Gå videre til innhold
Barnehagetema under Arendalsuka: Forebygging av overgrep og barnehagens rolle i en feminisert barndom

Pressemelding -

Barnehagetema under Arendalsuka: Forebygging av overgrep og barnehagens rolle i en feminisert barndom

Barnehagestiftelsen Kanvas står bak to arrangementer under Arendalsuka: "Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep" og "Er det sant at barndommen er feminisert?".

Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep

De fleste barn får en trygg start på livet, men ikke alle. Både foreldre, barnehageansatte og helsepersonell som møter barn i førskolealder, må sammen ta ansvar for å fange opp barn som er utsatt for mobbing, omsorgssvikt, vold eller overgrep.

I Kanvas skal vi bidra til at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg så tidlig som mulig. Hos oss starter dette arbeidet med startsamtalen, der vi først og fremst ønsker å bli godt kjent med barn og foresatte. Ved å kjenne til barnas livssituasjon og oppvekstforhold kan vi følge opp barnet på best mulig måte. I startsamtalen spør vi om barnets opplevelser så langt i livet, om familiens hverdag og om eventuelle utfordringer. Vi spør også om helse, rus, vold og overgrep. Det har vi god erfaring med.

Kanvas fikk i 2018 midler fra Helsedirektoratets strategi for seksuell helse – «Snakk om det!». Midlene er brukt til å utvikle et digitalt verktøy: «Trygg på egen kropp og egne følelser» - et metodisk verktøy for å styrke barns seksuelle helse og forebygge vold og seksuelle overgrep . Dette er et etterlengtet verktøy for alle som jobber med barn i barnehagealder, primært for ansatte i barnehagesektoren.

Er det sant at barndommen er feminisert?

Stoltenberg-rapporten som ble fremlagt i februar 2019 viser klare kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Jentene gjør det jevnt over bedre enn guttene i grunnskolen og gjennomfører i større grad videregående opplæring enn guttene. Gjennom vårt arrangement ønsker vi å se nærmere på om barnehagene bidrar til dette. Kan det faktum at gutter møter svært få menn i barnehagen ha innvirkning på uønskede kjønnsforskjeller?

Andelen menn som jobber i barnehager er i dag på ca. 9%. Hvilke tiltak kan barnehageeiere og daglige ledere/styrere gjøre for å rekruttere og beholde menn i barnehagen?

Related links

Emner


Kanvas er med sine 66 barnehager Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål. Vi er en kunnskapsbedrift med 1200 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 4000 barn. Siden oppstarten i 1986 har Kanvas vært pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldres hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å kontinuerlig jobbe med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet har 50% av de ansatte i Kanvas-barnehagene barnehagelærerutdannelse.

Kontakter

Robert Ullmann

Robert Ullmann

Pressekontakt Daglig leder 90858207
Synne Alsaker

Synne Alsaker

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 90777576

Relaterte events

Stiftelsen Kanvas

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål, stiftet som et foreldreinitiativ i 1986. Vi har per i dag 65 barnehager fordelt på 12 av landets kommuner. Kanvas har ingen eiere, og dermed ingen som kan ta ut utbytte. Vi ser på vår organisasjon som en forvalter av fellesskapets midler, der et eventuelt overskudd føres tilbake til virksomheten og til det beste for barna.

Kanvas
Møllergate 12
0179 Oslo
Norway