DECLARE-tutkimuksen mukaan tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarkoitettu dapagliflotsiini vähensi sairaalahoitoa vaativaa sydämen vajaatoimintaa tai sydänkuolemaa laajassa potilasjoukossa. Dapagliflotsiini ei lisännyt riskiä vakaviin sydäntapahtumiin (1)

Lehdistötiedotteet   •   Marras 13, 2018 12:30 EET

13.11.2018

Tyypin 2 diabeteksen verenglukoosin hoitoon tarkoitettu dapagliflotsiini vähensi ensijaista päätetapahtumaa: sairaalahoitoa vaativa sydämen vajaatoiminta tai sydänkuolema laajassa potilasjoukossa 17 prosentilla lumelääkkeeseen verrattuna. Tutkimus saavutti ensisijaisen turvallisuuspäätetapahtuman (non-inferiority, samanarvoisuus) vakavien kardiovaskulaaritapahtumien: sydänkuolema, sydäninfarkti tai iskeeminen aivohalvaus (MACE) suhteen Tutkimus vahvistaa myös dapagliflotsiinin siedettävyysprofiilin. Dapagliflotsiinilla esiintyi jonkin verran enemmän sukuelinten tulehduksia (genitaali-infektiot) ja diabeettista ketoasidoosia. Amputaatioissa ja murtumissa ei ollut ryhmien välillä eroa (1).

Kansainvälisen, kardiovaskulaarisen, DECLARE-TIMI 58 tutkimuksen tulokset esitettiin 10.11.2018 American Heart Associationin -kongressissa Chicagossa. Tutkimustulokset julkaistiin samanaikaisesti New England Journal of Medicine-lehdessä (NEJM) (1). Tutkimukseen osallistui yli 17 000 tyypin 2 diabetespotilasta. AstraZeneca aikoo hakea lääkkeelleen käyttöaiheen laajennusta tutkimustuloksien perusteella.

DECLARE-TIMI 58 tutkimus on tähän mennessä laajin SGLT-2-estäjillä tehty kardiovaskulaaritutkimus tyypin 2 diabeetikoilla. Tutkimuksessa arvioitiin sydän- ja verisuonitapahtumia dapagliflotsiinilla standardihoitoon lisättynä ja verrattuna lumelääkehoitoon. Tutkimuksen seuranta-aika oli keskimäärin (mediaani) 4,2 vuotta ja mukana oli potilaita, joilla oli useita sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä, sekä potilaita, joilla oli jo ollut sydän-ja verisuonitauti (1).

Nyt esitetyn DECLARE-TIMI 58 -tutkimuksen tulokset julkaistiin samanaikaisesti NEJM-lehdessä (1). Tulokset osoittivat, että dapagliflotsiini lumelääkkeeseen verrattuna saavutti ensisijaisen turvallisuuspäätetapahtumansa (non-inferiority, samanarvoisuus) vakavien kardiovaskulaaritapahtumien, sydänkuolema, sydäninfarkti tai iskeeminen aivohalvaus (MACE), suhteen.

Dapagliflotsiinin osoitettiin vähentävän merkitsevästi ensisijaista päätetapahtumaa: sairaalahoitoa vaativa sydämen vajaatoiminta tai sydänkuolema. Dapagliflotsiini vähensi riskiä 17 prosentilla lumelääkkeeseen verrattuna (4.9% vs 5.8%, riskisuhde (HR) 0.83 [95% CI 0.73-0.95], p=0.005). Tulos johtui pääasiassa vähentyneestä sairaalahoitoa vaatineen sydämen vajaatoiminnan ilmaantuvuudesta.

Edellä mainittu oli yksi tutkimuksen kahdesta ensijaisesta tehopäätetapahtumasta. Riski väheni sekä potilailla, joilla oli useita sydän- ja verisuoniriskitekijöitä, että potilailla, joilla jo oli ollut sydän- ja verisuonitauti.

Tutkimuksen toisen tehopäätetapahtuman, MACE suhteen dapagliflotsiinilla ei ollut eroa lumelääkkeeseen verrattuna (8.8% vs. 9.4%; HR 0.93 [95% CI 0.84-1.03], p=0.17) (1).

Hoidon keskeytyksiä oli dapagliflotsiiniryhmässä lumelääkeryhmää vähemmän. Dapagliflotsiiniryhmässä havaittiin vähemmän vakavia haittatapahtumia, kuten vaikea hypoglykemia, akuutti munuaisvaurio tai virtsarakon syöpä lumelääkkeeseen verrattuna. Dapagliflotsiinilla esiintyi enemmän sukuelinten tulehduksia ja diabeettista ketoasidoosia. Amputaatioita, murtumia, nestehukkaa ja yliherkkyyttä ei esiintynyt tilastollisesti merkitsevästi lumelääkettä enempää.

Leo Niskanen, ylilääkäri, Endokrinologia ja diabetelogia Helsingin Yliopsitollinen sairaala, toteaa: ”Tyypin 2 diabeteksen lääkehoidon tutkimusnäyttö on edennyt huimaa vauhtia. Enää ei riitä tavoitteeksi verenglukoosin hallinta ilman hypoglykemioita ja painon nousua. Nyt hoidon pitää myös vaikuttaa suotuisasti taudin tärkeimpään komplikaatioon, sydän – ja verisuonitapahtumiin ja suojata munuaisten toimintaa. DECLARE-TIMI 58 tutkimus on laajalla potilasjoukolla huolellisesti tehty tutkimus, joka todentaa kyseisen lääkeryhmän siedettävyyden ja tehon potilasjoukolla, jolla ei vielä ole kehittynyt sydän- ja verisuonitautia. Hoidon sydän– ja munuaissuoja on potilaan ja yhteiskunnan kannalta merkittävä uutinen.” (1,3)

DECLARE-TIMI 58

DECLARE (Dapagliflozin Effect on Cardiovascular Events) TIMI-58 on randomoitu, kaksoissokkoutettu ja lumelääkekontrolloitu vaiheen III-tutkimus, jonka on rahoittanut AstraZeneca. Tutkimuksen päätavoite oli osoittaa, että dapagliflotsiini ei lisää sydän- ja verisuonitapahtumariskiä ja selvittää voiko dapagliflotsiini suojata sydän- ja verisuonitapahtumilta tyypin 2-diabeetikoita lumelääkkeeseen verrattuna potilailla, joilla joko oli useita sydän- ja verisuoniriskitekijöitä, tai joilla jo oli todettu sydän- ja verisuonisairaus (1).

DECLARE-tutkimuksessa oli mukana yli 17 000 tyypin 2 diabetespotilasta 33 maasta ja 882 keskuksesta. Tutkimus tehtiin yhteistyössä riippumattoman akateemisen tutkimusryhmän TIMI Study Boston Groupin (Boston, USA) ja Hadassah Hebrew University Medical Center (Jerusalem, Israel) kanssa (1).

Lisätietoa julkaisusta (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1812389).

Tyypin 2 diabeteksen hoitosuositukset uudistuvat (2,3)

Suomalaisen diabeteksen Käypä hoito-suositukset suosittelevat uusien verenglukoosia alentavien lääkkeiden, kuten SGLT-2-estäjien, käyttöä tyypin 2 diabeteksen hoidossa metformiinin ja elämäntapamuutosten jälkeen (2). Uusimmat tyypin 2 diabeteksen eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset suositukset nostavat SGLT-2-estäjät ensisijaiseksi valmisteeksi metformiinin jälkeen potilaille, joilla on jo ollut kardiovaskulaaritapahtuma (3). Perusteena se, että viime aikoina on julkaistu useita tutkimuksia verenglukoosia alentavien lääkkeiden suotuisista vaikutuksista kardiovaskulaaritapahtumiin tyypin 2 diabetespotilailla, joilla on ollut aiempia kardiovaskulaaritapahtumia (3). DECLARE TIMI-58 vahvistaa näyttöä siitä, että SGLT-2-estäjillä voidaan parantaa kardiovaskulaariennustetta (1).

Diabeteksen esiintyvyys ja merkitys

Maailmanlaajuisesti noin 425 miljoonaa aikuista sairastaa diabetesta ja määrän odotetaan kasvavan 629 miljoonaan vuoteen 2045 mennessä (4). Diabetesta sairastaa jo yli 500 000 suomalaista, ja sen hoitokustannusten osuus Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista on noin 15 % (2). Tyypin 2-diabeetikoilla on kolme kertaa isompi riski saada sydäntapahtuma, sydäninfarkti tai aivoinfarkti. Sydän- ja verisuonitaudit ovat tyypin 2 diabeetikon yleisin kuolinsyy (5,6,7).

Dapagliflotsiini

Dapagliflotsiini on ensimmäinen SGLT-2-estäjä, joka tuli Suomen markkinoille. Tällä hetkellä Suomessa on saatavilla kolme SGLT-2-estäjää.

SGLT-2 on tärkein natriumin ja sokerin kuljettajaproteiini munuaisissa. Estämällä selektiivisesti kuljettajaproteiinin aktiivisuutta sokeria erittyy virtsaan ja poistuu elimistöstä (8).

Dapagliflotsiinin käyttöaiheena on aikuisten tyypin 2 diabeteksen hoito monoterapiana tai kombinaatioterapiana, kun elämäntapamuutokset metformiinin lisäksi eivät riitä (8).

Dapagliflotsiinin käyttöaiheena ei ole vähentää sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä, sydänkuolemaa tai sairaalahoitoon joutumista sydämen vajaatoiminnan vuoksi (8).

Lisätietoa

Nina Ekholm-Wenberg, toimitusjohtaja, nina.ekholm@astrazeneca.com, +358 40 3301 209

Viitteet

1. Wiviott S.D et al. ‘Dapagliflozin and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes’. The New England Journal of Medicine. DOI https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1812389

2. Diabetes Käypä hoito-suositus 7.2.2018- www.kaypahoito.fi. Haettu 10.11.2018.

3. Davies MJ et al. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consesus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association of Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care 2018.

4. International Diabetes Federation. Facts and Figures. Haettu 10.11.2018. https://www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html.

5. Nwaneri C et al. Mortality in type 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. The British Journal of Diabetes & Vascular Disease. 2013;13(4):192-207.

6. Morrish NJ et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia. 2001;44 Suppl 2:S14-21.

7.World Heart Federation. Diabetes as a risk factor for cardiovascular disease. Available from:http://www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/cardiovascular-disease-risk-factors/diabetes/.

8. Forxiga valmisteyhteenveto 2018.

FI-4141-11-18-FI

AstraZeneca

AstraZeneca on maailmanlaajuinen innovaatiovetoinen biofarmasiayritys, jonka ydinosaamista ovat tutkimus ja kehitystyö. Toimintaamme ohjaa sitoutuminen potilaiden elämänlaadun parantamiseen tiedevetoisten innovaatioiden ja kasvun kautta. Haluamme tuottaa elämää mullistavia lääkkeitä laajentamalla käsitystä siitä, mikä tieteen puitteissa on mahdollista.

AstraZenecalla on useita meneillään olevia tutkimusprojekteja sekä kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Teemme kliinistä lääketutkimusta diabeteksen, kardiovaskulaarisairauksien ja onkologian parissa. Tiivis yhteistyömme huippuammattilaisten kanssa vahvistaa Suomen asemaa varteenotettavana tutkimusmaana ja luo potilaille mahdollisuuden hyötyä uusimmista lääkkeistä.

Lisätietoa www.astrazeneca.com ja astrazeneca.fi 

Lue lisää »

ACS- ja sekundaaripreventioapuraha myönnettiin Eveliina Maaniitylle

Lehdistötiedotteet   •   Loka 05, 2018 07:24 EEST

Lääketieteellinen media/tiedote terveydenhuollon ammattilaisille
Julkaisuvapaa 5.10.2018

Suomen Kardiologisen Seuran hallitus on myöntänyt ACS- ja sekundaaripreventioapurahan LK Eveliina Maaniityn tutkimustyölle: “The role of inflammation in the pathogenesis of acute coronary syndrome and the differences in cytokine levels between acute coronary syndrome and stable disease”. Apurahan arvo on 12 500 euroa.

Eveliina Maaniityn tutkimus käsittelee inflammaation ja sytokiinien merkitystä sepelvaltimotaudin ja akuutin koronaarisyndrooman synnyssä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sytokiinipitoisuuksien erovaisuuksia akuutin koronaarisyndrooman ja stabiilin sepelvaltimotaudin välillä sekä mahdollisesti löytää uusia biomarkkereita, joiden avulla tunnistaa potilaat, joilla on kohonnut riski saada akuutti sydäntapahtuma. Tutkimuksessa analysoidaan yhteensä 48 eri sytokiinin pitoisuudet 194 potilaalta, joilla oli sepelvaltimoiden varjoainekuvauksessa todettu merkittävä sepelvaltimotauti. Tutkimus on osa laajempaa PURE ASO -tutkimusta ja toteutetaan Tyks Sydänkeskuksessa.

ACS- ja sekundaaripreventioapuraha luovutettiin Suomen Kardiologisen Seuran syyskokouksessa Helsingin messukeskuksessa torstaina 4.10.2018. AstraZeneca on apurahan taustatukija.

Lisätietoja:

Kardiologisen seuran puheenjohtaja, Essi Ryödi, TAYS Sydänsairaala,

puh. +358 3 311 67993, +358 50 4014 692. s-posti: essi.ryodi@sydansairaala.fi

Toimitusjohtaja Nina Ekholm-Wenberg, puh. 040 3301 209. s-posti: nina.ekholm@astrazeneca.com

AstraZeneca

AstraZeneca on yksi maailman johtavista sekä pienimolekyylisiä että biologisia lääkkeitä valmistavista yrityksistä. Se kehittää ja tuottaa tehokkaita ja korkealaatuisia reseptilääkkeitä, joista hyötyvät sekä potilaat että yhteiskunta. AstraZeneca toimii yli 100 maassa ja sen lääkkeitä käyttävät miljoonat potilaat ympäri maailmaa. 

Lisätietoa osoitteista www.astrazeneca.com tai www.astrazeneca.fi

Lue lisää »

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt myyntiluvan Lynparza tableteille uusiutuneen, platinasensitiivisen munasarjasyövän hoitoon

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 15, 2018 13:56 EEST

22. toukokuuta 2018

AstraZeneca ja Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, (tunnetaan nimellä MSD Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella), ilmoitti 8.5.2018, että Euroopan lääkevirasto (EMA) on hyväksynyt Lynparza (olaparibi) -tabletit (300 mg kahdesti päivässä) ylläpitohoitoon aikuispotilaille, joilla on platina-herkkä, uusiutunut korkean pahanlaatuisuusasteen epiteelinen munasarja-, munanjohdin- tai primaaria peritoneaalinen syöpä ja jotka ovat saaneet täydellisen tai osittaisen vasteen platinapohjaiseen kemoterapiaan. Lynparzasta on aiemmin hyväksytty kapselimuotoinen lääke, jonka käyttöaiheessa edellytetään edellisen lisäksi myös, että syöpä on seroosi ja että potilailla on BRCA mutaatio (ituradan ja/tai somaattinen).1

Myyntiluvan taustalla laaja tutkimustyö

EU-hyväksyntä perustui kahteen satunnaistettuun tutkimukseen, SOLO-2 2 ja tutkimukseen 19 3, jotka osoittivat, että olaparibi pienensi taudin etenemättömyysaikaa verrattuna lumelääkkeeseen.

SOLO-2 -tutkimus oli vaiheen III tutkimus, jossa potilailla oli platina-herkkä, uusiutunut munasarjasyöpä, BRCA 1 tai 2 mutaatio ja jotka olivat saaneet aiemmin vähintään kaksi kemoterapia-kuuria.2 Tutkimuksen ensisijainen tavoite saavutettiin osoittamalla tutkijalääkärin arvioiman etenemisvapaan elinajan tilastollisesti merkitsevä piteneminen olaparibia saaneilla tutkittavilla lumelääkettä saaneisiin verrattuna riskisuhteella (HR) 0,30 (95 %:n luottamusväli 0,22–0,41; p < 0,0001; mediaani olaparibiryhmässä 19,1 kuukautta ja lumeryhmässä 5,5 kuukautta).1

Tutkimukseen 19 otettiin mukaan ainoastaan PSR (platinum sensitive relapse) potilaita, joilla oli platinaherkkä (platinavapaa ajanjakso yli 12 kuukautta) tai osittain platinaherkkä (platinavapaa ajanjakso 6–12 kuukautta) sairaus ja joilla oli hoitovaste viimeisen platinapohjaisen solunsalpaajahoidon päättymisen jälkeen. Tutkimuksen ensisijainen tavoite saavutettiin osoittamalla etenemisvapaan elinajan tilastollisesti merkitsevä piteneminen olaparibia saaneilla tutkittavilla lumelääkettä saaneisiin verrattuna kokonaispopulaatiossa riskisuhteella (HR) 0,35 (95 %:n luottamusväli 0,25–0,49; p < 0,00001; mediaani olaparibia saaneilla 8,4 kuukautta ja lumelääkettä saaneilla 4,8 kuukautta).1

Kliinisissä tutkimuksissa olaparibia monoterapiana saaneiden potilaiden yleisimmin (≥ 10 %) todettuja haittavaikutuksia olivat pahoinvointi, oksentelu, ripuli, dyspepsia, väsymys, päänsärky, makuaistin muutokset, heikentynyt ruokahalu, heitehuimaus ja anemia1. Tutkimuksen 19 lopullinen analyysi osoitti, että 13% olaparibia saaneista potilaista pysyi hoidossa viisi vuotta tai kauemmin eikä heille ilmaantunut uusia siedettävyysongelmia4.

