Ohita
​Joka kolmas perhe kierrättää enemmän lasten ansiosta – Arla ja UPM innostavat kierrättämään uudella pelillä

Tiedote -

​Joka kolmas perhe kierrättää enemmän lasten ansiosta – Arla ja UPM innostavat kierrättämään uudella pelillä

Lapsilla on iso merkitys siinä, miten paljon perhe kierrättää, selviää tuoreesta Arla Suomen ja UPM:n teettämästä kyselystä. Lähes joka kolmannessa suomalaisessa perheessä on alettu kierrättää enemmän lasten ansiosta. Arla ja UPM haluavat innostaa perheitä kierrätyksen pariin lisätyn todellisuuden Kierrätyskamut-pelillä.

Arlan ja UPM:n helmikuussa teettämällä tutkimuksella selvitettiin, miten suomalaisissa perheissä suhtaudutaan kiertotalouteen ja ruokapakkausten kierrättämiseen. Neljä viidestä uskoo, että arjen pienillä teoilla, kuten ruokapakkausten kierrättämisellä, on merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Tuore kyselytutkimus paljastaa, että lähes joka kolmannessa suomalaisessa perheessä kierrätetään enemmän lasten ansiosta. Vaikka lapsilla on tärkeä rooli, innostusta kaivataan lisää. Oppeja kierrätykseen toivotaan yrityksiltä, ja jopa 92 % on sitä mieltä, että yritysten tulee opastaa ja kannustaa käyttämiensä pakkausten kierrättämiseen.

Kierrätys tutuksi Kierrätyskamut-pelin keinoin

Arla ja UPM haluavat yhdessä edistää kiertotaloutta ja parantaa perheiden kierrätystaitoja entisestään. Yritykset lanseeraavat lapsille suunnatun Kierrätyskamut-pelin, jossa Aamu-kissa ja Arla Luonto+-tuotesarjasta tutut linnut seikkailevat kierrätysteemojen ympärillä lisätyssä todellisuudessa ja opettavat arjen pieniä tekoja erilaisten tehtävien kautta. Pelin voi skannata sekä Arlan puupohjaisista maito- että Luonto+-jogurttipurkeista älypuhelimeen ladattavan Arilyn-sovelluksen avulla.

Arlan tavoitteena on, että jokainen pakkaus pääsee uuteen käyttöön kierrätyksen kautta. 

– Se, mitä me kutsumme arjessa roskaksi, on usein arvokasta raaka-ainetta. Esimerkiksi tyhjä jogurttipurkki voi jatkaa elämäänsä muussa muodossa, kun se on kierrätetty oikein. Arla Luonto+-brändin kautta voimme kertoa näistä tärkeistä asioista, sanoo Arlan Brand & Category Manager Kati Janhunen.

Ilmastonmuutosta hillitään yhteistyöllä ja innovaatioilla

Arla ja UPM tekevät yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kun suuret yritykset toimivat yhdessä tavoitteidensa saavuttamiseksi, vaikutukset ovat merkittäviä. Kierrätyskamut on uusin esimerkki Arlan ja UPM:n kiertotalousinnovaatioista ja jatkoa viime vuonna tehdylle mittavalle pakkausuudistukselle. Uudistuksessa kaikki Arlan maitojen, jogurttien ja ruoanvalmistustuotteiden harjakattoiset pakkaukset vaihdettiin kokonaan uusiutuviin materiaaleihin, ja parempia pakkauksia tehdään yli 40 miljoonaa vuosittain.

Tölkkien sisäpinnalla oleva muovi on nyt 100-prosenttisesti puupohjaista muovia. Sen raaka-aine on UPM:n Lappeenrannan biojalostamolla tuotettava suomalainen innovaatio UPM BioVerno, joka valmistetaan selluntuotannon tähteenä syntyvästä mäntyöljystä.

– Arlan tavoite on olla hiilineutraali meijeri. Siksi olemme avanneet maitoketjumme vaiheet, tunnistaneet ilmastovaikutukset ja vähennämme maidon hiilijalanjälkeä askel askeleelta, sanoo Arla Suomen toimitusjohtaja Kai Gyllström

– Kumppanien kanssa tehtävät innovaatiot ovat elintärkeitä kestävän kehityksen edistämisessä. Muutos ei tapahdu, jos kaikki tehdään kuten ennenkin, Gyllström toteaa.

