Ohita
Euroopan meijerialan kestävä tulevaisuus edellyttää toimia ja yhteistyötä

Lehdistötiedote -

Euroopan meijerialan kestävä tulevaisuus edellyttää toimia ja yhteistyötä

Uudessa riippumattomassa raportissa on analysoitu Euroopan meijerialan koko arvoketjun haasteita ja mahdollisuuksia. Arla Foods -konsernin teettämä raportti sisältää konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla alan kestävä tulevaisuus voidaan varmistaa.

Institute for European Environmental Policy (IEEP) toteaa uudessa raportissaan, että meijeriteollisuuden, poliitikoiden, julkishallintojen ja eturyhmien täytyy tehdä tulevaisuudessa entistä tiiviimpää yhteistyötä, jotta Euroopan meijeriala voi kehittyä kestäväksi liiketoiminnaksi ja tuotantomalliksi. Raportti korostaa myös tarvetta löytää sopiva tasapaino alan taloudellisten, ympäristöllisten ja sosiaalisten tekijöiden välille, sillä ne ovat keskeisiä kestävän tulevaisuuden turvaamisessa.

Raportti osoittaa, että tällaisesta toiminnasta löytyy jo esimerkkejä Euroopan meijerialalta ja että monet menestyvät yritykset tuottavat kuluttajille laadukasta ravintoa kestävällä tavalla. Koko meijerialan ohjaaminen tähän suuntaan edellyttää kuitenkin yhteistyötä. Muutoksen piirissä olevia alan toimijoita täytyy tukea koko siirtymävaiheen ajan ja kannustaa osallistumaan muutokseen.

Eurooppalainen meijeriosuuskunta Arla Foods tilasi raportin selvittämään, mitä haasteita ja mahdollisuuksia ala kohtaa Euroopassa tulevina vuosina.

– Halusimme saada rehellisen ja realistisen arvion Euroopan meijeriteollisuudesta, ja meille oli tärkeää, että tutkimuksen tekee riippumaton kolmas osapuoli. Raportti esittää haasteet selkeästi. Siitä käy myös selväksi, kuinka paljon arvoa meijeriala tuo Eurooppaan. Meijerialan kaikki nämä osatekijät täytyy ottaa huomioon, kun selvitetään, mikä on oikea tapa ylläpitää ja kehittää taloudellisesti vakaa Euroopan meijeriala, joka luo aktiivisesti kestävää tulevaisuutta, sanoo Arla Foodsin pääjohtaja Peder Tuborgh.

Hän jatkaa:

– Toivomme, että raporttia arvostetaan tärkeänä panoksena jatkuvaan keskusteluun siitä, miten Euroopan ja sen ruokasektorin tulisi pyrkiä kestävyyteen ympäristöä, terveyttä ja elämänlaatua koskevissa asioissa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti.

Raportin suositukset 

IEEP haastatteli kuuden kuukauden aikana arvoketjun eri sidosryhmien edustajia maidontuottajista konevalmistajiin, ammattiliitoihin, voittoa tavoittelemattomiin ympäristö- ja eläinsuojelujärjestöihin sekä kuluttajaryhmiin. Arvoketjun eri intressejä edustava kansainvälinen tutkijapaneeli suoritti tuloksille vertaisarvioinnin.

Raportin suosituksia:

  1. Meijeriteollisuuden tuotannon täytyy tavoitella hiilineutraaliutta entistä tehokkaammin ja samalla kohottaa standardeja, jotka koskevat eläinten hyvinvointia ja tuotannon läpinäkyvyyttä.
  2. CAP-uudistuksen täytyy tukea viljelijöitä siirryttäessä kohti parempaa kestävyyttä ja samalla parantaa toimitettavien tuotteiden laatua ja arvoa. Tämä tulisi mieluiten tehdä kannustamalla positiiviseen muutokseen eikä rangaistuksien kautta.
  3. Koko EU:ssa tarvitaan yhdenmukaiset vaatimukset eläinten hyvinvointistandardeihin, elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin ja siihen, minkälainen kestävä ruokavalio on, jotta kuluttajat voivat tehdä tietopohjaisia päätöksiä ja vertailuja ostamastaan ruoasta.
  4. Nuorille maidontuottajille täytyy kehittää väyliä, joiden kautta he pääsevät tuomaan alalle uusia taitoja, ideoita ja lähestymistapoja.

– Raportissa suositellaan, että koko toimiala tekee tulevaisuudessa tiivistä yhteistyötä hallitusten, eturyhmien ja kuluttajien kanssa. Olen varma, että tämä onnistuu, ja tiedän, että Arla Foods tekee oman osansa. Arlalla koemme, että meillä on vastuu johtaa meijerialaa ja luoda tarvittavat kumppanuudet, sanoo Peder Tuborgh.

Yhteistyössä maidontuottajien kanssa kahdeksassa Pohjois-Euroopan maassa Arla on pyrkinyt entistä tehokkaammin kohti hiilineutraaliutta ja keskittyy tulevaisuudessakin tarjoamaan ravitsevia, edullisia ja kestävästi tuotettuja meijerituotteita kasvavalle asiakaskunnalle.

Meijerituotteita löytyy Euroopassa lähes kaikista jääkaapeista. Euroopan meijeriteollisuusyhdistyksen EDA:n mukaan Euroopassa on 700 000 maitotilaa ja 300 000 maidonjalostuksen työntekijää, ja ne kaikki edistävät Euroopan taloudellista, yhteiskunnallista ja ympäristöllistä tilannetta.

IEEP esittelee raportin ja sen suositukset tänään Brysselissä Arla Foodsin isännöimässä tapahtumassa. 

Voit lukea raportin tästä.

Tunnisteet


Arla Oy on paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä ja osa kansainvälistä Arla Foodsia. Arla Suomi -yhteistyöryhmässä on 10 yhteistyömeijeriä ja 500 maidontuottajaa, jotka sijaitsevat eri puolilla Suomea. Olemme reilu ja rehti kumppani niin tuottajille kuin asiakkaille. Tarjoamme luonnollisia makuja Suomesta ja maailmalta päivän jokaiseen hetkeen.

Yhteyshenkilö/-t

Sirpa Rinne

Sirpa Rinne

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja +358 400 685 975