Mutaatiot munasarjasyövässä

Noin puolella naisista, joilla on korkean pahanlaatuisuusasteen epiteeliaalinen munasarjasyöpä, ajatellaan olevan puutteita homologisessa rekombinaatiokorjauksessa (HRR), joka on tärkeä DNA-vaurion korjaus (DDR) -reitti. Mutaatiot esiintyvät useimmiten yhden BRCA-geenin sisällä, mutta myös muut kuin BRCA-geenimutaatiot voivat vaikuttaa HRR-reittiin. Vaikka tällä hetkellä ei ole olemassa rutiinikokeita potilaille, joilla on puutteita DNA-vaurioiden korjaamisreiteissä, reagointi platinapohjaiseen kemoterapiaan voi ennustaa herkkyyttä PARP-inhibitiolle5.

Tietoa munasarjasyövästä Suomessa
Suomessa munasarjasyöpä on toiseksi yleisin gynekologinen ja 10:ksi yleisin naisten syöpä6. Suomessa munasarjasyöpään sairastuu n. 450 ja kuolee n. 290 naista vuosittain. Ilmaantuvuus on 8,2/100 000 henkilövuotta, ja elossa olevia munasarjasyöpäpotilaita on noin 4200. Ilmaantumisen arvellaan suurentuvan noin 12 %:lla vuoteen 2020 mennessä.7

Tietoja SOLO-2 tutkimuksesta
SOLO-2 oli satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, monikeskustutkimus, jonka tarkoituksena oli määrittää olaparibi-tablettien teho verrattuna lumelääkkeeseen monoterapiana potilailla, joilla oli platinalle herkkä, uusiutunut, ituradan BRCA-mutatoitunut munajohdin, munasarja tai primaari peritoneaalinen syöpä. Tutkimuksessa, joka tehtiin yhteistyössä eurooppalaisen naistentautien tutkimusryhmän eurooppalaisen verkoston ja Groupe d'Investigateurs Nationalin kanssa, satunnaistettiin 295 potilasta, joilla oli dokumentoitu ituradan BRCA1- tai BRCA2-mutaatioita, jotka olivat saaneet vähintään kaksi aikaisempaa platinapohjaista kemoterapiaa ja olivat täydellisessä tai osittaisessa vasteessa. Potilaat satunnaistettiin saamaan 300 mg olaparib-tabletteja kahdesti vuorokaudessa tai lumelääke-tabletteja kahdesti päivässä2.

Tietoja tutkimuksesta 19
Tutkimus 19 oli satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, monikeskustutkimus, jossa arvioitiin olaparibin tehoa ja turvallisuutta verrattuna lumelääkkeeseen uusiutuneessa, korkean pahanlaatuisuusasteen seroosissa munasarjasyövässä. Tutkimukseen satunnaistettiin 265 potilasta BRCA-mutaatioista riippumatta. Potilaat olivat saaneet vähintään kaksi platinapohjaista kemoterapiaa. Potilaat satunnaistettiin saamaan olaparibi kapseli monoterapiaa 400 mg: n vuorokausiannoksella tai lumelääkkeellä.3

Tietoja Lynparzasta (olaparibi)
Olaparibi on voimakas ihmisen poly-ADP-riboosipolymeraasientsyymien (PARP-1, PARP-2 ja PARP-3) estäjä ja sen on osoitettu estävän tiettyjen kasvainsolulinjojen kasvua in vitro ja kasvaimen kasvua in vivo joko yksinään käytettynä tai yhdistelmänä vakiintuneiden solunsalpaajahoitojen kanssa.1

Tietoa AstraZenecasta ja MSD:n strategisesta yhteistyöstä onkologiassa
Heinäkuussa 2017 AstraZeneca ja Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, Yhdysvallat, jotka tunnetaan nimellä MSD Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella, ilmoittivat globaalin strategisen onkologisen yhteistyön.

Tietoja AstraZenecasta Suomessa
Suomen AstraZenecalla on useita meneillään olevia tutkimusprojekteja sekä kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Teemme kliinistä lääketutkimusta onkologian, diabeteksen ja kardiovaskulaarisairauksien parissa. Tiivis yhteistyömme huippuammattilaisten kanssa vahvistaa Suomen asemaa varteenotettavana tutkimusmaana ja luo potilaille mahdollisuuden hyötyä uusimmista lääkkeistä. Tuotteidemme osuus Suomen lääkemarkkinoista syyskuussa 2016 oli 2,3 prosenttia ja tukkuhintainen myyntimme 53 miljoonaa euroa. Työllistämme Suomessa 60 työntekijää.

Lisätietoa:

www.astrazeneca.fi

Nina Ekholm, toimitusjohtaja, AstraZeneca Oy, nina.ekholm@astrazeneca.com, puh. 010 2301 209

Viitteet:

1.Lynparza (olaparibi) Valmisteyhteenveto. www.ema.europe.eu

2.Pujade-Lauraine E & al. Lancet Oncol 2017; 18: 1274–84

3.Ledermann JA & al. N Engl J Med 2012; 366:1382-1392

4.Ledermann JA & al. Lancet Oncol. 2016 Nov;17(11):1579-1589.

5.Konstantinopoulos PA et al., Cancer Discov. 2015 Nov;5(11):1137-54

6.Puistola Ulla ja Leminen Arto: Duodecim 2013;129:1917–24

7.Grenman Seija ja Leminen Arto: Syöpätaudit, 5. painos, 2013

FI-3588-05-18-ONC

AstraZenecasta

AstraZeneca on maailman johtavia lääketutkimukseen ja innovatiivisten reseptilääkkeiden kehitykseen panostavia yrityksiä. Olemme keskittyneet niihin sairauksiin, joissa uusia lääkehoitoja tarvitaan kaikkein eniten. Näitä ovat endokrinologiset sairaudet kuten diabetes, syöpätaudit, sydän- ja verisuonitaudit, ruoansulatuskanavan sairaudet, infektiot, keskushermoston sekä hengityselinten sairaudet. Myös biologisten lääkkeiden ja rokotteiden kehityksemme on maailman huipputasoa. AstraZeneca toimii yli sadassa maassa ja sen lääkkeitä käyttävät miljoonat potilaat maailmanlaajuisesti.

Lisätietoa osoitteista www.astrazeneca.com tai www.astrazeneca.fi

Lue lisää »

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt myyntiluvan Tagrisso-valmisteelle ensilinjaan EGFR-mutaation omaaville aikuispotilaille, joilla on paikallisesti edennyt tai metastaattinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (NSCLC).

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 14, 2018 10:12 EEST

13. kesäkuuta 2018

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt myyntiluvan Tagrisso (osimertinibi)-valmisteelle ensilinjaan monoterapiana aikuispotilaille, jotka sairastavat paikallisesti edennyttä tai levinnyttä ei-pienisoluista keuhkosyöpää, jossa on todettu aktivoiva mutaatio EGF- reseptorissa. Myyntiluvan perusteena ovat tulokset faasi 3:n FLAURA-tutkimus, joka on julkaistu New England Journal of Medicine -lehdessä2.

FLAURA-tutkimuksen2 ensisijainen päätetapahtuma oli tautivapaa elinaika (progression free survival, PFS), jonka osalta osimertinibi-ryhmän tulos oli merkitsevästi pidempi mediaani PFS:n ollessa 18,9 kuukautta verrattuna verrokkiryhmän 10,2 kuukauteen. Objektiivinen hoitovaste (ORR) oli molemmissa tutkimusryhmissä samankaltainen. Hoidon vasteen keston (DoR) mediaani oli osimertinibi-ryhmässä 17,2kk ja verrokkiryhmässä 8,5kk. Osimertinibi- ryhmässä raportoitiin vähemmän vakavia haittavaikutuksia (vaikeusaste ≥3) kuin verrokkiryhmässä erlotinibillä/gefitinibillä (34% vs. 45%). Osimertinibi-ryhmän kokonaiselossaoloaika (OS) oli korkeampi kuin verrokkiryhmän (83% vs. 71%). Kokonaiselossaoloajoissa nähdyn ryhmien välisen eron tilastollisen merkitsevyyden arvioiminen ei ole vielä mahdollista datan alhaisen maturiteetin (25%) vuoksi.

FLAURA-tutkimuksen tulokset tehosta tutkijan arvion mukaan1,2

Tutkitut muuttujat Tagrisso (N=279) EGFR-TKI verrokkiryhmä (gefitinibi tai erlotinibi) (N=277)
Tautivapaa elinaika (Progression-free survival (PFS))
tapausten lukumäärä (62% maturiteetti) 136 (49) 206 (74)
Mediaani PFS (95% CI) 18.9kk (15.2,21.4) 10.2kk (9.6,11.1)
HR (95% CI); p-arvo 0.46(0.37,0.57);p < 0.0001 
Kokonaiselossaoloaika (Overall survival (OS))
Kuolemien lkm, (25% maturiteetti) 58 (21) 83 (30)
Mediaani OS kuukausissa (95%CI) NC NC
HR (95% CI); p-arvo 0.63(0.45,0.88);p=0.0068 (NS)* 
Objektiivinen hoitovaste (Objective response rate (ORR))
Hoitovaste (95% CI) 80%(75, 85) 76%(70, 81)
Riskisuhde (95% CI); p-arvo   1.3(0.9,1.9);p=0.2421
Vasteen kesto (Duration of response (DoR))
Mediaani DoR (95%CI) 17.2kk (13.8,22.0) 8.5kk (7.3,9.8)

*Tilastollisen merkitsevyyden laskeminen ei ole vielä mahdollista datan alhaisen maturiteetin vuoksi.

