Gå videre til innhold
Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Yvonne Mari Vallentine-West, Hans Andreas Limi (Frp), Lidia Myhre (NNH) og debattleder Dora Thorhallsdottir.
Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Yvonne Mari Vallentine-West, Hans Andreas Limi (Frp), Lidia Myhre (NNH) og debattleder Dora Thorhallsdottir.

Pressemelding -

Feil rekkefølge brukt av regjeringen ved innføring av mva på alternativ behandling

Stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi (Frp) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp), begge medlemmer av finanskomiteen, er klare på at regjeringen har brukt gal rekkefølge ved innføring av mva på komplementær og alternativ behandling uten en skikkelig utredning i forkant. På grunn av pandemien burde hele saken ha vært utsatt. Dette har Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) påpekt helt siden Høyre lanserte forslaget.

Uttalelsene kom under den politiske debatten Helsa Først på Litteraturhuset i Oslo 24.08.21 med tema "Er merverdiavgift på helserettet behandling samfunnsøkonomisk klokt?" i regi av Holistisk Forbund, Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og aksjonen Mvafribehandling.

Senterpartiet

Ifølge Sigbjørn Gjelsvik, Senterpartiet, er det tross alt en fjerdedel av den voksne delen av befolkningen som bruker en eller annen form for alternativ behandling, for enkelte er det fordi man søker et alternativ, men det handler også om at det er begrenset kapasitet innen det offentlige. Gjelsvik spurte om de som har innført merverdiavgift, har tenkt at vi ikke har behov for alternativ behandling i fremtida og om det er noe som skal fases ut? Og sier, som begrunnelse for hvorfor dette er en viktig sak for Senterpartiet:

- Hvis man tenker reelt sett, så har vi ikke kapasitet til å håndtere alle de behovene som er hvis en ikke nyttiggjør seg alle de tilbudene som finnes innen alternativ og komplementær behandling - og hva blir det da? Da blir det bare en ekstraregning på toppen for noen av de som allerede sliter og som har store problem, i tillegg til at det blir en utfordring for de som jobber i bransjen

Fremskrittspartiet

For Hans Andreas Limi, Fremskrittspartiet, er det viktig at bransjen selv ser behovet av å få bedre dokumentasjon av behandlingseffekt fordi det vil gjøre det lettere å få gjennomslag for autorisasjon på Stortinget, med medfølgende merverdiavgiftsfritak. De er fornøyd med å ha fått igjennom autorisasjonsordning for naprapater og osteopater i Stortinget, samt vurdering om autorisasjon av akupunktur, men klarte ikke i forhandlinger med regjeringen å få til en ordning for andre terapiformer i budsjettforhandlingene for 2021.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets Hege Haugland Liadal deltok via videolink, men på grunn av tekniske problemer fikk hun ikke deltatt i hele debatten. Hun sa at Arbeiderpartiet står ved sin tidligere linje; de ønsker en full gjennomgang av alternativ behandling, herunder registerordningen.

Vår konklusjon

Regjeringen hadde et syltynt grunnlag for beslutningen til innføring av mva og Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon har tidligere kritisert både prosess, utredning og frister i saken

-Regjeringens helsepolitikk på området har sviktet stort og Høyre har et særskilt ansvar for situasjonen som har oppstått etter det. Dette har både gått utover pasientsikkerheten, og rammet brukere av denne type behandling i Norge økonomisk, sier NNHs generalsekretær Lidia Ivanova Myhre, 

Artikkel fra arrangementet på nnh.no

Emner

Kategorier


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Pressekontakt

Lidia Ivanova Myhre

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840
John Petter Lindeland

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert innhold

Med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet siden 1994

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.