Skip to main content

Barnehageansatte må ha kompetanse og tilstedeværelse

Nyhet   •   des 16, 2019 06:00 CET

Barnehagene utstyrer rommene med bøker, utstyr, ord og bilder i strategisk høyde og plassering, for å legge til rette for mer læring. – Men om ikke personalets prioriteringer er riktige hjelper ikke all verdens utstyr, sier Lene Kjeldsaas, leder i Kanvas sin kompetanseavdeling.

Reddiken Kanvas-barnehage har de ansatte oppfunnet et konkretotek. Det er en stor kommode med en skuff for hver bokstav. (les mer).

I hver skuff ligger det konkreter (gjenstander) som begynner på bokstaven som står på skuffen. I M-skuffen finner du mus, monster, munnspill og melon. Disse kan barna ta ut og leke med, snakke om, erfare og lære om. Konkretoteket er veldig populært hos de små.

– Et solid faglig miljø i våre barnehager bidrar til bl.a. å jobbe målrettet og systematisk med barns språkutvikling, sier Kjeldsaas.

Bilde: konkretotek

De voksne skal følge barna

Det er ikke noen motsetning mellom å la barna få leke fritt og det å gjøre leken mer pedagogisk. Alt handler om bevisste voksne, som griper de språklige gavepakkene som hverdagen og den frie leken byr på.

– De ansatte må improvisere seg inn i leken, slik at vi kan bidra til at barna utvikler historiefortellingsevnene sine på deres egen arena. Det å være språklig bevisst krever ikke at du driver med voksenstyrte aktiviteter, snarere tvert imot, sier Kjeldsaas.

En dag da tur sto på planen til Reddiken i vår, ville barna heller bygge romrakett. Og da ble det romrakett-bygging i stedet. Raketten ble lekt med i flere måneder. Planene må være så vide at de kan justeres etter barnas behov, ønsker og interesser.

– De ansattes kompetanse og kunnskap er veldig viktig. Deres egnethet, personlighet, holdninger og tilstedeværelse spiller også en viktig rolle inn i hvordan de møter barn og bidrar til et utviklende språkmiljø, sier Kjeldsaas.