Gå til indhold
Nordisk partnerskab vil sikre færre indlæggelser og bedre behandling allerede i ambulancen

Pressemeddelelse -

Nordisk partnerskab vil sikre færre indlæggelser og bedre behandling allerede i ambulancen

Efter topkarakterer fra norske ambulancereddere byder Bliksund og Systematic ind med en gennemprøvet løsning til det danske præhospital. Med live streaming, adgang til online specialister og deling af data i realtid kan patienter behandles sikkert og effektivt direkte på skadestedet og hele vejen til fuld helbredelse.

Når Danmark i 2024 skal have en ny løsning til landets præhospitalssektor, står Systematic og norske Bliksund klar med et solidt bud: Den præhospitale patientjournal EWA (Emergency Worker Assistant).

Præhospitalet, hospitalet på hjul, tager sig af tilskadekomne og alvorligt syge fra der bliver ringet 112 og til patienten er færdigbehandlet eller modtaget på et hospital. Den nordiske løsning vil styrke samarbejdet mellem ambulance og hospital med unikke funktionaliteter.

EWA kobler Bliksunds specialiserede præhospitalsjournal med de to elektroniske patientjournalssystemer, som anvendes på de danske hospitaler – hvoraf den ene (EPJ) er udviklet af Systematic. Ifølge Henrik Jespersen, Group Senior Vice President i Systematic Healthcare, er det et oplagt samarbejde, som forener best pratice fra Norge med dyb indsigt i det danske sundhedsvæsen.

”Systematics løsninger udgør i dag rygraden i det vestdanske sygehusvæsen, og med Bliksund kan vi styrke patientforløbet og kvaliteten hele vejen fra skadestedet til behandling og udskrivelse. Præhospitalet er en essentiel del af den sammenhængende patientrejse. Det er afgørende, at ambulancepersonalet omgående kan trække på lægefaglig ekspertise, lige som de skal dokumentere og dele patientens status, oplevelser og data med eksempelvis skadestuen, så overgangen fra ambulance til videre behandling bliver så enkel og præcis som muligt. Det mindsker risikoen for fejl og misforståelser og øger patientsikkerheden betragteligt,” siger Henrik Jespersen.

Videodeling fra skadesstedet og adgang til online specialister letter presset på sygehusene

EWA vil ikke blot forbedre overgangen fra ambulance til hospital. Erfaringer fra Norge viser, at løsningen gør det muligt at behandle flere patienter så effektivt i hjemmet eller på skadesstedet, at antallet af indlæggelser minimeres, hvilket i sidste ende er med til at lette presset på skadestuer og akutmodtagelser.

“Når ambulancereddere kan konsultere specialister og modtage patientdata i realtid, kan de yde en mere præcis og sikker behandling på stedet,” forklarer Henrik Jespersen med henvisning til de hidtil usete funktionaliteter, den præhospitale løsning rummer:

”Som de første på markedet tilbyder Bliksund videodeling, så reddere kan live streame fra skadesstedet til en lægefaglig specialist, der kan rådgive om behandlingen og afgøre, om patienten skal indlægges eller ej. Dermed lægges der ikke unødvendigt pres på regionens sygehuse,” fortæller Mikkel Sørensen, produktchef for EWA hos Bliksund.

It-løsning skabt med afsæt i reddernes hverdag

Bliksunds løsninger har vært i drift i ambulancerne i alle norske regioner, hvor de siden 2014 har gjort det let at dele essentielle patientinformationer.

“EWA modtager relevante data direkte fra ambulancens måleinstrumenter og deler dem i realtid i patientjournalen, så skadestuen har det fulde overblik, allerede inden patienten kommer ind. Størstedelen af informationsindsamlingen er automatiseret, så menneskelige fejl minimeres, og redderne kan koncentrere sig om patienten,” forklarer Mikkel Sørensen.

Datadelingen går begge veje, så også ambulancereddere har adgang til de seneste data om patientens medicinske historie. Det øger ifølge Mikkel Sørensen patientsikkerheden, da redderne på et mere oplyst grundlag kan behandle patienten.

”Flere af mine kolleger er tidligere ambulancereddere, så vi ved, at viden og teknologi kan gøre en kæmpe forskel, når man står overfor et menneske i en kritisk situation. Hvis man på forhånd kan se en patients sygdomshistorik, så er det lettere at hjælpe og træffe de rigtige beslutninger under et udkald,” siger han.

Related links

Emner

Kategorier


Systematic blev grundlagt i 1985 og udvikler software og systemløsninger til kunder i både den offentlige og private sektor. Fælles for Systematics kunder er behovet for at integrere, sammenligne og analysere store mængder af komplekse data og generere et overblik, som gør det muligt at træffe beslutninger baseret på et solidt fundament - ofte i kritiske situationer.

Systematics softwareløsninger anvendes bl.a. inden for forsvar, politi, beredskab, offentlig administration samt sundheds-, forsynings- og uddannelsessektoren.

I dag er virksomheden Danmarks største privatejede softwarefirma med løsninger solgt til kunder i over 50 lande. Mere end 1 million mennesker over hele verden bruger hver dag Systematics løsninger og services.

Systematic har cirka 1.100+ ansatte og hovedsæde i Aarhus. Derudover har virksomheden kontorer i København, Australien, Canada, Finland, Tyskland, New Zealand, Sverige, De Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien, Rumænien og USA

www.systematic.com.

Kontakt

Maia Lindstrøm Sejersen

Maia Lindstrøm Sejersen

Pressekontakt PR & Communication Manager +45 4196 5013

Relateret materiale

SIMPLIFYING CRITICAL DECISION MAKING

Vi leverer pålidelige og brugervenlige it-løsninger og -produkter, som gør det nemt for vores kunder at træffe kritiske beslutninger baseret på et kvalificeret grundlag.

Siden etableringen i 1985 har Systematic udviklet sig til en international it-virksomhed, der fokuserer på fem kerneforretningsområder: Digitalisation, Healthcare, Defence, Intelligence & National Security og Library & Learning
Fælles for disse forretningsområder er et behov for at kunne integrere, sammenstille og analysere store mængder komplekse data samt skabe et overblik, som muliggør kvalificeret beslutningstagning - ofte i kritiske situationer.

Selvom vores kunder er bredt repræsenteret inden for en række forskellige områder, er det, vi gør, faktisk ganske snævert fokuseret. Vi ser det som vores opgave at gøre komplicerede ting enkle, at videreudvikle de løsninger, som vores kunder allerede kender og stoler på, og at gøre alting lidt bedre – samtidig med at vi konstant udfordrer eksisterende arbejdsgange og teknologier.
Alt, hvad vi gør i Systematic, kommer til udtryk i vores fire brand values: Simplicity. Trust. Performance. Forward-thinking.

Systematic A/S
Søren Frichs Vej 39
8000 Aarhus C
Denmark
Besøg vores andre nyhedsrum