommunens borgere.

Frederikshavns Kommune har indkøbt borgerjournalsystemet Columna Cura, som i forvejen anvendes af fire nordjyske kommuner. Frederikshavn bliver dermed den 33. kommune i Danmark til at vælge løsningen, som er udviklet af den danske softwarevirksomhed, Systematic.

Løsningen giver medarbejdere i sundheds-, social- og omsorgssektoren adgang til et samlet digitalt journalsystem, hvor medarbejdere kan danne sig et overblik over borgerens behov, indtaste og tilgå nødvendige oplysninger – også når de er ude hos borgerne.

- Når man arbejder med ældre, syge og udsatte borgere, skal man have mest muligt fokus på borgeren og bruge mindst mulig tid på skærmen. Derfor er Columna Cura designet til brug på de tablets, som pleje- og omsorgspersonale ofte har med rundt hos borgerne – men den fungerer lige så godt på computer. Vi udvikler vores løsninger i nært samarbejde med de faggrupper, som skal anvende dem, og derfor er systemet og brugerfladen skabt efter deres input og behov, fortæller Senior Group Vice President Henrik Jespersen, fra Systematic.

Om baggrunden for valget af Systematics løsning, fortæller social- og sundhedsdirektør i Frederikshavns Kommune, Rikke Albrektsen:

- Efter en grundig udbudsproces har vi besluttet, at Columna Cura skal være vores fremtidige omsorgssystem. Løsningen passer godt til de behov, vi har, og vi ser frem til en god understøttelse af det daglige arbejde hos vores borgere. Omsorgsområdet er vigtigt for os. Vi får flere ældre, der har brug for hjælp, og vi skal hele tiden tænke i nye baner. Det tror vi på, at Columna Cura kan hjælpe os med på en god måde, siger social- og sundhedsdirektøren.

De øvrige nordjyske kommuner, som allerede anvender Systematics borgerjournalløsning, er Hjørring, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg.

It-systemer, der taler sammen, løfter samarbejdet i sundhedssektoren
I sommeren 2019 valgte Region Nordjylland Systematics elektroniske patientjournalløsning, Columna CIS, til sygehuse, og det baner vejen for et givtigt samarbejde, som kan styrke socialområdet og patient- og ældreplejen i hele regionen, mener Henrik Jespersen.

Han hæfter sig desuden ved, at der i Region Nordjylland er stor erfaring med telemedicinske projekter, som Systematic skal levere infrastrukturen til. Også dette understøttes af borger- og patientjournalsystemerne fra Systematic.

- Vores systemer er skabt til at kunne tale sammen, og det vil give et løft til samarbejdet mellem sygehusvæsen, socialområdet og den kommunale pleje, når patienter udskrives fra sygehus eller psykiatri til genoptræning og støtte i kommunalt regi. Samtidig vil det give patienterne en oplevelse af et mere helhedsorienteret forløb, hvor de er i centrum. Det er en stor styrke for kommunerne, at de medarbejdere, som har vigtige roller blandt de svageste borgere, får stærke værktøjer til at løse opgaverne, siger Henrik Jespersen.

Efter planen tager Frederikshavns Kommune borgerjournalen i brug i begyndelsen af 2021.

Om COLUMNA CURA

Løsningen, som Frederikshavns Kommune har købt, hedder Columna Cura og består af fire dele:

  • Cura Omsorg til plejepersonale. Hjælper medarbejderne med at tildele og give borgeren den rette pleje og behandling, samt sikrer korrekt og anvendelig dokumentation
  • Cura Social til socialområdet: Understøtter kerneopgaverne inden for myndighed og udfører i forhold til udsatte og handicappede voksne
  • Cura Bolig- & Pladsstyring. Sikrer at medarbejderne kan finde en passende bolig eller plads til borgere i kommunen.
  • Cura BI. Giver overblik over data på flere niveauer og understøtter således planlægning og optimering af arbejdsgange i organisationen.

Vi leverer pålidelige og brugervenlige it-løsninger og -produkter, som gør det nemt for vores kunder at træffe kritiske beslutninger baseret på et kvalificeret grundlag.

Kontakt

Maia Lindstrøm Sejersen

Maia Lindstrøm Sejersen

Pressekontakt PR & Communication Manager +45 4196 5013

Relateret materiale

SIMPLIFYING CRITICAL DECISION MAKING

Vi leverer pålidelige og brugervenlige it-løsninger og -produkter, som gør det nemt for vores kunder at træffe kritiske beslutninger baseret på et kvalificeret grundlag.

Siden etableringen i 1985 har Systematic udviklet sig til en international it-virksomhed, der fokuserer på fem kerneforretningsområder: Digitalisation, Healthcare, Defence, Intelligence & National Security og Library & Learning
Fælles for disse forretningsområder er et behov for at kunne integrere, sammenstille og analysere store mængder komplekse data samt skabe et overblik, som muliggør kvalificeret beslutningstagning - ofte i kritiske situationer.

Selvom vores kunder er bredt repræsenteret inden for en række forskellige områder, er det, vi gør, faktisk ganske snævert fokuseret. Vi ser det som vores opgave at gøre komplicerede ting enkle, at videreudvikle de løsninger, som vores kunder allerede kender og stoler på, og at gøre alting lidt bedre – samtidig med at vi konstant udfordrer eksisterende arbejdsgange og teknologier.
Alt, hvad vi gør i Systematic, kommer til udtryk i vores fire brand values: Simplicity. Trust. Performance. Forward-thinking.

Systematic A/S
Søren Frichs Vej 39
8000 Aarhus C
Denmark
Besøg vores andre nyhedsrum