UPM on allekirjoittanut YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Sen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja luoda pitkän aikavälin lisäarvoa kestävällä metsänhoidolla, innovoimalla uusia tuotteita ja vähentämällä yhtiön hiilipäästöjä 65 prosentilla.

– UPM korvaa fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla materiaaleilla, ja pakkausyhteistyö Arlan kanssa on tästä erinomainen esimerkki. Hienoa, että edistämme yhdessä nyt myös kierrätystä ja kiertotaloutta innovatiivisella Kierrätyskamut-pelillä, sanoo UPM Biopolttoaineiden johtaja Panu Routasalo.


Tutkimus kiertotaloutta koskevista mielipiteistä ja kiertotaloudesta osana perheen arkea

Tutkimus teetettiin Kantar TNS:n sähköisellä vastaajapaneelilla 12.–21.2.2020. Tutkimus kohdistettiin alaikäisten lasten vanhemmille. Kyselyyn vastasi 1 099 kohderyhmään kuuluvaa. 

Keskeisiä tuloksia:

  • Kolme neljästä (76 %) kertoo, että kiertotalous näyttäytyy perhearjessa päivittäin, usein kierrätyksenä.
  • Noin 83 % vastaajista kertoo, että kotona on erilliset kierrätysastiat eri pakkausmateriaaleille, kuten kartongille, lasille, muoville tai metallille.
  • Lähes joka kolmannessa (29 %) suomalaisessa perheessä kierrätetään enemmän lasten ansiosta.
  • 27 prosentissa vastaajien perheistä lapset ovat innokkaampia kierrättäjiä kuin aikuiset.
  • Neljä viidestä (80 %) kyselyyn vastanneesta uskoo, että arjen pienillä teoilla, kuten ruokapakkausten kierrättämisellä, on merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa.
  • 75 % vastaajista kertoo, että perheessä kierrätetään lähes kaikki maito- ja jogurttipurkit.
  • 92 % on sitä mieltä, että yritysten tulee opastaa ja kannustaa niiden käyttämien pakkausten, kuten maitopurkkien kierrättämiseen.

Lisätietoja:

Kati Janhunen
Brand & Category Manager, Arla Oy
kati.janhunen@arlafoods.com
+358 50 502 8351

Sirpa Rinne
viestintäjohtaja, Arla Oy
sirpa.rinne@arlafoods.com
+358 400 685 975

Panu Routasalo
liiketoimintajohtaja, UPM Biopolttoaineet
panu.routasalo@upm.com
+ 358 40 836 2781

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
media@upm.com
+ 358 40 588 3284

Aiheet

Kategoriat


Arla Oy on paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä ja osa kansainvälistä Arla Foods -konsernia, jossa työskentelee kaikkiaan 19 000 henkeä ja jonka vuotuinen liikevaihto on 10,5 miljardia euroa. Konsernin tavoitteena on olla hiilineutraali meijeri vuoteen 2050 mennessä. Arla Oy:n tavoite on päästä tavoitteeseen etuajassa. Arla Suomi -yhteistyöryhmässä on 10 yhteistyömeijeriä ja 500 maidontuottajaa, jotka sijaitsevat eri puolilla Suomea. Olemme reilu ja rehti kumppani niin tuottajille kuin asiakkaille. Tarjoamme kuluttajille luonnollisia makuja Suomesta ja maailmalta päivän jokaiseen hetkeen.

UPM tarjoaa uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoi tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alan johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä yhtiö on allekirjoittanut YK:n1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössä työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihto on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils.

Yhteyshenkilö/-t

Sirpa Rinne

Sirpa Rinne

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja +358 400 685 975

Arla on paikallinen maitoalan suunnannäyttäjä

Arla Oy on paikallinen maitoalan suunnannäyttäjä ja rehti kumppani niin tuottajille kuin asiakkaille. Tarjoamme kuluttajille luonnollisia makuja Suomesta ja maailmalta päivän jokaiseen hetkeen. Meillä työskentelee 390 henkeä ja liikevaihtomme oli 323 miljoonaa euroa vuonna 2020. Yrityksemme kuuluu kansainväliseen Arla Foods -konserniin, jonka tavoitteena on olla hiilineutraali meijeri vuoteen 2050 mennessä. Me Suomessa aiomme saavuttaa tavoitteen etuajassa. Arla Suomi -yhteistyöryhmään kuuluu 9 yhteistyömeijeriä ja 440 maidontuottajaa eri puolilla Suomea.