Nyhed -

Guide skal hjælpe teknologien på vej i sundhedsvæsnet

Sundhedsvæsen skal være bedre til at bruge tekniske hjælpemidler, men det kniber med at få brugt de løsninger, der findes. Welfare Tech vil have mere fokus på teknologi på sundhedsuddannelserne og blandt lederne og anbefaler samtidig en guide til implementering af velfærdsteknologi.

Teknologi skal støtte op om de varme hænder i velfærdssektoren, og flere end halvdelen af landets 98 kommuner mener, at mere teknologi i velfærden er nødvendig for at fastholde det kommunale velfærdsniveau. Det viser en undersøgelse fra Teknologisk Institut ifølge magasinet Professionel Sundhed. Men der er stadig store problemer med at få udnyttet de teknologiske muligheder, der allerede ligger klar, og det er et problem, mener Krista Ebsen Blaaberg, seniorkonsulent i Welfare Tech.

- Der findes masser af nyttig og innovativ teknologi, men vi kan være skarpere til at implementere den i Danmark. Vi ser dog heldigvis en tendens til, at der kommer større fokus på implementering og på personalets og borgernes ønsker, siger Krista Ebsen Blaaberg til Professionel Sundhed.

Gode råd

Syddansk Sundhedsinnovation har udarbejdet en guide til, hvordan ny teknologi bedst bliver implementeret i sundhedssektoren. Guiden er udviklet i forbindelse med projektet Demantec – et dansk-tysk demenssamarbejde, der via tilpasning og videreudvikling af teknologier skabte bedre plejetilbud til demente.

Erfaringerne fra dette projekt er samlet i en GO-TO-GUIDE FOR YOUR IMPLEMENTATIONJOURNEY. Her gives blandt andet en introduktion til syv vigtige faser på vejen mod implementering af nye redskaber. Første fase er en fastlæggelse af rammerne for implementeringen, og sidste fase er evaluering. Herimellem er beskrevet en arbejdsgang med bedst practice for hver af de syv faser.

- Erfaringerne fra vores mange projekter i Welfare Tech viser, at når man vil implementere ny teknologi, er godt samarbejde og forberedelse det allervigtigste, fortæller Krista Ebsen Blaaberg, der anbefaler implementeringsguiden fra Syddansk Sundhedsinnovation.

Teknik holder demente hjemme

Der findes flere interessante eksempler på, hvordan teknologi kan forbedre arbejdsforholdene for de ansatte i sundhedssektoren og for borgernes velfærd direkte. Professionel Sundhed nævner blandt andet neurorehabilitering, hvor digitale hjælpemidler som eksempelvis apps til telefoner og ipads kan hjælpe patienter med at strukturere hverdagen. Videokonsultationer og skærmbesøg er et andet eksempel, der flytter behandlingen væk fra sygehusene og hjem til patienten.

- Den gode velfærdsteknologi øger patienternes livskvalitet, giver dem mere frihed og gør dem mere selvhjulpne. For dem der vil og kan vil teknologien i føre til hurtigere og mere effektiv rehabilitering. Derfor er det nødvendigt, at de gode muligheder, som ligger klar, bliver brugt, forklarer Krista Ebsen Blaaberg.

Fokus på ledere og uddannelser

Løsningen på hvordan man bedre får teknologi implementeret i sundhedstilbudene ligger ifølge Welfare Tech dels i ledelseslaget på velfærdsområdet og dels på uddannelsesinstitutionerne. I både Øst- og Vestdanmark er der oprettet videnscentre for velfærdsteknologi, der skal tilbyde mere velfærdsteknologi til SOSU-skolerne, men på andre uddannelser mangler der lignede tiltag.

Welfare Tech appellerer til, at implementering af velfærdsteknologi bliver en fælles prioriteret opgave.

- Først og fremmest bør man sørge for, at teknologien integreres i alle sundhedsfaglige uddannelser, så personalet er klar til at bruge det fra starten af. Og så skal man naturligvis sørge for, at der i sundhedssystemet er et ledelsesmæssigt fokus på velfærdsteknologi. Endelig er man nødt til at arbejde sammen på tværs af sektorer, så borgerne undgår forløb, som ikke hænger sammen, siger Krista Ebsen Blaaberg.

Emner

  • Ældrepleje

Pressekontakt

Mette Thiel

Pressekontakt Kommunikation og markedsføring +45 2058 5138

Troels Bierman Mortensen

Pressekontakt Adm. direktør +45 3155 1015

Relateret materiale