Osimertinibin turvallisuusdataa on tutkittu useissa tutkimuksissa (FLAURA, AURA3, AURAex, AURA1 ja AURA2) Suurin osa haittavaikutuksista oli vaikeusastetta 1 tai 2. Yleisimmin ilmoitetut lääkkeen haittavaikutukset olivat ripuli (49 %) ja ihottuma (47 %). Yleisimmät vaikeusasteen 3 tai sen yli menevät haittavaikutukset olivat alentuneet lymfosyyttien ja neutrofiilien määrä (7,2% ja 4,1%)1.

- LOPPU -

Lisätietoja

Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä, NSCLC

Keuhkosyöpä on maailman yleisin syöpä. Suomessa keuhkosyöpä on miesten toiseksi ja naisten neljänneksi yleisin syöpä. Keuhkosyöpä on varhaisvaiheessaan oireeton3.

Keuhkosyövät jaetaan kahteen ryhmään, jotka eroavat toisistaan sekä hoidollisesti että ennusteeltaan; puhutaan pienisoluisesta – ja ei-pienisoluisesta (NSCLC) keuhkosyövästä. Ei-pienisoluisen keuhkosyöpä jaetaan puolestaan levyepiteeli-, suurisoluiseen ja adenokarsinoomaan. Erityisesti adenokarsinoomista on todettu harvinaisia alaryhmiä, joiden hoitoon on kehitetty täsmälääkkeitä ja sen vuoksi syöpäsoluista tehdään erilaisia lisämäärityksiä3.

10% adenokarsinoomaa sairastavista potilaista todetaan EGFR:ssä (epidermaalisen kasvutekijän reseptori) mutaatio (EGFRm+), joka aiheuttaa sen, että syövän kasvu kiihtyy ja se leviää. Tämän reseptorin toimintaan vaikuttamalla voidaan vaikuttaa syövän etenemiseen. Lääkkeitä, joita hoitoon käytetään, kutsutaan TKI-lääkkeiksi. 3

TKI-lääkehoitoa saaville potilaille kehittyy jossain vaiheessa vastustuskyky lääkkeille ja tauti etenee4. T790M on tärkein hankitun vastustuskyvyn mutaatio4 ja sitä esiintyy noin 60% potilaista, jotka ovat aiemmin saaneet TKI-lääkettä5.

Tagrisso1

Tagrisso (osimertinibi) on kolmannen sukupolven TKI-lääke, joka estää irreversiibelisti sellaisia epidermaalisen kasvutekijän reseptoreja (EGFR), joissa on herkistäviä mutaatioita (EGFRm) ja TKI-resistenssimutaatio T790M1. Osimertinibillä on tutkimuksissa todettu myös tehoa keskushermostossa oleviin etäpesäkkeisiin ja niiden syntymiseen1.

Osimertinibi 40mg ja 80mg kerran päivässä annosteltuna on hyväksytty monoterapiana ensilinjan hoitoon paikallista tai levinnyttä ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville aikuispotilaille, joilla on EGF-reseptorin aktivoiva mutaatio neljässä maassa (mukaan lukien USA ja EU). Osimertinibi 40 ja 80mg kerran päivässä annosteltuna on jo aiemmin hyväksytty sellaisten aikuispotilaiden hoitoon, joilla on paikallisesti edennyt tai metastaattinen NSCLC, jossa on EGFR:n T790M-mutaatio yli 75 maassa. Osimertinibiä tutkitaan myös adjuvanttihoitona ja yhdessä muiden hoitojen kanssa.

FLAURA-tutkimus2

FLAURA-tutkimus arvioi osimertinibi 80mg kerran päivässä annostelun tehoa ja turvallisuutta muihin EGFR-tyrosiinikinaasilääkityksiin verrattuna (EGFR-TKI). Muut tutkimuksessa mukana olleet TKI-lääkkeet olivat erlotinibi (150mg suun kautta otettuna kerran päivässä) ja gefitinibi (250mg suun kautta otettuna kerran päivässä). Potilaita ei ollut aiemmin hoidettu TKI- lääkkeillä ja he sairastivat paikallisesti edennyttä tai metastasoitunutta EGFRm+ NSCLC. Tutkimus oli kaksoissokkoutettu ja satunnaistettu ja siihen osallistui 556 potilasta 29 maasta.

Tietoja AstraZenecasta Suomessa

Suomen AstraZenecalla on useita meneillään olevia tutkimusprojekteja sekä kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Teemme kliinistä lääketutkimusta onkologian, diabeteksen ja kardiovaskulaarisairauksien parissa. Tiivis yhteistyömme huippuammattilaisten kanssa vahvistaa Suomen asemaa varteenotettavana tutkimusmaana ja luo potilaille mahdollisuuden hyötyä uusimmista lääkkeistä. Tuotteidemme osuus Suomen lääkemarkkinoista syyskuussa 2016 oli 2,3 prosenttia ja tukkuhintainen myyntimme 53 miljoonaa euroa. Työllistämme Suomessa 60 työntekijää.

Lisätietoa:

www.astrazeneca.fi 

Nina Ekholm, toimitusjohtaja, AstraZeneca Oy, nina.ekholm@astrazeneca.com, puh. 010 2301 209

Viitteet:

1. Tagrisso (osimertinibi) Valmisteyhteenveto. www.ema.europe.eu

2. Soria J-C, Ohe Y, Vansteenkiste J, et al; FLAURA Investigators. Osimertinib in untreated EGFR-mutated advanced non–small-cell lung cancer. N Engl J Med.

2018;378(2):113-125.

3. Joensuu H et al.2013. Duodecim Syöpätaudit 368 -387.

4. Keuhkosyöpä: Käypä Hoito -suositus 2017

5. Yu HA et al. Analysis of tumour specimens at the time of acquired resistance to EGFR-TKI therapy in 155 Patients with EGFR-Mutant Lung Cancers. Clin Cancer Res.2013;19-2240-2247.

FI-3686-06-18-ONC

AstraZenecasta

AstraZeneca on maailman johtavia lääketutkimukseen ja innovatiivisten reseptilääkkeiden kehitykseen panostavia yrityksiä. Olemme keskittyneet niihin sairauksiin, joissa uusia lääkehoitoja tarvitaan kaikkein eniten. Näitä ovat endokrinologiset sairaudet kuten diabetes, syöpätaudit, sydän- ja verisuonitaudit, ruoansulatuskanavan sairaudet, infektiot, keskushermoston sekä hengityselinten sairaudet. Myös biologisten lääkkeiden ja rokotteiden kehityksemme on maailman huipputasoa. AstraZeneca toimii yli sadassa maassa ja sen lääkkeitä käyttävät miljoonat potilaat maailmanlaajuisesti.

Lisätietoa osoitteista www.astrazeneca.com tai www.astrazeneca.fi

Lue lisää »

ACS- ja sekundaaripreventioapuraha myönnettiin Tuija Javanaiselle ja Ville Kydölle

Lehdistötiedotteet   •   Loka 06, 2017 08:00 EEST

Lääketieteellinen media/tiedote terveydenhuollon ammattilaisille

Suomen Kardiologisen Seuran hallitus on myöntänyt ACS- ja sekundaaripreventioapurahan jaettuna kahdelle tutkimustyölle. Apurahan saivat MD Tuija Javanainen tutkimukseen ” Tutkimustyölle: Prognostic tools in cardiogenic shock caused by acute coronary syndrome (käytetään 8 kk tutkijavaihdon rahoittamiseksi professori Alexandre Mebazaan tutkijaryhmässä, Lariboisière Hospital in Paris’ssa)” ja Dosentti Ville Kytö tutkimukseen “Tutkimustyölle: Working Disability after Acute Cardiac Diseases and Cardiac Operations”. Apurahan kokonaisarvo on 12 500 euroa, jolloin kumpikin tutkija sai 6 250 euroa.

Tuija Javanaisen tutkimus käsittelee kardiogeenistä shokkia, joka on sepelvaltimotautikohtauksen vakavin komplikaatio. Tutkimuksen tavoitteena on identifioida luotettavia työkaluja riskinarvion tekemiseen kardiogeenisessä shokissa. Tutkimus koskee EKG-muutoksia, angiografialöydöksiä ja uusia biomerkkiaineita. Tutkimus on Helsingin yliopistosta koordinoitu prospektiivinen monikeskustutkimus CardShock, johon on rekrytoitu 219 kardiogeenistä shokkia sairastavaa potilasta kahdeksasta eri Euroopan maasta. Biomerkkiaineiden osalta tutkimus tapahtuu kansainvälisesti arvostetussa tutkimuskeskuksessa Pariisissa (Université Paris 7, Hôpital Lariboisière, INSERM U942), jonne väitöskirjatutkija Tuija Javanainen lähtee kahdeksan kuukauden tutkimusvaihtoon.

Ville Kydön tutkimus käsittelee sydänsairauksien aiheuttamaa työkyvyttömyyttä. Sydänsairauksiin liittyy varsin usein kyvyttömyyttä työn tekoon, mutta tutkimustietoa asiasta on vähän. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää akuutteihin sydänsairauksiin ja sydäntoimenpiteisiin liittyvää työkyvyttömyyttä, sen ennustekijöitä ja kustannuksia. Tutkimus toteutetaan TYKS:n Sydänkeskuksessa ja siinä hyödynnetään kansallisia suomalaisia rekisteriaineistoja 11 vuoden ajalta.

ACS- ja sekundaaripreventioapuraha luovutettiin Suomen Kardiologisen Seuran syyskokouksessa Helsingin messukeskuksessa torstaina 5.10.2017. AstraZeneca on apurahan taustatukija.

Lisätietoja:

Kardiologisen seuran puheenjohtaja, Antti Hedman, KYS-Sydänkeskus, Puh. (017) 173 311 S-posti: antti.hedman(at)kuh.fi

Toimitusjohtaja Nina Ekholm-Wenberg, puh. 040 3301 209, nina.ekholm(at)astrazeneca.com

AstraZeneca

AstraZeneca on yksi maailman johtavista sekä pienimolekyylisiä että biologisia lääkkeitä valmistavista yrityksistä. Se kehittää ja tuottaa tehokkaita ja korkealaatuisia reseptilääkkeitä, joista hyötyvät sekä potilaat että yhteiskunta. AstraZeneca toimii yli 100 maassa ja sen lääkkeitä käyttävät miljoonat potilaat ympäri maailmaa.

Lisätietoa osoitteista www.astrazeneca.com tai www.astrazeneca.fi

Lue lisää »

AstraZeneca tuo geenitiedon uudella tavalla lääkekehitykseen – mukana kansainvälisiä huippuyliopistoja

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 22, 2016 08:05 EEST

 • Lääkeyhtiö AstraZeneca käynnistää genomihankkeen, jonka tavoite on integroida geenitieto uudella tavalla lääkekehitykseen.
 • Mukana hankkeessa on joukko maailman parhaita tutkimuslaitoksia. Suomesta mukana ovat THL, Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) sekä Helsingin yliopisto.
 • Tavoite on muun muassa tarjota tarkempaa tietoa sairauksien biologiasta ja kehittää yhä yksilöllisempää lääkehoitoa.

Lisätietoja antaa:

Nina Ekholm, Toimitusjohtaja AstraZeneca Oy, nina.ekholm@astrazeneca.com,+358 (0)40 3301 209

Petra Eurenius, External Communication Manager AstraZeneca Nordic, petra.eurenius@astrazeneca.com, +46 709 186562

970157.011 04, 2016 FI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASTRAZENECA LAUNCHES INTEGRATED GENOMICS APPROACH TO TRANSFORM DRUG DISCOVERY AND DEVELOPMENT

Under strict embargo until 22 April 2016 00:01h BST

AstraZeneca and its global biologics research and development arm, MedImmune, today announced an integrated genomics initiative to transform drug discovery and development across its entire research and development pipeline.

The initiative includes new collaborations with Human Longevity, Inc., US; the Wellcome Trust Sanger Institute, UK, and The Institute for Molecular Medicine, Finland. AstraZeneca will also establish an in-house Centre for Genomics Research which will develop a bespoke database comprising genome sequences from samples donated by patients in its clinical trials together with associated clinical and drug response data.

AstraZeneca believes that embedding genomics across its research and development platforms will:

 • deliver novel insights into the biology of diseases;
 • enable the identification of new targets for medicines;
 • support selection of patients for clinical trials;
 • allow patients to be matched with treatments more likely to benefit them.

Menelas Pangalos, Executive Vice President, Innovative Medicines & Early Development at AstraZeneca said: “Using the power of genomics is the foundation of our ambition to develop the most innovative and impactful treatments for patients. With the advent of next generation sequencing and the increased sophistication of data analysis, the time is now right to immerse ourselves fully in the international genomics community through these pioneering collaborations and through the creation of our own genome centre. We will leverage information from up to 2 million genome sequences, including over 500,000 from our own clinical trials, to drive drug discovery and development across all our therapeutic areas. Genomics will be fundamental to our laboratory research, our clinical trials and the launch of our medicines for patients.”

 • Human Longevity, Inc, US.
 • AstraZeneca aims to share up to 500,000 DNA samples with Human Longevity, Inc, from which Human Longevity will sequence full genomes and deploy its state-of-the-art machine learning, pattern recognition and other analytical techniques. These genomic samples will include those donated by patients under optional informed consent in AstraZeneca’s clinical trials. AstraZeneca will also gain access to Human Longevity’s unique database of up to 1 million integrated genomic and health records to add to its analysis.
 • AstraZeneca’s Centre for Genomics Research
 • AstraZeneca is creating an in-house Centre for Genomics Research focused on the creation and use of a bespoke database of genome sequences from samples donated by patients in its clinical trials over the past 15 and over the next 10 years, integrated with associated clinical and drug response data. In addition, the Centre will access up to 500,000 genomes available through AstraZeneca’s collaborations and from the public domain. The Centre will be located in AstraZeneca’s corporate headquarters in Cambridge and work closely with the international genomics community to derive broad scientific and clinical benefit from these unprecedented genomic resources.
 • The Wellcome Trust Sanger Institute, Cambridge, UK
 • AstraZeneca will establish a research team led by a genomics expert of international reputation, embedded within The Wellcome Trust Sanger Institute’s world-renowned Genome Centre in Cambridge, UK. AstraZeneca will share genomic samples and associated clinical data, plus its drug development expertise across core therapy areas. The two parties will identify new targets and biomarkers with potential use in diagnostic tests.
 • The Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM), University of Helsinki, Finland
 • AstraZeneca will collaborate with The Institute for Molecular Medicine, Finlandand its partners in Finland and the US, to study genes of interest in the Finnish population, which is known to carry a higher than normal frequency of rare variants. Additionally, Finland has an integrated health record system supported by a national biobanking law that facilitates recall of volunteers for thorough clinical evaluation.

Bahija Jallal, Executive Vice President, MedImmune, said: “The fields of genetics and genomics evolve so rapidly that no single company can internalise this type of research and do it all themselves. We are acutely aware of this, which is why we have chosen to work with the genomics community to leverage external expertise in genomic analyses and the design of large-scale genetic studies. Together, with the rich clinical data from our biobank, we will translate these findings into better understanding of disease and ultimately, more effective treatments for patients.”

In line with AstraZeneca’s “open innovation” approach to research and development, research findings from all collaborations across its genomic platform will be published in peer-reviewed journals, contributing to the broader scientific understanding of the genetic influence of disease and positioning AstraZeneca as a key player in the global genomics research community.

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

Watch a short video explaining the genomics platform at AstraZeneca.

About genomics

Genomics is the study of the genome, a double string of DNA which carries all the genes necessary to make and operate an organism. Although most of the information contained in the genome is the same between all individuals, there are many small differences which scientists believe can combine with environmental influences to cause common diseases such as diabetes, asthma or cancer.Studying genomes across large populations allows us to more accurately pinpoint these differences and to develop new treatments that combat unwanted abnormalities in gene function which give rise to disease.

About Human Longevity, Inc.

Human Longevity, Inc. (HLI) is the genomics-based, technology-driven company creating the world’s largest and most comprehensive database of whole genome, phenotype and clinical data. HLI is developing and applying large scale computing and machine learning to make novel discoveries to revolutionize the practice of medicine. HLI’s business also includes the HLI Health Nucleus™, a genomic powered clinical research center which uses whole genome sequence analysis, advanced clinical imaging and innovative machine learning, along with curated personal health information, to deliver the most complete picture of individual health. For more information please visit http://www.humanlongevity.com or http://www.healthnucleus.com.

About The Wellcome Trust Sanger Institute

The Wellcome Trust Sanger Institute is one of the world's leading genome centres. Through its ability to conduct research at scale, it is able to engage in bold and long-term exploratory projects that are designed to influence and empower medical science globally. Institute research findings, generated through its own research programmes and through its leading role in international consortia, are being used to develop new diagnostics and treatments for human disease. http://www.sanger.ac.uk/

About The Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM), University of Helsinki

Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM) is an international research institute in Helsinki focusing on human genomics and personalized medicine. FIMM integrates molecular medicine research, technology center and biobanking infrastructures “under one roof” and thereby promotes translational research and adoption of personalized medicine in health care. FIMM is hosted by the University of Helsinki and is part of the Nordic EMBL Partnership in Molecular Medicine as well as the EU-Life network.In 2015, FIMM had a staff of 200 and a budget of 17 million €, with competitive external funding accounting for a significant part of the budget. www.fimm.fi/en/

About MedImmune

MedImmune is the global biologics research and development arm of AstraZeneca, a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialization of small molecule and biologic prescription medicines. MedImmune is pioneering innovative research and exploring novel pathways across key therapeutic areas, including respiratory, inflammation and autoimmunity; cardiovascular and metabolic disease; oncology; neuroscience; and infection and vaccines. The MedImmune headquarters is located in Gaithersburg, Md., one of AstraZeneca’s three global R&D centers, with additional sites in Cambridge, UK and Mountain View, CA. For more information, please visit www.medimmune.com

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of cardiovascular, metabolic, respiratory, inflammation, autoimmune, oncology, infection and neuroscience diseases. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com

CONTACTS

Media   Enquiries
Neil   BurrowsUK/Global+44 7824   350541
Karen   BirminghamUK/Global+44 7818   524012
Vanessa   RhodesUK/Global+44 7880 400690
Jacob   LundSweden+46   8 553 260 20
Michele   MeixellUS+1 302   885 2677
Investor   Enquiries
UK
Thomas Kudsk LarsenOncology +44 7818 524185
Eugenia   LitzRIA+44   7884 735627
Nick   StoneCVMD+44   7717 618834
Craig   MarksFinance+44   7881 615764
Christer   GruvrisConsensus   Forecasts+44   7827 836825
US
Lindsey   TrickettOncology,   ING+1 240   543 7970
Mitch   ChanOncology+1 240   477 3771
Dial /   Toll-Free+1 866   381 7277

Key: RIA - Respiratory, Inflammation and Autoimmunity, CVMD - Cardiovascular and Metabolic Disease,

ING - Infection, Neuroscience and Gastrointestinal

AstraZenecasta

AstraZeneca on maailman johtavia lääketutkimukseen ja innovatiivisten reseptilääkkeiden kehitykseen panostavia yrityksiä. Olemme keskittyneet niihin sairauksiin, joissa uusia lääkehoitoja tarvitaan kaikkein eniten. Näitä ovat endokrinologiset sairaudet kuten diabetes, syöpätaudit, sydän- ja verisuonitaudit, ruoansulatuskanavan sairaudet, infektiot, keskushermoston sekä hengityselinten sairaudet. Myös biologisten lääkkeiden ja rokotteiden kehityksemme on maailman huipputasoa. AstraZeneca toimii yli sadassa maassa ja sen lääkkeitä käyttävät miljoonat potilaat maailmanlaajuisesti.

Lisätietoa osoitteista www.astrazeneca.com tai www.astrazeneca.fi

AstraZeneca käynnistää genomihankkeen, jonka tavoite on integroida geenitieto uudella tavalla lääkekehitykseen Mukana hankkeessa on joukko maailman parhaita tutkimuslaitoksia. Suomesta mukana ovat THL, Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) sekä Helsingin yliopisto Tavoite on muun muassa tarjota tarkempaa tietoa sairauksien biologiasta ja kehittää yhä yksilöllisempää lääkehoitoa

Lue lisää »

Tamro ja AstraZeneca uusivat yhteistyösopimuksensa

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 20, 2016 14:11 EEST

Tiedote, 20. huhtikuuta 2016

Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja Tamro ja maailmanlaajuisesti toimiva lääketutkimukseen ja innovatiivisten reseptilääkkeiden kehitykseen panostava yritys AstraZeneca jatkavat vuonna 2013 alkanutta kumppanuuttaan Suomessa monivuotisella sopimuksella.

AstraZenecan toiminta on keskittynyt terveydenhuoltoalan merkittäviä haasteita ratkaisevien reseptilääkkeiden tutkimukseen ja kehitykseen, valmistukseen ja markkinointiin. Tamron ja AstraZenecan välinen sopimus kattaa AstraZenecan tuotteiden yksinomaisen varastoinnin ja jakelun Suomessa. Lisäksi Tamro tuottaa AstraZenecalle erilaisia lisäarvopalveluita kuten business intelligence -palveluita, näytejakelua ja uudelleenpakkaamista.

- Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme jatkaa ja syventää yhteistyötä luotettavan kumppanin kanssa. Lääkelogistiikan markkinajohtajana Tamro on osoittanut juuri sellaista joustavuutta, asiakaslähtöisyyttä ja uusien palveluiden kehittämisen asennetta, jota me yhteistyötäkumppanilta edellytämme ja jota arvostamme, kertoo toimitusjohtaja Nina Ekholm AstraZenecalta.

- AstraZeneca on innovatiivinen tuotekehittäjä ja erittäin merkittävä alkuperäislääkkeiden valmistaja. Olemme ylpeitä, että yhteistyömme jatkuu Suomessa. AstraZeneca on meille tärkeä strateginen kumppani, jonka kanssa haluamme myös yhdessä kehittää mielekkäitä ja tarkoituksenmukaisia palveluita sekä apteekkien että sairaaloiden käyttöön, sanoo toimitusjohtaja Kai Kaasalainen Tamrosta.

Tamro kehittää jatkuvasti palveluita ja innovatiivisia yhteistyömuotoja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tavoitteena on lääkealan toimitusketjun sujuvuuden ja liiketoiminnan kannattavuuden jatkuva kehittäminen.

Lisätietoja:

Tamro Oyj, Kai Kaasalainen
Toimitusjohtaja
kai.kaasalainen(at)tamro.com
040 589 8246

AstraZeneca Oy, Nina Ekholm
Toimitusjohtaja
nina.ekholm(at)astrazeneca.com
010 2301 209

Tamro Oyj
Tamro on johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja Suomessa. Suomalaisessa hyvinvoinnin ketjussa Tamrolla on tärkeä rooli: huolehdimme, että apteekit, sairaalat ja muut terveydenhuollon palvelupisteet saavat tarvitsemansa lääkkeet ja muut tuotteet nopeasti ja luotettavasti. Tamro toimii Vantaan Tamrotalossa, Tampereella sekä Oulussa. Tamro kuuluu PHOENIX-konserniin, joka on Euroopan johtava lääkejakelija.

Business ID: 0533965-2 Domicile: Vantaa www.tamro.fi

970102.011

AstraZenecasta

AstraZeneca on maailman johtavia lääketutkimukseen ja innovatiivisten reseptilääkkeiden kehitykseen panostavia yrityksiä. Olemme keskittyneet niihin sairauksiin, joissa uusia lääkehoitoja tarvitaan kaikkein eniten. Näitä ovat endokrinologiset sairaudet kuten diabetes, syöpätaudit, sydän- ja verisuonitaudit, ruoansulatuskanavan sairaudet, infektiot, keskushermoston sekä hengityselinten sairaudet. Myös biologisten lääkkeiden ja rokotteiden kehityksemme on maailman huipputasoa. AstraZeneca toimii yli sadassa maassa ja sen lääkkeitä käyttävät miljoonat potilaat maailmanlaajuisesti.

Lisätietoa osoitteista www.astrazeneca.com tai www.astrazeneca.fi

Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja Tamro ja maailmanlaajuisesti toimiva lääketutkimukseen ja innovatiivisten reseptilääkkeiden kehitykseen panostava yritys AstraZeneca jatkavat vuonna 2013 alkanutta kumppanuuttaan Suomessa monivuotisella sopimuksella.

Lue lisää »

AstraZeneca kutsuu suomalaisia tutkijoita ja bioteknologiayhtiöitä T&K-yhteistyöhön

Lehdistötiedotteet   •   Marras 24, 2015 09:09 EET

TIEDOTE

Lääkeyhtiö AstraZeneca on luonut uudenlaisen kumppanuusmallin innovatiiviselle biolääkekehitykselle. Tutkijat ja bioteknologiayritykset keskustelivat yhteistyömahdollisuuksista AstraZenecan verkostoitumistapahtumassa 24. marraskuuta Helsingissä. Uusia kumppanuuksia etsitään erityisesti sydän- ja verisuoni-, aineenvaihdunta-, tulehdus- ja autoimmuunisairauksien tutkimukseen ja lääkekehitykseen.

"AstraZeneca Gothenburg on yksi AstraZenecan kolmesta strategisesta tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta. Haluamme vahvistaa yhteistyötämme pohjoismaisten LifeScience toimijoiden kanssa, ja Suomessa on vahvaa terveysalan ja bioteknologian alan toimintaa. Tämän tilaisuuden tavoitteena oli avata keskustelua toimijoiden kesken, löytää yhteisiä intresseja ja rakentaa uusia kumppanuuksia”, kertoo Jenny Sundqvist, johtaja, AstraZeneca Göteborg.

”Uskomme, että parhaat ideat ja innovaatiot syntyvät verkostoissa, joissa lääketiede, tutkimus ja teknologia kohtaavat. Tarjoamme myös suomalaisille tutkijoille ja bioteknologiayrityksille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä yhden maailman johtavan lääkeyhtiön kanssa ja tilaisuuden päästä mukaan kansainvälisiin bioteknologiayhteisöihin”, kertoo Nina Ekholm, AstraZenecan Suomen toimitusjohtaja.

AstraZenecan tavoitteena on luoda avoin innovaatioalusta, jossa tutkijoilla ja kliinikoilla on mahdollisuus esimerkiksi tehdä potilastyötä jo valmiilla lääkeaineilla, löytää yhdisteitä pre-kliinisiin tutkimuksiin tai käyttää lääkeainekirjastoja. Yhteistyössä voidaan etsiä myös aivan uusia lääkeaineita.

AstraZeneca on perustanut Göteborgiin myös Bioventure Hubin, joka on innovatiivinen, julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen työskentely-ympäristö. BioVentureHub tarjoaa bioteknologian ja terveysteknologian yrityksille ainutkertaisen mahdollisuuden tehdä yhteistyötä AstraZenecan maailmanluokan tutkijoiden kanssa sekä hyödyntää keskuksen tutkimus-ja kehitysinfrastruktuuria.

Lisätietoa BioVenturesta osoitteesta: www.azbioventurehub.com

Lisätietoa:
Nina Ekholm, toimitusjohtaja, AstraZeneca Oy, p. 040 330 1209, nina.ekholm(at)astrazeneca.com
Petra Eurenius, External Communications Manager, AstraZeneca Nordic-Baltic, +46 709 186562

AstraZeneca on yksi maailman johtavista biologisia lääkkeitä valmistavista yrityksistä. Se kehittää ja tuottaa tehokkaita ja korkealaatuisia reseptilääkkeitä, joista hyötyvät sekä potilaat että yhteiskunta. AstraZeneca toimii yli 100 maassa ja sen lääkkeitä käyttävät miljoonat potilaat ympäri maailmaa.

www.astrazeneca.com

AstraZenecasta

AstraZeneca on maailman johtavia lääketutkimukseen ja innovatiivisten reseptilääkkeiden kehitykseen panostavia yrityksiä. Olemme keskittyneet niihin sairauksiin, joissa uusia lääkehoitoja tarvitaan kaikkein eniten. Näitä ovat endokrinologiset sairaudet kuten diabetes, syöpätaudit, sydän- ja verisuonitaudit, ruoansulatuskanavan sairaudet, infektiot, keskushermoston sekä hengityselinten sairaudet. Myös biologisten lääkkeiden ja rokotteiden kehityksemme on maailman huipputasoa. AstraZeneca toimii yli sadassa maassa ja sen lääkkeitä käyttävät miljoonat potilaat maailmanlaajuisesti.

Lisätietoa osoitteista www.astrazeneca.com tai www.astrazeneca.fi

AstraZeneca kutsuu suomalaisia tutkijoita ja bioteknologiayhtiöitä T&K-yhteistyöhön

Lue lisää »

AstraZeneca PLC - Ensimmäisen vuosineljänneksen 2015 tulos

Lehdistötiedotteet   •   Touko 13, 2015 13:48 EEST

24. huhtikuuta 2015, Lontoo

Taloudellinen tulos on vuodelle 2015 annetun ohjauksen mukainen.
Laajan, tutkimukseen perustuvan tuoteputken kehittäminen jatkuu.

Yhteenveto tuloksesta

Muutos prosentteina (%)
milj. dollariaCER1Toteutunut
Kokonaisliikevaihto26 0571(6)
Osakekohtainen3   liikevoitto1 805(4)(8)
Osakekohtainen tuotto1,08 $(3)(7)
Raportoitu   liikevoitto9331511
Raportoitu   osakekohtainen tuotto0,44 $109
   
 • Liikevaihto kasvoi 1 prosentin
 • Osakekohtainen tuotto (Core EPS) laski 3 prosenttia. Investoinnit tieteelliseen markkinajohtajuuteen pysyivät ennallaan
 • Raportoitu liikevoitto kasvoi 15 prosenttia

Liiketoiminnan kohokohdat

AstraZeneca jatkoi ulkoistamiseen panostamista muun muassa tekemällä USA:ssa kaupallistamissopimuksen Movantik-lääkkeestä. Kasvualueiden liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja oli 56 prosenttia kokonaisliikevaihdosta:

 1. Brilinta/Brilique: +45 prosenttia. Viime kuussa ACC-konferenssissa julkaistiin rohkaisevia tietoja PEGASUS-tutkimuksesta
 2. Diabetes: +47 prosenttia. Farxigan/Forxigan kasvu oli erityisen hyvää
 3. Hengitystiesairaudet: +7 prosenttia. Symbicortin myynti on pysynyt ennakoidusti vakaana, ja Pulmicort on myynyt erittäin hyvin
 4. Kehittyvät markkinat: +18 prosenttia. Kiina +28 prosenttia, hengitystiesairauksiin liittyvien lääkkeiden myynti kasvoi 39 prosenttia
 5. Japani: -2 prosenttia. Joka toinen vuosi tapahtuva hintojen lasku vaikutti ensimmäisen vuosineljänneksen myyntiin

Vuoden 2015 ohjaus vastaa yhä 6. maaliskuuta 2015 annettua ohjausta.

Tieteellisen markkinajohtajuuden saavuttaminen

ViranomaishyväksynnätBydureon-kynä – diabetes   (Japani)
Viranomaiskäsittelyssä   olevatlesinuradi – kihti   (USA), saksagliptiini/dapagliflotsiini – diabetes (USA)
Vaiheen III   tuloksetPT003 –   keuhkoahtaumatauti (COPD): Positiivinen
Muut merkittävät   edistysaskeleetBrilinta/Brilique –   aiempi sydäninfarkti: Positiiviset vaiheen III tuloksetOnglyza – diabetes: FDA   suosittelee lääkkeen turvallisuustietojen päivittämistäselumetinibi –   suonikalvoston melanooma: FDA myöntänyt harvinaislääkenimityksen

tremelimumabi –   mesoteliooma: FDA myöntänyt harvinaislääkenimityksen

MEDI4736 –   keuhkosyöpä: FDA myöntänyt nopeutetun myyntilupamenettelyn

MEDI8897 – RS-virus:   FDA myöntänyt nopeutetun myyntilupamenettelyn

Tulevat   viranomaishyväksynnätbrodalumabi –   psoriasis4AZD9291 –   keuhkosyöpä, sediranibi – munasarjasyöpä (EU)
Tulevat   viranomaispäätöksetlesinuradisaksagliptiini/dapagliflotsiini,   Brilinta/BriliqueIressa – keuhkosyöpä (USA)

 

Konserninjohtaja Pascal Soriot kommentoi tulosta:

"Vuosineljänneksen erinomainen tulos tukee koko vuodelle annettua ohjausta. Kokonaisliikevaihto kasvoi 1 prosentin. Kasvualueiden liikevaihto oli 56 prosenttia kokonaisliikevaihdosta, sillä kehittyvien markkinoiden ja Brilintan/Briliquen tulos oli erityisen vahva. Movantikin kaupallistamissopimus USA:ssa on hyvä esimerkki siitä, miten AstraZeneca tuo potilaiden käyttöön merkittäviä lääkkeitä ja ulkoistuslisäarvoa osakkeenomistajilleen.

"Tuoteputkemme eteni hyvin jokaisella terapia-alueellamme. Kohokohtia ovat olleet PINNACLE-ohjelman vaiheen III positiiviset, hengitystiesairauksien hoidossa käytettävää PT003-lääkettä koskevat tulokset sekä sydän- ja verisuonitautien hoidossa käytettävän Brilintan/Briliquen PEGASUS-tutkimustiedot. Kaksi AstraZenecan lääkettä on saanut viranomaishyväksynnän, kaksi harvinaislääkenimityksen ja kaksi nopeutetun myyntilupamenettelyn. Lisätietoja saadaan vuoden kuluessa.

"AstraZeneca vahvisti edelleen onkologian tuoteportfoliotaan. Tällä hetkellä tuotekehityksessä on 72 lääkettä, joista 31 kuuluu immuno-onkologian portfolioon. Viimeisimmät AZD9291-tiedot ovat osoittaneet lääkkeellä olevan merkittävää kliinistä hyötyä potilaille: etenemättömyysaika oli 13,5 kuukautta. Lisäksi FDA myönsi MEDI4736:lle nopeutetun myyntilupamenettelyn. Nämä molemmat lääkeaineet on tarkoitettu keuhkosyövän hoitoon, ja tiedot osoittavat AstraZenecan edistyvän nopeasti tällä osa-alueella. AstraZenecan strateginen yhteistyö Celgenen, hematologian markkinajohtajan kanssa tukee hematologiakäyttöaiheen kannalta erittäin merkittävää immuno-onkologien tuoteportfoliotamme, jota yhteistyö Innate Pharman kanssa entisestään vahvistaa."

Notes

1. All growth rates are shown at constant exchange rates (CER) unless specified otherwise.

2. Total Revenue defined as Product Sales and Externalisation Revenue. For further details on the presentation of Total Revenue, see the announcement published by the Company on 6 March 2015.

3. See Operating and Financial Review for a definition of Core financial measures and a reconciliation of Core to Reported financial measures.

4. Brodalumab developed in collaboration with Amgen who will be responsible for regulatory submission.

AstraZenecasta

AstraZeneca on maailman johtavia lääketutkimukseen ja innovatiivisten reseptilääkkeiden kehitykseen panostavia yrityksiä. Olemme keskittyneet niihin sairauksiin, joissa uusia lääkehoitoja tarvitaan kaikkein eniten. Näitä ovat endokrinologiset sairaudet kuten diabetes, syöpätaudit, sydän- ja verisuonitaudit, ruoansulatuskanavan sairaudet, infektiot, keskushermoston sekä hengityselinten sairaudet. Myös biologisten lääkkeiden ja rokotteiden kehityksemme on maailman huipputasoa. AstraZeneca toimii yli sadassa maassa ja sen lääkkeitä käyttävät miljoonat potilaat maailmanlaajuisesti.

Lisätietoa osoitteista www.astrazeneca.com tai www.astrazeneca.fi

Taloudellinen tulos on vuodelle 2015 annetun ohjauksen mukainen. Laajan, tutkimukseen perustuvan tuoteputken kehittäminen jatkuu.

Lue lisää »

AstraZeneca PLC - Kolmannen neljänneksen ja yhdeksän kuukauden tulos 2014

Lehdistötiedotteet   •   Marras 13, 2014 13:57 EET

Lontoo, 6. marraskuuta 2014

Konserninjohtaja Pascal Soriot kommentoi tulosta seuraavasti:

"Liikevaihtomme kasvoi kolmantena peräkkäisenä vuosineljänneksenä erityisesti kasvualueidemme hyvän menestyksen ansiosta. Kolme ydinaluettamme – Brilique, hengitystiesairaudet ja diabetes – kasvattivat vuosineljänneksen aikana liikevaihtoaan 38 %. Vahvaa kehitystä tukivat myynti- ja markkinointiresurssien tehokas suuntaaminen. Lisäksi olemme päättäneet investoida nopeasti kasvavaan tuoteputkeemme, mikä luo lisäarvoa AstraZenecalle edelleen vuonna 2015 ja sen jälkeen.

"Olemme edistyneet merkittävästi tavoitteessamme saavuttaa tieteellinen markkinajohtajuus kaikilla keskeisillä terapia-alueilla. Edistysaskelia ovat olleet muun muassa CHMP:n suositus Lynparzalle (olaparibille), FDA:n hyväksyntä Movantikille, Bydureon-kynän lanseeraus Yhdysvalloissa sekä ESMOssa esitellyn immuno-onkologisen tuoteputken eteneminen. Liiketoimintojen strateginen yhdistäminen Almirallin kanssa vahvistaa edelleen panostustamme hengitystiesairauksien hoitoon.

"Tehokas liiketoimintastrategiamme ja korkea suorituskykymme vahvistavat uskoamme liikevaihdon ja osakekohtaisen tuoton kasvuun loppuvuoden aikana. Olen erityisen ylpeä tiimiemme jatkuvasta sitoutumisesta ja luottamuksesta strategiaamme, mikä muuttaa yritystämme nopeasti."

Kolmannen neljänneksen ja yhdeksän kuukauden tulos 2014

Tärkeimmät talousluvut

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 6 542 miljoonaan dollariin – kolmas peräkkäinen kasvun vuosineljännes. Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 4 %.

 • Kasvualueiden liikevaihto parani 16 % ja oli 54 % kokonaisliikevaihdosta.
 • Brilique: +78 %, hyvä kasvutahti kaikilla alueilla.
 • Diabetes: +139 %, Farxigan onnistunut lanseeraus Yhdysvalloissa ja Bydureon-kynän vahva aloitus.
 • Hengitystiesairaudet: +11 %, Symbicort -lääkkeen myynti Yhdysvalloissa kasvoi 26 %.
 • Kehittyvät markkinat: +12 %, Kiina kasvoi 22 %.
 • Japani: vakaa, tulokseen vaikutti joka toinen vuosi tapahtuva hintojen lasku ja rinnakkaislääkevalmistajien tuoma kilpailu.


Osakekohtainen tuotto (Core EPS) laski kolmannella vuosineljänneksellä 8 prosenttia 1,05 dollariin. Tammi-syyskuun osakekohtainen tuotto laski 3 %, mikä on kuitenkin odotettua parempi tulos.

Yritys odottaa koko vuoden 2014 liikevaihdon ja osakekohtaisen tuoton kasvavan.

 • Liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2013 tasolla (CER). Aiemman ohjauksen mukaan liikevaihto olisi laskenut 1–5 prosenttiyksikköä.
 • Suunnitelmissa on otettava huomioon, että ohjauksessa ei edellytetä Nexiumin pääsyä Yhdysvaltain markkinoille vuonna 2014.
 • Parantuneiden tuotto-odotuksien ansiosta AstraZeneca voi lisätä investointejaan kasvualueisin ja laajenevaan tuoteputkeen. Osakekohtaisen tuoton vuoden 2014 osalta odotetaan laskevan noin 10 % (CER), mikä on odotettua parempi tulos. Yritys odottaa vuoden 2014 osakekohtaisen tuoton laskevan noin 5 % (CER).

Vuoden 2015 näkymät

 • Vuonna 2015 yritys suunnittelee jatkavansa investointeja kasvualueisiin ja laajenevaan tuoteputkeen sekä keskittyvänsä kokonaiskulujen tehokkaaseen hallintaan. Osakekohtaisen tuoton (CER) odotetaan vuonna 2015 pysyvän vuoden 2014 ohjauksen mukaisella alimmalla tasolla. Ohjaus vuodelle 2015 annetaan koko vuoden 2014 tuloksen julkistamisen yhteydessä 5.2.2015.

Olemme edistyneet merkittävästi tavoitteessamme saavuttaa tieteellinen markkinajohtajuus hoidollisilla ydinalueilla.

 • Xigduo XR (dapagliflotsiinin ja metformiinin laajennettu vapauttaminen): FDA hyväksyi kerran päivässä otettavat tabletit.
 • Lynparza (olaparibi): Euroopan lääkeviraston (EMA) ihmislääkekomitea (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) suosittelee lääkeainetta BRCA-mutaation aiheuttaman uusiutuneen platinaherkän huonosti erilaistuneen (high-grade) seroosin munasarjasyövän hoitoon.
 • Movantik/Moventig (naloksegoli): FDA hyväksyi lääkeaineen ja CHMP suositteli sitä opioidien aiheuttaman ummetuksen hoitoon.
 • CAZ-AVI (keftatsidiimi-avibactam): positiivisia vaiheen III tietoja vatsansisäisten infektioiden hoidosta.
 • Lesinuradi: vaiheen III tiedot julkistettu lääkeaineen käytöstä yhdistelmähoitona oireisen kihdin hoidossa.

Myaleptin (metreleptiinin) divestointi Aegerionille mahdollistaa resurssien uudelleenjakamisen.

Hengitystiesairauksiin liittyvien liiketoimintojen strateginen yhdistäminen Almirallin kanssa saatettiin päätökseen.

Järjestämme yhteisösijoittajien ja analyytikoiden investointipäivän 18.11.2014.

AstraZenecasta

AstraZeneca on maailman johtavia lääketutkimukseen ja innovatiivisten reseptilääkkeiden kehitykseen panostavia yrityksiä. Olemme keskittyneet niihin sairauksiin, joissa uusia lääkehoitoja tarvitaan kaikkein eniten. Näitä ovat endokrinologiset sairaudet kuten diabetes, syöpätaudit, sydän- ja verisuonitaudit, ruoansulatuskanavan sairaudet, infektiot, keskushermoston sekä hengityselinten sairaudet. Myös biologisten lääkkeiden ja rokotteiden kehityksemme on maailman huipputasoa. AstraZeneca toimii yli sadassa maassa ja sen lääkkeitä käyttävät miljoonat potilaat maailmanlaajuisesti.

Lisätietoa osoitteista www.astrazeneca.com tai www.astrazeneca.fi

Liikevaihtomme kasvoi kolmantena peräkkäisenä vuosineljänneksenä erityisesti kasvualueidemme hyvän menestyksen ansiosta.

Lue lisää »

Yhteyshenkilöt 2 yhteyshenkilöä

 • Lehdistökontakti
 • Toimitusjohtaja
 • Finland
 • nibcnapi.emzkhndoleym(knatwf)aerstcvraibzenhneuycars.cakomfu
 • +358 40 3301 209

AstraZeneca

Health Connects Us All

AstraZeneca on maailmanlaajuinen innovaatiovetoinen biofarmasiayritys. Olemme keskittyneet vastaamaan vakavien terveysongelmien kanssa kamppailevien ihmisten tarpeisiin. Yrityksen toiminta on keskittynyt terveydenhuoltoalan merkittäviä haasteita ratkaisevien reseptilääkkeiden tutkimukseen ja kehitykseen, valmistukseen ja markkinointiin. Toimintamme keskittyy pääasiallisesti syöpiin, sydän- ja verisuonitauteihin, aineenvaihduntasairauksiin sekä hengitystie-, tulehdus- ja autoimmuunisairauksiin. Lisäksi etsimme aktiivisesti yhteistyökumppaneita ja -mahdollisuuksia tartuntatautien ja neurotieteiden aloilta kohdennettujen sijoitusten avulla.

Pääkonttorimme sijaitsee Lontoossa ja päätutkimuskeskuksemme Ruotsin Södertäljessä. Toimimme yli sadassa maassa ja työllistämme maailmanlaajuisesti noin 57 500 henkilöä. Yrityksen liikevaihto vuonna 2014 oli noin 26 miljardia dollaria.

Osoite

 • AstraZeneca
 • Itsehallintokuja 6
 • 02600 Espoo
 • Finland
 • Kotisivumme