Gå videre til innhold
​Språkutfordringer hos barn kan bli til lærevansker

Nyhet -

​Språkutfordringer hos barn kan bli til lærevansker

Vi hører ofte politikere snakke om at «tidlig innsats» er viktig når det kommer til barns utvikling, men da er det gjerne barneskolen det fokuseres på. Barnehagesektoren har et annet syn på dette.

– Et godt utviklet ordforråd er sentralt for barns evne til å orientere seg og ta imot annen kunnskap om verden. Det grunnleggende ordforrådet og begrepsforståelsen er viktig for så konkrete ting som f.eks. matematikk senere i livet,forklarer Lene Kjeldsaas, leder i Kanvas sin kompetanseavdeling.

Form, farge, mønster, funksjon, antall, størrelse, lyd, stoff, overflate, vekt og bevegelse er blant de viktigste analysebegrepene for barnehagebarn. I språket har man behov for å generalisere, kategorisere og sortere. I barnehagen er det viktig at man synliggjør sammenhenger og legger til rette for at barna får utforske dette i daglivet.

- Vi må gi barna mulighet til forståelse av grunnleggende matematiske begreper, ved å arbeide med analysebegreper, kategorisering og sortering, sier Kjeldsaas.

Spesielt viktig for barna som ikke får det språklige behovet dekket hjemme.

Tiden i barnehagen har en egenverdi for barna her og nå, men den gir også unike muligheter til å utvikle språket gjennom å ta del i et fellesskap.

Dette utgjør særlig en forskjell for barna som ikke får det språklige behovet dekket hjemme. Forskningen viser at om en blir hengende etter på dette i barneårene blir det nesten umulig å ta det igjen.

- Språket bygger seg opp over tid. Og får du ikke inn begrepene som gjør at det blir mulig for deg å fatte og begripe, kan du få vansker med å ta til deg annen kunnskap senere i livet. Du kan få hull i ulike kunnskapsområder, og det kan gå ut over skolegangen sier Kjeldsaas.

Språkarbeid i barnehagen virke sosialt utjevnende. Dette påpeker Mari Rege, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Hun mener at læring er en selvforsterkende prosess, derfor vil mer læring på et tidlig tidspunkt gjøre at barna lærer enda mer etterhvert.

Tidlig investering i små barns læring er det mest effektive virkemidlet for å gi norske barn likere muligheter for å lykkes i utdanning og arbeidsliv.

Emner

Kontakter

Robert Ullmann

Robert Ullmann

Pressekontakt Daglig leder 90858207
Synne Alsaker

Synne Alsaker

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 90777576

Relatert innhold

Stiftelsen Kanvas

Kanvas er med sine 66 barnehager Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål. Vi er en kunnskapsbedrift med 1300 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 4200 barn. Siden oppstarten i 1986 har Kanvas vært pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldres hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å kontinuerlig jobbe med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet har 50% av de ansatte i Kanvas-barnehagene barnehagelærerutdannelse.

Kanvas
Møllergate 12
0179 Oslo
Norway