Gå videre til innhold
Lidia I. Myhre, generalsekretær i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH)
Lidia I. Myhre, generalsekretær i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH)

Pressemelding -

NNH støtter fellesaksjonen for gjeninnføring av mva-unntak for komplementær og alternativ behandling

Viktig initiativ fra organisasjoner som ser forbruker-/pasientperspektivet

Organisasjonene Holistisk Forbund, Hvite Ørn og Fritt Helsevalg samt aksjonen mvafribehandling har initiert en fellesaksjon som krever gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling utført av registrerte behandlere. NNH støtter aksjonen og mener momsfrie priser er viktig forutsetning for å bekjempe sykdom og fremme helse. Samtidig presiserer NNH behovet for strengere kompetansekrav knyttet til registerordningen.

-Disse organisasjonene ser forbruker- og pasientperspektivet knyttet til både fysisk og psykisk helse, og vi er glade for initiativet de har tatt. Vi vil også påpeke behovet for innføring av strengere krav til registerordningen for å ivareta pasientsikkerheten innen KAM (komplementær og alternativ medisin), sier generalsekretær i NNH Lidia Ivanova Myhre.

Fra 01.01.2021 ble mva-unntaket på alternativ behandling fjernet etter initiativ fra Høyre-regjeringen og som en følge av budsjettforhandlingene mellom regjeringen og FrP. Vedtaket har rammet en stor del av befolkningen som bruker denne type behandling og forsterket den sosiale helseprofilen i negativ retning. Også kvalifiserte terapeuter, fagskoler og utøverorganisasjoner melder om at dette får store økonomiske konsekvenser framover.

Fellesaksjonens krav

Initiativtakerne for aksjonen krever at mva-unntaket for helsetjenester innenfor komplementær- og alternativ behandling skal gjeninnføres, og at dette skal gjelde utøvere av alternativ behandling som står oppført i Registeret for utøvere av alternativ behandling og helsepersonell som tilbyr KAM-behandlinger. De har utarbeidet et dokument der de begrunner kravet og peker på faktorer som fremmer viktigheten av momsfri behandling utført av registrerte terapeuter:

  • Mva-unntaket styrer pasienter og brukerne til å foreta tryggere helsevalg ved å skille mellom kvalifiserte terapeuter og useriøse aktører som opererer i samme bransjen
  • Mva-unntaket bidrar til økt pasientsikkerhet
  • Mva-unntaket styrker utøverorganisasjonene, som gjennom sitt virke følger opp at sine medlemmer følger de krav som er satt til enhver tid
  • KAM komplementerer og avlaster det offentlige helsetilbudet, som allerede i stor grad er overbelastet
  • Mva-unntak på helsehjelp innenfor KAM er et viktig tiltak for å støtte opp om Norges arbeid til grønn omstilling, og kan bidra til å sikre god helse og fremme livskvalitet for flere, som er fremmet i FNs bærekraftsmål nummer tre
  • Å fjerne mva-unntaket går mot WHO sitt mål om at alle skal få tilstrekkelig helsehjelp og at en må etablere bedre samarbeid mellom KAM og det etablerte helsevesenet
  • 25 % mva medfører at mange ikke har råd til den helsebehandlingen de trenger
  • Fjerning av mva-unntak har medført at arbeidsplassene til fagutdannede, profesjonelle utøvere står i fare

NNH har tidligere i møter med helsepolitikere og forvaltning, media og gjennom høringsuttalelser tatt tydelig standpunkt i saken og pekt på faktorene dette dokumentet beskriver.

-Vi støtter alle punkter og begrunnelsene i dokumentet fullt ut. Vi har ved mange anledninger fremmet dette overfor politikerne og påpekt konsekvensene av innføring av merverdiavgift på alternativ behandling. Det er trist at regjeringen ikke har vært i stand til å innse hvor stort, negativt inngrep saken har for store deler av samfunnet, sier Lidia I. Myhre.

Behov for strengere kompetansekrav

Samtidig ønsker Myhre å være tydelig på at det må settes strengere kompetansekrav i registerordningen. Det er flere momenter som er viktig for å ivareta pasientsikkerheten knyttet til registeret. Blant annet mener hun at det må innføres, i tillegg til selve terapifaget, krav i skolemedisinske fag og VEKS-fag (vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunn) i registerordningen – slik mange utøverorganisasjoner krever i dag. I tillegg er det nødvendig å sette krav om minimum antall terapeuter for at en utøverorganisasjon kan bli registrert. Dette fordi mindre organisasjoner ikke har nødvendig kapasitet til å arbeide systematisk med kompetanseheving, organisasjonsutvikling og administrative funksjoner som er viktig for at en organisasjon skal fungere i praksis.

-Det sier seg selv at en organisasjon som organiserer 30 terapeuter, slik dagens ordning er, har mindre forutsetning for å lykkes med arbeidet en utøverorganisasjon skal og bør ivareta. Derfor er det viktig at det innføres krav til minimum medlemstall for organisasjoner i registeret, i tillegg til strengere kompetansekrav. Det vil styrke pasientsikkerheten og gi pasienter og brukere et reelt og trygd valg til KAM-behandling, avslutter generalsekretær i NNH Lidia I. Myhre.


Related links

Emner

Kategorier


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Pressekontakt

Lidia Ivanova Myhre

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840
John Petter Lindeland

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert innhold

Med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet siden 1994

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.