Gå videre til innhold
Bjørn Bjørnsen, leder for konsulenttjenester teknologi i Jefferson Wells
Bjørn Bjørnsen, leder for konsulenttjenester teknologi i Jefferson Wells

Pressemelding -

Mer optimisme i norsk olje- og gassbransje

Olje og gass er blant bransjene som skal ansatte flest i neste kvartal, ifølge vårt nyeste arbeidsmarkedsbarometer. – Aktiviteten har tatt seg opp siden sommeren, forteller leder for konsulenttjenester teknologi i Jefferson Wells, Bjørn Christian Bjørnsen.

ManpowerGroup gjennomfører hvert kvartal et arbeidsmarkedsbarometer. Vi har spurt et representativt utvalg på 456 arbeidsgivere om de forventer å øke, redusere eller holde bemanningen uendret i neste kvartal. Arbeidsgiverne i olje og gass er blant de mest optimistiske.

Netto bemanningsutsikter for bransjen, som er forskjellen mellom andelene som skal opp- og nedbemanne, er +11 prosent for neste kvartal. Til sammenlikning er netto bemanningsutsikter for alle bransjer +4 prosent. Det er andre kvartal på rad at selskaper i norsk olje og gass har planer om oppbemanning.

Bjørn Christian Bjørnsen, leder for konsulenttjenester teknologi i Jefferson Wells, mener regjeringens stimuleringspakke fikk god effekt på bransjen.

– Vi så at stimuleringspakken fungerte og fikk den ønskede effekten. Det var et tydelig fall i aktiviteten i sommer, og etter en økning i høst, har det stabilisert seg, sier han.

Konsekvenser for hele verdikjeden

Bjørnsen poengterer at konsekvensen av en stabil oljesektor er høyere fart også i leverandørleddet. Det er minst like viktig for norske arbeidstakere.

– Det er tross alt flest arbeidsplasser hos leverandørene. Det tar ofte lenger tid før aktiviteten sprer seg nedover verdikjeden, men de siste månedene har vi sett en klar tendens til oppsving også her.

Med en oljepris på over 60 dollar fatet er oljenæringen lønnsom. Prognosene tilsier en enda høyere oljepris i månedene som kommer – det er godt nytt for arbeidstakerne i bransjen.

– Subsea og feltutviklingen hadde en ordentlig brems i fjor, men nå ser vi at selskapene er i gang med nye prosjekter. Det merkes på etterspørselen etter prosjektledere hos oss, forteller Bjørnsen.

Anvendbar kompetanse

Til tross for at olje- og gassbransjen har vært toneangivende for velferdsutviklingen i Norge siden 1970-tallet, rettes det stadig større fokus mot fornybare energikilder. Bjørnsen vurderer særlig offshore-vind som en interessant bransje i årene som kommer.

– Vi ser en sterk trend mot offshore-vind. Norge har allerede en av verdens sterkeste marine klynger, og innehar enorm kompetanse som kan benyttes til å utvikle dette videre.

Lederen for Jefferson Wells’ konsulenttjenester i teknologi tror det finnes mange gode muligheter for norske arbeidstakere i olje og gass i årene som kommer, men mener kompetansen også er anvendbar i andre lignende bransjer.

– Gjennom årevis med teknologisk utvikling og gjennomføring av enorme prosjekter i olje- og gassnæringen, sitter mange på kompetanse som er direkte overførbar til andre maritime prosjekter. Leverandørene har

dessuten teknologien som gjør at de relativt raskt kan omstille seg. Samlet gjør det at jeg anser offshore-bransjen som svært spennende i tiden fremover, avslutter Bjørnsen.


Netto bemanningsutsikter for andre kvartal 2021:

Alle bransjer: +4 prosent

Olje og gass: +11 prosent

Bygg og anlegg: +8 prosent

Finans og bedriftstjenester: +16 prosent

Industri: +11 prosent

Varehandel: +8 prosent

Andre tjenester: -4 prosent

Hotell og restaurant: -22 prosent

Om undersøkelsen

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2021 ble gjennomført i januar 2021 ved å intervjue et representativt utvalg av 456 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne ble spurt: «Hvordan forventer du at den totale bemanningen i ditt selskap vil endre seg i de tre månedene frem mot utgangen av juni 2021 sammenliknet med nåværende kvartal?»

Netto bemanningsutsikter er regnet ut ved å ta prosentandelen av arbeidsgivere som forventer at den totale sysselsettingen vil øke, og trekke fra prosentandelen som forventer en nedgang i sysselsettingen på arbeidsplassen i neste kvartal.

Her kan du se fullstendige resultater fra ManpowerGroup Employment Outlook Survey: www.manpowergroup.com/meos. Neste undersøkelse slippes 8. juni 2021, og vil ta for seg bemanningsutsikter for Q3 2021.Emner

Kategorier


Jefferson Wells leverer konsulent- og rekrutteringstjenester innen ledelse, teknologi og økonomi. Vi tiltrekker oss spesialister med kvalifikasjoner og ferdigheter som bidrar til å skape verdi for våre kunder. Selskapet er landsdekkende med kontorer i Oslo, Kristiansand, Bergen, Stavanger og Trondheim. Navnet er nytt, men vår historie i det norske markedet strekker seg tilbake til 1973. Jefferson Wells leverer morgendagens ledere og spesialister. Les mer på jeffersonwells.no.

Morgendagens ledere og spesialister

Jefferson Wells leverer konsulent- og rekrutteringstjenester innen ledelse, teknologi og økonomi. Vi tiltrekker oss spesialister med kvalifikasjoner og ferdigheter som bidrar til å skape verdi for våre kunder. Selskapet er landsdekkende med kontorer i Oslo, Kristiansand, Bergen, Stavanger og Trondheim. Navnet er nytt, men vår historie i det norske markedet strekker seg tilbake til 1973. Jefferson Wells er en del av ManpowerGroup. Les mer på jeffersonwells.no.

Jefferson Wells
Lakkegata 53
0187 Postboks 2506 Solli
Norge