Gå til indhold
Systematics borgerjounalsystem vinder frem hos flere kommuner

Pressemeddelelse -

Systematics borgerjounalsystem vinder frem hos flere kommuner

I løbet af blot fire år har over en tredjedel af Danmarks kommuner købt og implementeret Systematics digitale borgerjournalsystem, Columna Cura, der giver sundhedspersonale overblik over opgaver, borgernes behov og data – og nu bliver Egedal Kommune nummer 34 i rækken.

Til februar 2021 får Egedal Kommune et nyt digitalt journalsystem, der skal understøtte hjemmehjælpere, SOSU-assistenter, hjemmesygeplejersker og socialarbejdere i deres daglige arbejde med borgerne.

Igennem Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har Egedal Kommune anskaffet Systematics Columna Cura, der bl.a. omfatter modulerne: Omsorg, Social, Tidlig Opsporing, Hjælpemidler og Business Intelligence. Cura er en komplet løsning, målrettet medarbejdernes behov, hvor de enkelte moduler skaber overblik og understøtter de konkrete arbejdsopgaver - både på kontoret og i mødet med borgeren.

-Med Columna Cura får kommunerne en samlet løsning, som letter arbejdet for medarbejdere i social- og sundhedssektoren. Løsningen fungerer på både computer og tablet, så medarbejderne kan tage den med rundt, når de besøger borgerne. Systemet giver adgang til præcis de oplysninger, medarbejderne har brug for og understøtter dem i opgaverne, så fokus kan være på de ældre, handicappede eller misbrugsplagede borgere, der har brug for hjælp, fortæller Henrik Rosenberg Rasmussen, Account Director i Healthcare hos Systematic.

Flere ældre betyder øget behov

Han er ikke i tvivl om, at behovet for bedre styring via aktuelle sundhedsdata i sundheds- og ældresektoren vil vokse kraftigt over de næste mange år. En befolkningsfremskrivning fra Danmarks statistik viser, at antallet af danskere over 80 år forventes at stige til over det dobbelte i løbet af de næste fire årtier. I 2053 formoder man, at mere end hver 10. indbygger i Danmark vil være over 80 år. Det stiller krav til pleje- og omsorgspersonalets arbejdsgange og til kommunernes digitale journalsystemer.

Ifølge Henrik Rosenberg Rasmussen er det en fordel at så mange kommuner vælger den samme løsning, fordi det gør det lettere at ansætte medarbejdere med erfaring fra andre kommuner, som anvender samme system.

- Det øgede pres på ældresektoren gør, at det bliver ekstra vigtigt for pleje- og omsorgspersonalet altid af have et opdateret overblik over borgerne, og de opgaver der skal løses. De har brug for løsninger, der giver dem et solidt grundlag for at kunne træffe de bedste beslutninger til gavn for den enkelte borger, og det er formentlig derfor vi oplever så stor interesse for vores Columna Cura, siger han.

Systematic skal, i tæt samarbejde med Egedal Kommune, forestå implementeringen af Cura, der blandt andet betyder uddannelse af superbrugere og overflytning af vigtig data fra kommunens nuværende løsning til Cura.

- Alt nyt kræver træning og tilvænning, men med erfaringer fra flere end 30 kommuner, har vi efterhånden fået skabt en god proces. Det er et stort plus, at vi har sygeplejersker, socialrådgivere og sosu’er ansat i Systematic, som er en del af implementeringsteamet, der er med til at sikre en god opstart for nye brugere af Cura, slutter Henrik Rosenberg Rasmussen.

Om Columna Cura

En elektronisk borgerjournal, der kombinerer brugervenlighed og beslutningsstøtte i én it-løsning. Columna Cura giver medarbejderne et overskueligt og opdateret overblik over deres opgaver og over de borgere, de er i kontakt med. Cura gør en kompleks hverdag mere håndterbar og tid foran skærmen frigøres til tid sammen med borgeren. https://da.systematic.com/healthcare/solutions/care/columna-cura/

Om Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI)

Hvert år køber den offentlige sektor ind for cirka 300 milliarder kroner hos private virksomheder. Hele Columna Cura suiten kan anskaffes på SKI-aftalen 02.19 SaaS – Cloud og dermed uden gennemførelse af et særskilt udbud.

Vedhæftede fotos kan frit anvendes i forbindelse med omtale af Systematics Columna Cura løsning.

Emner

Kategorier


Vi leverer pålidelige og brugervenlige it-løsninger og -produkter, som gør det nemt for vores kunder at træffe kritiske beslutninger baseret på et kvalificeret grundlag.

Kontakt

Maia Lindstrøm Sejersen

Maia Lindstrøm Sejersen

Pressekontakt PR & Communication Manager +45 4196 5013

Relateret materiale

SIMPLIFYING CRITICAL DECISION MAKING

Vi leverer pålidelige og brugervenlige it-løsninger og -produkter, som gør det nemt for vores kunder at træffe kritiske beslutninger baseret på et kvalificeret grundlag.

Siden etableringen i 1985 har Systematic udviklet sig til en international it-virksomhed, der fokuserer på fem kerneforretningsområder: Digitalisation, Healthcare, Defence, Intelligence & National Security og Library & Learning
Fælles for disse forretningsområder er et behov for at kunne integrere, sammenstille og analysere store mængder komplekse data samt skabe et overblik, som muliggør kvalificeret beslutningstagning - ofte i kritiske situationer.

Selvom vores kunder er bredt repræsenteret inden for en række forskellige områder, er det, vi gør, faktisk ganske snævert fokuseret. Vi ser det som vores opgave at gøre komplicerede ting enkle, at videreudvikle de løsninger, som vores kunder allerede kender og stoler på, og at gøre alting lidt bedre – samtidig med at vi konstant udfordrer eksisterende arbejdsgange og teknologier.
Alt, hvad vi gør i Systematic, kommer til udtryk i vores fire brand values: Simplicity. Trust. Performance. Forward-thinking.

Systematic A/S
Søren Frichs Vej 39
8000 Aarhus C
Denmark
Besøg vores andre nyhedsrum