Gå videre til innhold
Festningstunnelen i Oslo
Festningstunnelen i Oslo

Pressemelding -

Trafikknivået tilbake til normalen i bomstasjonene i Oslo

Trafikken økte med 0,6 prosent i juni sammenliknet med juni i 2020. Som i 2020 har trafikken tatt seg opp utover våren i takt med lettelser i smittevernstiltak, og i juni er trafikknivået tilbake til normalen før koronapandemien.

Totalt antall registrerte passeringer i de tre bomringene i og rundt Oslo i juni viser 33,9 millioner registrerte passeringer.

- I juni er trafikken tilbake på normalt nivå som før pandemien i våre bomstasjoner og det samme så vi i juni 2020. Når koronatiltakene letter kommer trafikken tilbake, sier trafikkanalytiker i Fjellinjen, Stian Strøm Arnesen.

Folk har endret kjøremønster

Selv om trafikknivået er tilbake på nivået før pandemien, ser vi at trafikkmønstrene fortsatt er noe annerledes enn tidligere.

- Det er mindre trykk i rushtiden enn før pandemien, mens det er mer trafikk jevnt fordelt over døgnet. Spesielt ser vi at trafikken om morgenen er fordelt over flere timer enn tidligere, sier Strøm Arnesen.

Kjøretøyfordeling

Fordeling på drivstoffgruppene er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling i alle Fjellinjens bomstasjoner, med endring siste 12 måneder i prosentpoeng.

Etter overgang til ny systemløsning for bompengeinnkreving 1. mai, kan vi nå vise flere kjøretøykategorier. Elvarebiler og nullutslippskjøretøy innenfor «Stor bil» er nå skilt ut som egne kategorier. Kategorien «Stor bil» inneholder både busser og næringstransport. Blant nullutslipp for store biler er det store flertallet elbusser.

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale

Emner

Kategorier

Regions


Om Fjellinjen

Fjellinjen finansierer fremtidens trafikkløsninger i Oslo og omegn ved å kreve inn bompenger effektiv og pålitelig.

Vi registrerer omkring 32 millioner passeringer i måneden og har ansvaret for utvikling og drift av utstyr og programvare i 83 bomstasjoner i og rundt Oslo. Fjellinjen krever inn passeringsinntekt fra AutoPASS-utstedere, kunder uten AutoPASS-avtale som passerer i våre bomstasjoner og sørger for finansiering av Oslopakke 3 gjennom bompengeinntekter.

I 2020 gikk cirka 3,4 milliarder kroner til vei- og kollektivprosjekter i Oslopakke 3 fra Fjellinjens bomstasjoner. Noen av de største prosjektene som har fått penger de siste årene er E18 Bjørvikaprosjektet, E16 Sandvika-Wøyen, Rv. 22 Lillestrøm-Fetsund, Lørenbanen og Kolsåsbanen.

Fjellinjen har ca 30 ansatte og holder til i Schweigaards gate 16 i Oslo sentrum.

Fjellinjen AS eies av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %).

Relatert innhold

Byutvikling og vegprosjekter

Om Fjellinjen

Fjellinjen finansierer fremtidens trafikkløsninger i Oslo og omegn ved å kreve inn bompenger effektiv og pålitelig.

Vi registrerer omkring 32 millioner passeringer i måneden og har ansvaret for utvikling og drift av utstyr og programvare i 83 bomstasjoner i og rundt Oslo. Fjellinjen krever inn passeringsinntekt fra AutoPASS-utstedere, kunder uten AutoPASS-avtale som passerer i våre bomstasjoner og sørger for finansiering av Oslopakke 3 gjennom bompengeinntekter.

I 2020 gikk cirka 3,4 milliarder kroner til vei- og kollektivprosjekter i Oslopakke 3 fra Fjellinjens bomstasjoner. Noen av de største prosjektene som har fått penger de siste årene er E18 Bjørvikaprosjektet, E16 Sandvika-Wøyen, Rv. 22 Lillestrøm-Fetsund, Lørenbanen og Kolsåsbanen.

Fjellinjen har ca 30 ansatte og holder til i Schweigaards gate 16 i Oslo sentrum.

Fjellinjen AS eies av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %).

Fjellinjen AS
Schweigaards gate 16
0215 OSLO
Norge