Pressemelding -

Misbruk av begrepet velværetjenester

I et forslag fra 8 stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser skriver de blant annet: «Voksne mennesker bør kunne benytte seg av alternativ behandling hvis de ønsker det, og alternative behandlingsformer kan gi mange positive opplevelser, men dette må regnes som velværetjenester, som i dag er underlagt vanlig merverdiavgift.»

Dette er ikke John Petter Lindeland, styreleder i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, enig i.

- Å definera generelt alternativ behandling som utelukkande velværebehandling, er eit billig forsøk på å gjera brukarane si oppleving og erfaring om til rein juridisk semantikk knyta til Helsepersonellova/pasientskadelova– og gje det ein status som legitimerer meirverdiavgift. Eit slikt einsidig perspektiv samsvarer ikkje med plagene dei fleste søker hjelp for, og heller ikkje med det som er definisjonen i § 2 i Lov om alternativ behandling: Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikkje utøves av autorisert helsepersonell.

Ifølge NOU 1998:21 Alternativ medisin som dagens regulering hviler på, så var det bare 4% av de spurte som ikke oppga en spesifikk lidelse som grunn for å gå til alternativ behandling. 68% oppga at de ble bedre eller helt friske.

Related links

Emner

  • Helseorganisasjoner

Kategorier

  • helsepolitikk
  • merverdiavgift
  • alternativ behandling

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Kontakter

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert innhold