Gå videre til innhold
Hva viste mulighetsstudien i Tokerudparken?

Blogginnlegg -

Hva viste mulighetsstudien i Tokerudparken?

Mulighetsstudien for Tokerudparken/Langårdsfeltet ble levert til Bydel Stovner i november i fjor. Studien ser på ulike forslag til å gjøre området til et attraktivt uterom, etter innspill fra innbyggerne på Vestli.

Flere av naboene ved Tokerudparken beskrev området som en «ikke-park». Dette utsagnet skyldes nok at grunnleggende kvaliteter som belysning, gode stier, beplantning o.s.v. mangler.

Sett i sammenheng med parkens størrelse, er det et relativt lite område som blir brukt (22%). Største delen av parken er vanskelig å bruke da den består av tett vegetasjon og mangel på formelle gangtraseer (78%). Det er også kun belysning i parkens utkant, noe som forminsker parkens bruksareal ytterligere.

Forbedringene som er gjort i parken er gjort trinnvis, uten noen helhetlig visjon. Utstyret bærer preg av slitasje, og enkeltelementene henger ikke sammen estetisk sett. 

Den første anbefalingen i mulighetsstudien er derfor å utarbeide en helhetlig plan for utvikling av parken. Basert på stedsanalysen og medvirkningen er det ni punkter man bør ta hensyn til for å transformere Tokerudarken fra en «ikke-park» til et vellykket uterom:

  • Tilhørighet/identitet
  • Bekvemmelighet
  • Bevegelse og tilgjengelighet
  • Belysning og trygghet
  • Vedlikehold, sesongjustering og drift
  • Lek og aktivitet
  • Fleksibilitet
  • Romdannelse og tydelige soner
  • Adkomst

Planen må også sees i sammenheng med det nye uteområdet på Vestli skole.

Mulighetsstudien skal i sin helhet presenteres for befolkningen i løpet av de neste månedene. Følg med på Bydel Stovners Facebookside for mer informasjon om tid og sted for presentasjonen.

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo