Gå videre til innhold
Konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath
Konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath

Pressemelding -

Brems i arbeidsmarkedet: Bemanningsboosten er over

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer tyder på lavere bemanningstempo i andre kvartal. – Bedriftene forventer et svakere arbeidsmarked, ifølge Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

I to år har arbeidsmarkedsbarometeret til ManpowerGroup vist rekordhøye bemanningsutsikter. Nå tyder den nyeste undersøkelsen på at oppgangen vi så etter pandemien, har snudd.

ManpowerGroups ferske arbeidsmarkedsbarometer viser at 35 % av norske bedrifter forventer å ansette flere i neste kvartal, mens 19 % forventer å nedbemanne. Det betyr at samlet netto bemanningsutsikter for norske bedrifter er på +16 %. Dette er en tydelig tilbakegang på 7 prosentpoeng fra forrige kvartal. Bemanningsutsiktene for kommende kvartal er dermed de laveste på to og et halvt år.

– Bedriftene har brukt to år på å ta igjen bemanningsetterslepet fra pandemien. Nå tror bedriftene at vi går inn i en periode med et svakere arbeidsmarked, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

Høyere arbeidsledighet

Statistikk fra Nav viser at antall arbeidsledige og permitterte allerede har begynt å nærme seg nivåene fra før pandemien. Maalfrid Brath tror det er flere grunner til at arbeidsmarkedet nå er på vei tilbake mot en mer normal situasjon.

– Lavere vekst i nye arbeidsplasser, lavere energipriser, og den høye renten gir et redusert bemanningsbehov fremover for norske bedrifter. Flere bedrifter har allerede valgt å gå til permitteringer, sier Brath.

Finansbransjen er mest optimistisk

Arbeidsmarkedsbarometeret viser at bedrifter innen en rekke bransjer har planer om å oppbemanne i neste kvartal. De mest positive virksomhetene finner vi innen finans, forsikring og eiendom, hvor netto 36 % av bedriftene sier de skal oppbemanne.

I motsatt ende finner vi virksomheter innen telekom, medier og kommunikasjon, samt energi, olje og gass. For disse bransjene er det flere bedrifter som tror de skal nedbemanne enn oppbemanne i det kommende kvartalet.

– Noe av forklaringen er lavere olje- og gasspriser, samt at utviklingen av mer fornybar energi går tregere i Norge enn i flere andre land i Europa, sier Brath.

Innen mediebransjen har mange allerede nedbemannet siden desember. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer tyder på at nedbemanningene i denne bransjen ikke er over.Om undersøkelsen

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2024 er gjennomført som en nettbasert undersøkelse mellom 2. og 31. januar 2024 blant 788 norske arbeidsgivere. Arbeidsmarkedsbarometeret beregnes ved å spørre deltakerne om de forventer at den totale bemanningen på deres arbeidsplass skal øke, minke eller holde seg uendret i neste kvartal. Andelen som forventer nedbemanning trekkes fra andelen som forventer oppbemanning, og kalles netto bemanningsutsikter. Tallet er sesongjustert.

Arbeidsmarkedsbarometeret er en del av den globale ManpowerGroup Employment Outlook Survey, som har blitt gjennomført i over 50 år og er en av de mest anerkjente ledende indikatorene på sysselsetting. Undersøkelsen gjennomføres fire ganger i året. Feilmarginen er +/- 3,5 prosentpoeng. Ta gjerne kontakt for mer informasjon og resultater fra undersøkelsen.

For henvendelser og spørsmål:

Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge, er tilgjengelig for intervju i saken.

Henvendelser om intervju gjøres til Sven Fossum, kommunikasjonsdirektør i ManpowerGroup. Spørsmål om undersøkelsen sendes også til Sven Fossum.

Telefon: 930 24 314. Epost: Sven.Fossum@manpowergroup.no

Emner

Kategorier


ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning, rekruttering og HR-tjenester. Vi hjelper mennesker med å utvikle seg og ha rett kompetanse gjennom hele sin arbeidskarriere. I et arbeidsmarked i kontinuerlig endring ønsker vi å være en kompetansepartner slik at våre kunder lykkes.

ManpowerGroup hjelper både små og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene:  Manpower, Experis, Talent Solutions og Jefferson Wells.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Med global forståelse og lokal kompetanse, øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag årlig. Vi har kontorer i 25 byer og tettsteder og 16 000 medarbeidere årlig knyttet til oss.

Kontakter

Sven Fossum

Sven Fossum

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 93024314

Velkommen til ManpowerGroup !

ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning, rekruttering og HR-tjenester. Vi hjelper mennesker med å utvikle seg og ha rett kompetanse gjennom hele sin arbeidskarriere. I et arbeidsmarked i kontinuerlig endring ønsker vi å være en kompetansepartner slik at våre kunder lykkes. ManpowerGroup hjelper både små og store virksomheter i alle bransjer under varemerkene: Manpower, Experis, Talent Solutions og Jefferson Wells.

ManpowerGroup
Lakkegata 53
0187 OSLO
Norge