Gå videre til innhold

Nyhetsarkiv

Om vår sektor ikke har erkjent det tidligere og iverksatt tiltak for å reversere negativ naturpåvirkning, er det all mulig grunn til å starte i dag, skriver Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse

Klar tale fra Naturrisikoutvalget: Vår påvirkning på natur skaper økonomisk risiko

I starten av 2024 har «Oppsynsmannen» med Bård Tufte Johansen blitt en seersuksess på NRK. Kombinasjonen humor og folkeopplysning om nedbygging av natur appellerer til mange og har ført til økt «naturbevissthet».
Men humoren springer ut av en svært alvorlig erkjennelse, som er grundig beskrevet i Naturrisikoutvalgets rapport I samspill med naturen, som ble overlevert regjeringen i denne uken.

Oslo kommune foreslår krav til lokal energiproduksjon i ny kommuneplan. Bildet viser solceller på taket til PowerHouse Kjørbo. Foto: Grønn Byggallianse

Klimabestemmelser i arealdelen av Oslos kommuneplan: klimakrav må suppleres med gulrøtter!

Som vi skrev i en leder nylig, så har kommuner betydelig makt i klimapolitikken, eksempelvis gjennom kommuneplanens arealdel. Når den endelige politiske beslutningen er tatt, blir bestemmelsene i slike planer gjeldende for all utvikling i kommunen de neste ti år. Nå har Oslo lagt ut sitt forslag til ny arealdel på høring, og allerede er vi i gang med å vurdere klimabestemmelsene. Under følger noen

Vis mer

Vi jobber for en bærekraftig bygg-, anlegg- og eiendomssektor

Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren.

Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

Kristian Augusts gate 13
0164 Oslo
Norge