Skip to content
Moment
Moment

Press release -

SaaS selskapet Moment får Monterro på laget og satser internasjonalt

Investeringsselskapet Monterro, som er spesialisert på programvareselskaper i Norden, blir majoritetseier og skyter inn vekstkapital i det norske teknologiselskapet Moment. – Vi har lenge fulgt med på norske teknologiselskap i B2B-markedet med potensial til å bli verdensledende i sitt segment. Moment er et slikt selskap. Vi har stor tro på både folkene og produktet, og vi ser frem til å jobbe tett sammen og videreutvikle selskapet, sier Erik Syrén, partner i Monterro og påtroppende styreleder i Moment.

Det norske softwareselskapet Moment tilbyr en SaaS-plattform (Software as a Service) som sammenføyer prosjektstyring, timeføring, ressursplanlegging, kvalitetssikring og fakturering. De har hatt en årlig vekst på 50% fem år på rad og tar mål av seg om samme vekst fremover. Mange investeringsselskap har vist interesse for Moment, men de valgte å åpne opp for Monterro på eiersiden.

– Monterro skilte seg ut blant budgiverne. De investerer ikke bare penger, men også ekspertise. Monterro har mye kunnskap om bransjen og tilfører oss verdifull kompetanse. Vi er trygge på at dette er et godt valg og at vårt partnerskap vil pushe oss fremover og bidra til vekst, sier Eivind Bøhn, CEO i Moment. Monterro er nå majoritetseier, men Moments gründere og nøkkelansatte er også med videre på eiersiden.

Monterro bidrar med forretningsutvikling og skalering

Monterro har ingen intensjon om å være passive eiere i Moment. Selskapet er en aktiv eier som bidrar med ekspertise og ressurser i softwarevirksomhetene de investerer i.

– Vi jobber alltid i partnerskap, og nært med ledelsen og eierne i virksomhetene vi går inn i. Moment har et verdensledende produkt og veldig fornøyde kunder. Vi er sikre på at selskapet har stort internasjonalt potensiale, sier Roald G. Hunvik, landansvarlig og partner i Monterro.

Vekst og ekspansjon i Norden og internasjonalt

Moment er godt etablert med mange lojale kunder på hjemmebane, og har også kunder i 15 andre land. Selskapet er allerede markedsledende blant arkitekter på Island. Moment tilbyr bransjetilpassede løsninger for arkitektkontorer, ingeniører, kreative yrker, IT- og konsulentvirksomheter og regnskapsbyråer. Nå skal Moment for alvor ekspandere og vokse utenfor Norges grenser.

– Hittil har Moments gode renommé gitt solid vekst i Norge. Vår ambisjon er å bli en ledende aktør i Norden i løpet at et par år. Vi skal vokse organisk og gjennom oppkjøp. Nå etablerer vi en salgsorganisasjon i Stockholm, og vi skal bygge en betydelig kundebase i Norden. Vi ser allerede styrken i partnerskapet med Monterro, sier Eivind Bøhn.

Moment er teknologidrevet og kundefokusert

Siden etableringen for ti år siden har Moment alltid vært teknologidrevet og vært opptatt av å lage et godt produkt som løser kundenes utfordringer. Moment er skapt for å redusere dobbeltarbeid og gi mer tid og fokus til kjerneoppgaver og leveranser.

– Gjennom tett dialog og samarbeid med kundene våre har vi utviklet et produkt som forenkler hverdagen deres. Vår teknologi kan per nå integreres med over 50 systemer og data flyter sømløst. Jeg er stolt over det gode og tette samarbeidet med kundene våre, og at de er fornøyde med oss, sier Bøhn.

Om Monterro

Monterro er en ledende B2B-programvareinvestor i Norden, med kontorer i Stockholm, Oslo, München og Hanoi. Vårt mål er å gjøre nordiske programvarebedrifter til markedsledende globale aktører i sine nisjer. Med stor suksess har vårt team utviklet og ledet selskaper som Pointsec, Episerver, Orc Software, Palette og Lime. Vi bringer inn operasjonell erfaring til Monterros portefølje, for å støtte selskapenes vekst. Siden 30% av kapitalen kommer fra våre partnere og ansatte, sitter vi i samme båt som gründerne og ledelsesteamene vi investerer i, og er en engasjert og dedikert partner. Monterro.com

Om Moment

Moment er en markedsledende skytjeneste som gir prosjektstyring, timeføring, ressursplanlegging, fakturering og kvalitetssikring i ett enkelt system. Vi får data til å flyte sømløst mellom systemene bedriften har valgt og unngår manuelle rutiner. Moment er integrert med over 50 systemer og samarbeider tett med sine kunder for å forstå deres behov og stadig bedre funksjonaliteten. Moments visjon er å bli det mest foretrukne prosjektsystemet i verden. Moment.team

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Roald Hunvik, Norgessjef Monterro, mobil: +47 936 84 796

Eivind Bøhn, CEO Moment, mobil: +47 958 84 825

Related links

Subjects

Tags


Monterro is the leading B2B software investor in the Nordics, with a mission to turn Nordic software companies into market leaders and global players within their niches. Our team has successfully developed and led companies such as Pointsec, Episerver, Orc Software, Palette, and Lime – and we bring this operational experience to the Monterro portfolio, supporting the companies in all aspects of growth. We also bring significant financial commitment to our partnerships, with 30% of capital coming from our partners and employees.

Press contacts

Roald Hunvik

Roald Hunvik

Manager, Monterro Norway Responsible for Monterro in Norway +47 936 84 796

Related content

Related stories

We turn Nordic software companies into global players.

Monterro is not your typical investment firm. We combine entrepreneurial spirit, business experience and personal networks to support the management teams it partners with. Based in Stockholm, Monterro is a hand-on growth investor targeting software companies in the Nordic region. Unlike other firms, who only invest other people’s money, the Monterro partners have a personal stake in each and every investment. We have skin in the game.

Monterro
Nybrogatan 17
114 39 Stockholm
Sweden