Gå videre til innhold

Pressemelding -

Manpower introduserer “The Human Age” på WEF i Davos:

På World Economic Forum i Davos 26 januar lanserer Manpowers globale konsernsjef Jeff Joerres det han mener er en ny tidsalder, som overtar etter informasjonssamfunnet: Individsamfunnet -The Human Age.

Talentet blir den viktigste nøkkelen til økonomisk vekst, og det betyr at vi står overfor store globale utfordringer. Den globale jakten på kompetanse kombinert med kompetansebrist i mange bransjer får store konsekvenser for både arbeidsgivere og ansatte. Det kreves et mye større fokus enn tidligere på å finne de rette folkene, utvikle og beholde dem.

Det er omfattende analyser av trendene i arbeidsmarked som ligger til grunn for denne lanseringen, blant annet med bakgrunn i Manpowers kontinuerlige kontakt med 400.000 kunder og 3 millioner ansatte i 82 land.

Manpower i Norge har også bidratt til en del av undersøkelsesarbeidet. Et viktig tema er at næringslivet må skaffe seg strategier for hvordan de skal rekruttere de rette menneskene for bedriften – og med et langsiktig fokus. Vi vet at:

  • Ca 45 % både i Norge og internasjonalt mener at kompetansebristen er en risiko for å lykkes for bedriften.
  • Ikke minst – 75 % av norske arbeidsgivere gjør ingenting for å utvikle en kompetansestrategi for bedriften.
  • Internasjonalt vet vi at blant 35.000 arbeidsgivere i 36 land, sier 30 % av de spurte at de sliter med å fylle viktige posisjoner i bedriften.

- Etter hva vi vet har aldri noen av de verdensledende bemanningsselskapene vært så tydelige og gjort så grundige analyse av arbeidsmarkedet. The Human Age blir nå et begrep som vi etablerer ved alle våre kontorer i hele verden, og det blir en innsikt som alle våre kunder og ansatte blir en del av, sier konsernsjef i Manpower Norge Maalfrid Brath

I den tiden vi er på vei inn i blir det enda viktigere å ansette rett person i rett stilling – nettopp fordi alle bedrifter må få til ”mer med mindre ”. Man har derfor mer å risikere hvis man ansetter feil person. Feilansettelser er synd for den ansatte, og det er synd for arbeidsgiveren.

- I kjølvannet av den seneste lavkonjunkturen har mange bedrifter nedbemannet og slanket sine organisasjoner kraftig. Nå innser mange at man må fokusere langt mer på hver enkelt medarbeider og sørge for at man har den riktige kompetansen på rett sted. Lykkes man med dette, kan man få mer ut av færre ressurser - selv i et utfordrende marked, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i Manpower Norge.

Den raske teknologiske utviklingen og en endret demografisk struktur bidrar til et paradigmeskifte. Både land, bedrifter og individer må nå få en ny forståelse for hvordan finne og anvende potensialet hos de ansatte. Dette krever et fleksibelt arbeidsmarked med arbeidsgivere som forstår at HR-strategien må gå i takt med forretningsstrategien.

- Å finne, utvikle og beholde kompetansen handler om mer enn de riktige menneskene. Det handler også om å finne den rette matchen mellom arbeidstagere og arbeidsgiver. Denne suksessfaktoren kommer til å erstatte de harde, økonomiske ressursene. Vi vil se en forflytning fra kapitalisme til ”talentisme”, sier Maalfrid Brath.

 

Nøkkelfaktorer for The Human Age:

  • Å frigjøre potensialet hos individet er den største utfordringen når vi går fra informasjonssamfunnet til individsamfunnet – fra The Information Age til The Human Age
  • Humankapitalen har blitt den viktigste nøkkelen til økonomisk vekst. Bedrifter må endre sine forretnings- og HR-strategier for å tiltrekke seg og beholde den riktige kompetansen.
  • Endrede demografisk struktur gir nye utfordringer. Eksempelvis kommer det til å være 10.000 personer som hver dag fyller 65 år fra 2011 og i 19 år fremover.  Dette betyr at det blir vanskeligere å finne kompetanse med erfaring. Arbeidsgivere har behov for å få ansatte til å stå lengre i jobben samtidig som de skal utvikle og engasjere de unge.
  • Teknologiutviklingen og digitale medier har endret våre måter å kommunisere på. Dette fører til mer åpenhet i bedrifter og hos individer og stiller helt andre krav til rederlighet og tydelighet. Bedrifter må gjøre seg fortjent til respekt og lojalitet, noe som motiverer den riktige kompetansen.

 

For ytterligere info:

Gry Ljøterud, informasjonsansvarlig, gry.may.ljoterud@manpower.no , tlf. 90588817
Gisle Roll Ludvigsen, kommunikasjonsdirektør, gisle.roll.ludvigsen@manpower.no , tlf 93468168

Emner

Kategorier

Kontakter

Sven Fossum

Sven Fossum

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 93024314

Manpower er Norges største og ledende bemanningsbyrå.

Vi bemanner og rekrutterer til privat og offentlig sektor. Siden starten i 1965 har vi bistått med å få over en halv million mennesker i jobb, og hvert år er nærmere 20 000 dyktige mennesker i jobb gjennom oss, via rekruttering eller innleie. Solid erfaring, innovative og fleksible løsninger, samt DNV GL sertifiserte rådgivere gjør oss til den komplette leverandør for våre kunder.

Manpower
Lakkegata 53
0202 Oslo