Gå videre til innhold
Konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath
Konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath

Pressemelding -

Bedriftene vil ha kompetanse som ikke finnes

Til tross for at økonomien bremser opp, er det fortsatt rekordhøye bemanningsutsikter.
– Bedriftene vil ansette, men finner ikke folk, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

Presset i arbeidsmarkedet er fortsatt stort, selv med økonomiske nedgangstider. Det kommer frem i ManpowerGroups ferske undersøkelse om arbeidsmarkedet i Norge.

I undersøkelsen, som blir gjennomført fire ganger i året, blir et landsrepresentativt utvalg virksomheter spurt om de skal ansette flere, færre eller ha like mange ansatte som i dag. Resultatet fra undersøkelsen for fjerde kvartal 2023 viser at 40 prosent av norske virksomheter sier de vil ansette flere fremover. 15 prosent av virksomhetene sier de vil bemanne ned. Sesongjustert gir dette en netto forventet bemanning på +25, som i et historisk perspektiv er meget sterkt.

– Det kan virke som om arbeidsmarkedet til en viss grad går imot tyngdekraften. Det er økonomiske nedgangstider, men bedriftene vil likevel ansette flere. Etterspørselen etter arbeidskraft kommer til å vedvare så lenge bedriftene ikke klarer å fylle utlyste stillinger med rett kompetanse, sier Brath.

Stillinger blir stående tomme

Arbeidsmarkedsbarometeret til ManpowerGroup har helt siden slutten av 2021 vist rekordhøye bemanningsutsikter, samtidig som det er lav arbeidsledighet. Det er nå dobbelt så mange ledige stillinger som arbeidssøkende, ifølge SSB og NAV.

Ifølge Brath fører situasjonen til hard konkurranse om de mest kvalifiserte arbeidstakerne.

– Bedriftene er på jakt etter godt utdannede mennesker med relevant arbeidserfaring. I et arbeidsmarked med lav arbeidsledighet er det få ledige ressurser. Selv om bedriftene vil bemanne opp, har de færre å velge mellom når de lyser ut stillinger. Stillingene blir stående ubesatt, sier Brath.

Brath mener bedriftene som ikke kan konkurrere om å tilby høyest lønn, må finne andre måter å tiltrekke seg kompetanse på.

– Bedriftene kan ikke alltid forvente at drømmekandidaten dukker opp i søknadsbunken. I stedet må de heve kompetansen til deres ansatte, eller gi personer som ikke oppfyller alle kvalifikasjonene en sjanse, gjerne ved å lage treningsopplegg som kombinerer jobb og utdanning.

Rammes av lovverket

Bemanningsbyråer spiller en viktig rolle med å finne jobber til dem som står utenfor arbeidsmarkedet. Nye innleieregler har gjort jobben deres vanskeligere, mener Brath.

– For mange er bemanningsbyråer en inngangsport til arbeidslivet. 40 prosent av alle som får jobb gjennom oss, ender opp som fast ansatte hos våre kunder. Det er spesielt at regjeringen ønsker å fjerne en viktig mulighet til å få flere i jobb, avslutter hun.

Om undersøkelsen

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal er gjennomført som en nettbasert undersøkelse i juli blant 765 norske arbeidsgivere. Arbeidsmarkedsbarometeret beregnes ved å spørre deltakerne om de forventer at den totale bemanningen på deres arbeidsplass skal øke, minke eller holde seg uendret i neste kvartal. Andelen som forventer nedbemanning trekkes fra andelen som forventer oppbemanning, og kalles netto bemanningsutsikter. Tallet er sesongjustert.

Arbeidsmarkedsbarometeret er en del av den globale ManpowerGroup Employment Outlook Survey, som har blitt gjennomført i over 50 år og er en av de mest anerkjente ledende indikatorene på sysselsetting. Feilmarginen er +/- 3,5 prosentpoeng.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og resultater fra undersøkelsen.

For spørsmål, vennligst kontakt:

Sven Fossum, kommunikasjonsdirektør i ManpowerGroup Norge
+47 930 24 314
sven.fossum@manpowergroup.no

Emner

Kategorier


ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning, rekruttering og HR-tjenester. Vi hjelper mennesker med å utvikle seg og ha rett kompetanse gjennom hele sin arbeidskarriere. I et arbeidsmarked i kontinuerlig endring ønsker vi å være en kompetansepartner slik at våre kunder lykkes.

ManpowerGroup hjelper både små og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene:  Manpower, Experis, Talent Solutions og Jefferson Wells.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Med global forståelse og lokal kompetanse, øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag årlig. Vi har kontorer i 25 byer og tettsteder og 16 000 medarbeidere årlig knyttet til oss.

Kontakter

Sven Fossum

Sven Fossum

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 93024314

Velkommen til ManpowerGroup !

ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning, rekruttering og HR-tjenester. Vi hjelper mennesker med å utvikle seg og ha rett kompetanse gjennom hele sin arbeidskarriere. I et arbeidsmarked i kontinuerlig endring ønsker vi å være en kompetansepartner slik at våre kunder lykkes. ManpowerGroup hjelper både små og store virksomheter i alle bransjer under varemerkene: Manpower, Experis, Talent Solutions og Jefferson Wells.

ManpowerGroup
Lakkegata 53
0187 OSLO
Norge