Gå videre til innhold
Søkerrekord til Fagbokforlagets lærebokstipend våren 2021

Pressemelding -

Søkerrekord til Fagbokforlagets lærebokstipend våren 2021

Fagbokforlagets lærebokstipend på 250 000 kroner deles ut til 9 nye lærebokprosjekter.

Det var rekordmange søkere til stipendet, som deles ut til forfattere med spesielt gode ideer til nye lærebøker for høyere utdanning. Det er både etablerte forfattere og debutanter blant de utvalgte prosjektene, og det er stor bredde med hensyn til temaer: Blant vinnerne er lærebøker om e-sport, mediepåvirkning, EU, innholdsdesign, observasjon i klasserommet og velferdsstaten.

***LES MER OM DE ULIKE VINNERNE HER***

Stor bredde og høye søkertall

Det har vært et år preget av digital undervisning ved universiteter og høgskoler, men det er likevel mye som tyder på at det tradisjonelle lærebokformatet neppe er i ferd med å bli utdatert. Fagbokforlagets lærebokstipend, som deles ut to ganger i året, har aldri fått så mange søknader som denne våren.

– Vi er veldig fornøyd med at konkurransen slår an så bredt, sier Anne Ivarsen, administrasjonssjef i Fagbokforlaget akademisk og koordinator for lærebokstipendet. Vi har fått søknader fra læresteder i så godt som hele landet, og det er en fin fordeling både når det gjelder fagfelt, alder og kjønn.

Vinn-vinn-situasjon

Forlegger Arno Vigmostad er imponert over idérikdommen.

– Vi hører stadig at det ikke er lett for akademikere å kunne prioritere å skrive lærebøker. Stipendet er Fagbokforlagets bidrag til å gi forfatterne mulighet til å kunne realisere bokdrømmen sin. Det gjør det mulig for dem å sette av tid, ofte i form av frikjøp fra undervisningsplikter, til å kunne fokusere på det å skrive akkurat den læreboka som trengs – i samarbeid med våre dyktige forlagsredaktører.

– Erfaringsmessig ser vi at stipendet fører til flere og bedre lærebøker, noe som kommer både forfatterne, studentene og forlaget til gode, slår Vigmostad fast.

Ny frist til høsten
Rakk du ikke fristen i vår? Det kommer flere muligheter, sier Anne Ivarsen.

– Lærebokstipendet lyses ut på nytt til høsten. Følg med på Fagbokforlagets kanaler i sosiale medier, så kommer det mer informasjon der når det nærmer seg.

Kontaktpersoner
Anne Ivarsen, koordinator for Fagbokforlagets lærebokstipend: 975 54 825 / anne.ivarsen@fagbokforlaget.no

Arno Vigmostad, forlegger i Fagbokforlaget: 975 54 835 / arno.vigmostad@fagbokforlaget.no

Lenker

Fagbokforlaget på Facebook

Fagbokforlaget.no

Fagbokforlagets nettmagasin

Related links

Emner

Tags


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Pressekontakt

Glenn Jensen Mangerøy

Glenn Jensen Mangerøy

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Samfunnsfag og humanistiske fag. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97556626

Relaterte nyheter

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge