Pressemelding -

Norske Kvantemedisinere tilslutter seg NNH

Fra 1. mars er Norske Kvantemedisinere (NKM) tilslutningsorganisasjon til Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH). Organisasjonene vil fortsatt drive egen virksomhet, men NNH vil inkludere NKM i sitt administrative og politiske arbeid. Sammen står de sterkere rustet for å møte fremtidens utfordringer og fine de gode løsningene.

-Dette er en glad nyhet, sier generalsekretær i NNH Lidia Ivanova Myhre. -NKM deler våre standpunkter om kvalitet og pasientsikkerhet i videreutviklingen av den naturmedisinske behandlingstradisjonen, og vi er glade for at de har tatt skrittet til dette viktige samarbeidet. NNH er stolt for å være assosiert medlem av World Naturopathic Federation, og samarbeidet vi har med dem vil også NKM som tilslutningsorganisasjon nyte godt av.

Forberedelsene til tilslutningsprosessen har foregått en stund etter at styreleder i NKM Sondre Fagerberg tok kontakt med generalsekretæren i NNH før jul i fjor. Saken ble først behandlet i NNHs sentralstyre og fikk endelig vedtak på NKMs ekstraordinære årsmøte 24. februar i år.

-Jeg er glad for at våre terapeutmedlemmer ser betydningen av å gå inn i et tettere samarbeid med NNH som tilslutningsorganisasjon, sier Fagerberg.

Han mener timingen for en tilslutning til en større organisasjon er riktig, ikke minst med tanke på mva-saken som har skapt stort engasjement hos fagmiljøene og politikerne. I tillegg har koronapandemien ikke gjort det lettere for verken terapeuter eller pasienter og brukere. 

– NNH har et solid administrativt apparat som vi kan nyte godt av – både når det gjelder tjenester som vi ikke har tid og mulighet til å prioritere, og ikke minst det politiske arbeidet som vi kommer til å bli inkludert i. NNH setter pasientsikkerheten og kvaliteten på den øverste plan, og kjemper for terapeutenes rammebetingelser. Dette er også vi i NKM opptatt av.

NNH og NKM har allerede laget en god plan for samarbeidet og vil møtes i mars for å operasjonalisere flere av tiltakene som planen beskriver. I den nærmeste tiden vil det meste foregå på epost, Teams og Zoom. Men når koronatiltakene letter, vil organisasjonene samles til fysiske fellesmøter, fagseminarer og konferanser – og dette ser de frem til.

Related links

Emner

  • Arbeidsliv

Kategorier

  • alternativ behandling

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Kontakter

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert innhold