Gå videre til innhold
John Petter Lindeland
John Petter Lindeland

Pressemelding -

Misbruk av begrepet velværetjenester

I et forslag fra 8 stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser skriver de blant annet: «Voksne mennesker bør kunne benytte seg av alternativ behandling hvis de ønsker det, og alternative behandlingsformer kan gi mange positive opplevelser, men dette må regnes som velværetjenester, som i dag er underlagt vanlig merverdiavgift.»

Dette er ikke John Petter Lindeland, styreleder i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, enig i.

- Å definera generelt alternativ behandling som utelukkande velværebehandling, er eit billig forsøk på å gjera brukarane si oppleving og erfaring om til rein juridisk semantikk knyta til Helsepersonellova/pasientskadelova– og gje det ein status som legitimerer meirverdiavgift. Eit slikt einsidig perspektiv samsvarer ikkje med plagene dei fleste søker hjelp for, og heller ikkje med det som er definisjonen i § 2 i Lov om alternativ behandling: Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikkje utøves av autorisert helsepersonell.

Ifølge NOU 1998:21 Alternativ medisin som dagens regulering hviler på, så var det bare 4% av de spurte som ikke oppga en spesifikk lidelse som grunn for å gå til alternativ behandling. 68% oppga at de ble bedre eller helt friske.

Related links

Emner

Tags


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Pressekontakt

Lidia Ivanova Myhre

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840
John Petter Lindeland

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet siden 1994

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.