Skip to main content

Tags

Arctic Frontiers

akvakultur

kyst og ferskvann

arktisk forskning

havmiljø

petroleum

Russland

akvakultur FoU

GLIDER

Miljøpåvirkninger av taredyrking: Ny forskning peker på positive effekter
Disputas Sanna Matsson – kunnskap for taredyrking
3 millioner til videreføring av SalmonTracking
Styrker forskingssamarbeidet i sjømatnæringen
​Akvaplan-niva i dugnad for næring og bærekraft - United Nations Global Compact
New project on wolffish and lumpfish broodstock performance
Samarbeid om skadeforebygging i settefiskanlegg
36 millioner til marin overvåkingsteknologi!
New book on plastics - impacts on terrestrial and aquatic environments

New book on plastics - impacts on terrestrial and aquatic environments

Pressemeldinger   •   aug 13, 2020 10:24 CEST

Akvaplan-niva scientist Claudia Halsband is a renowned expert on plastic pollution. She has recently co-edited a book on the knowledge status of plastic pollution in both terrestrial and aquatic environments.

​The hunt for plastic in the Arctic

​The hunt for plastic in the Arctic

Pressemeldinger   •   aug 11, 2020 12:07 CEST

We are very happy to announce that Akvaplan-niva has been awarded a 2 year project by the the Norwegian Retailers Environment Fund. The project called "Detecting, Identifying and Mapping plastic in the Arctic using robotics and digital solutions (DIMARC)" will use autonomous unmanned robotics and machine learning to detect, identify and map plastic litter in the Norwegian Arctic.

Akvaplan-niva bygger ROV kapasitet

Akvaplan-niva bygger ROV kapasitet

Pressemeldinger   •   jun 19, 2020 15:41 CEST

Akvaplan-niva har kjøpt selskapet Energi og Marine AS og dermed sikret seg et solid fundament for ROV og visuell miljøovervåkning.

​Akvaplan-niva er tilbake i normal drift

​Akvaplan-niva er tilbake i normal drift

Pressemeldinger   •   jun 10, 2020 15:53 CEST

Akvaplan-niva er nå tilbake i normal drift og følger Folkehelseinstituttets retningslinjer vedrørende smittevern. Vi har fokus på hygiene i alle ledd av vår tjenesteproduksjon og ved besøk i våre lokaler.

Anu Fredrikson ny direktør for Arctic Frontiers

Anu Fredrikson ny direktør for Arctic Frontiers

Pressemeldinger   •   jun 02, 2020 11:51 CEST

Arctic Frontiers har utviklet seg til en viktig plattform for tematikken bærekraftig verdiskaping i Arktis. Vi er nå glade for å kunne melde ansettelse av Anu Fredrikson som ny direktør for organisasjonen. "Fredrikson har bred erfaring fra arbeide med arktiske tema og med henne får vi en meget kvalifisert leder ", sier administrerende direktør i Akvaplan-niva Merete Kristiansen.

Fremmede ferskvannsfisk: Miljø-DNA i overvåking

Fremmede ferskvannsfisk: Miljø-DNA i overvåking

Pressemeldinger   •   apr 22, 2020 10:21 CEST

Protokoller for miljø-DNA av et utvalg fremmede fiskearter er nå klare til bruk som supplerende verktøy ved kartlegging og overvåking.

Mikroplast i nordiske farvann

Mikroplast i nordiske farvann

Pressemeldinger   •   mar 23, 2020 11:39 CET

​I en studie av mikroplast har forskere fra Akvaplan-niva og NIVA undersøkt prøver av 5 ulike marine skjell fra 100 lokasjoner fra Nordsjøen og Østersjøen samt kysten utenfor Svalbard og Grønland. Forskerne finner store geografiske forskjeller distribusjonsmønster i de studerte områdene. Resultatene fra studien er publisert i en rapport som nylig ble utgitt av Miljødirektoratet.

Akvaplan-niva: levering av tjenester og smittehygieniske tiltak

Akvaplan-niva: levering av tjenester og smittehygieniske tiltak

Pressemeldinger   •   mar 19, 2020 16:57 CET

Akvaplan-niva følger Folkehelseinstituttets korona retningslinjer vedrørende smittevern og har fokus ​på hygiene i alle ledd! Vi prioriterer kundenes og egne ansattes helse, samtidig som vi tilbyr våre tjenester. Dette som en del av vårt bidrag til opprettholdelse av næringsaktivitet og viktige samfunnsfunksjoner i det som er en utfordrende tid i Norge og globalt.

Akvaplan-nivas kontorer stengt for besøkende inntil videre

Akvaplan-nivas kontorer stengt for besøkende inntil videre

Pressemeldinger   •   mar 13, 2020 14:05 CET

Norske myndigheter innførte torsdag 12. mars strenge tiltak for å redusere smittespredning av COVID-19. Akvaplan-niva forholder seg til disse og har besluttet at våre kontor kun er åpne for enkelte ansatte og helt stengt for gjester. Akvaplan-nivas virksomhet utføres der det lar seg gjøre, via hjemmekontor eller andre løsninger.

Ny rapport: evaluering av nye oppdrettsarter

Ny rapport: evaluering av nye oppdrettsarter

Pressemeldinger   •   jan 13, 2020 11:47 CET

​På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Norges forskningsråd gitt Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for vannforskning og Samfunns- og næringsforskning i oppgave å gjennomføre en utredning av kunnskapsgrunnlag for nye arter i oppdrett i Norge.

Skal følge lakselusa med strømmodellering

Skal følge lakselusa med strømmodellering

Pressemeldinger   •   des 19, 2019 15:08 CET

Gode nyheter, Norges Forskningsråd program MAROFF har bevilget 12 mill kroner til prosjektet "A management tool for coastal aquaculture based on knowledge on nearshore ocean circulation dynamics (MATNOC)". Prosjektet ledes av Akvaplan-niva ved Ole Anders Nøst og partnere i prosjektet er Meteorologisk Institutt, Universitetet i Oslo og Florida Golf Coast University.

Svømmetrening og produksjonsmetoder i lakseoppdrett

Svømmetrening og produksjonsmetoder i lakseoppdrett

Pressemeldinger   •   des 18, 2019 13:09 CET

​Akvaplan-niva har en sentral rolle i 2 av de 6 prosjektene som fikk innvilget finansiering av IPN på temaet akvakultur i NFR sin siste tildelingsrunde. Hovedmålet med prosjektet FREMAD er økt kunnskap om produksjonsbiologi hos laks og i prosjektet SWIMFIT skal det utvikles en ny protokoll for intensiv produksjon av robust smolt/postsmolt av laks ved bruk av optimalisert svømmetrening.