Gå videre til innhold
Barnehageansatte må ha kompetanse og tilstedeværelse

Nyhet -

Barnehageansatte må ha kompetanse og tilstedeværelse

Barnehagene utstyrer rommene med bøker, utstyr, ord og bilder i strategisk høyde og plassering, for å legge til rette for mer læring. – Men om ikke personalets prioriteringer er riktige hjelper ikke all verdens utstyr, sier Lene Kjeldsaas, leder i Kanvas sin kompetanseavdeling.

Reddiken Kanvas-barnehage har de ansatte oppfunnet et konkretotek. Det er en stor kommode med en skuff for hver bokstav. (les mer).

I hver skuff ligger det konkreter (gjenstander) som begynner på bokstaven som står på skuffen. I M-skuffen finner du mus, monster, munnspill og melon. Disse kan barna ta ut og leke med, snakke om, erfare og lære om. Konkretoteket er veldig populært hos de små.

– Et solid faglig miljø i våre barnehager bidrar til bl.a. å jobbe målrettet og systematisk med barns språkutvikling, sier Kjeldsaas.

Bilde: konkretotek

De voksne skal følge barna

Det er ikke noen motsetning mellom å la barna få leke fritt og det å gjøre leken mer pedagogisk. Alt handler om bevisste voksne, som griper de språklige gavepakkene som hverdagen og den frie leken byr på.

– De ansatte må improvisere seg inn i leken, slik at vi kan bidra til at barna utvikler historiefortellingsevnene sine på deres egen arena. Det å være språklig bevisst krever ikke at du driver med voksenstyrte aktiviteter, snarere tvert imot, sier Kjeldsaas.

En dag da tur sto på planen til Reddiken i vår, ville barna heller bygge romrakett. Og da ble det romrakett-bygging i stedet. Raketten ble lekt med i flere måneder. Planene må være så vide at de kan justeres etter barnas behov, ønsker og interesser.

– De ansattes kompetanse og kunnskap er veldig viktig. Deres egnethet, personlighet, holdninger og tilstedeværelse spiller også en viktig rolle inn i hvordan de møter barn og bidrar til et utviklende språkmiljø, sier Kjeldsaas. 

Emner

Pressekontakt

Robert Ullmann

Robert Ullmann

Pressekontakt Daglig leder 90858207
Synne Alsaker

Synne Alsaker

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 90777576

Stiftelsen Kanvas

Kanvas er med sine 66 barnehager Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål. Vi er en kunnskapsbedrift med 1300 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 4200 barn. Siden oppstarten i 1986 har Kanvas vært pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldres hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å kontinuerlig jobbe med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet har 50% av de ansatte i Kanvas-barnehagene barnehagelærerutdannelse.

Kanvas
Møllergate 12
0179 Oslo
Norway