Gå videre til innhold
Per Olaf Lundteigen taler ved demonstrasjonen for bevaring av mvafritaket for alternativ behandling 9. desember 2020
Per Olaf Lundteigen taler ved demonstrasjonen for bevaring av mvafritaket for alternativ behandling 9. desember 2020

Pressemelding -

Per Olaf Lundteigen (Sp) går i strupen på Høyre og regjeringen i mva-saken

13. januar møtte generalsekretær i NNH Lidia I. Myhre stortingsrepresentant fra Senterpartiet Per Olaf Lundteigen. Hovedtema var regjeringens vedtak om innføring av merverdiavgift på komplementær og alternativ behandling.

Lundteigen er en av Senterpartiets mest profilerte politikere som mange har stor respekt for.

- Jeg kjenner Per Olaf fra min tidligere jobb som kultursjef i Øvre Eiker. Profesjonell til fingertuppene og alltid lyttende. Det står respekt av arbeidet han har gjort på flere samfunnsområder, og det som begeistrer meg er at han går aldri rundt grauten og tør å kalle en spade for en spade. De sakene jeg har tatt opp med ham tidligere, har resultert i snarlige og fornuftige løsninger. I dag var det mva-saken vi diskuterte, sier Lidia

"Dette er et typisk forslag som har ligget i skuffen til embetsverket i Finansdepartementet, og som er tatt form av finansminister Jan Tore Sanner for å få mer penger i statskassa - uten å forstå de store negative samfunnsøkonomiske konsekvensene av forslaget"


Innføring av mva på alternativ behandling

22. juni i fjor foreslo regjeringen, med Høyre i bresjen, at mva-fritaket for alternativ behandling skal fjernes, og at tjenestene skal pålegges 25% mva. Saken ble sendt ut på høring med høringsfrist 3. august – midt i sommerferien, midt i en global krise. En viktig helsesak ble gjort om til en finanssak i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Finansdepartementet presenterte en saksutredning som manglet flere viktige parametre, for eksempel kost/nytte-analyse, pasientsikkerhet-analyse, brukeropplevelse-analyse og analyse om i hvilken grad komplementær og alternativ behandling avlaster det ordinære helsevesenet.

På spørsmål fra NNHs generalsekretær om hva Lundteigen synes denne saken har gjort med tilliten til faglige utredninger når politiske beslutninger skal tas på Stortinget, svarer han

- Den saken bekrefter at stortingsflertallet har en manglende respekt for de faglige sammenhengene som en må ha forstått før en fatter slike radikale, negative økonomiske vedtak.

NNH har tidligere kritisert Høyre og regjeringen for å har gjort en helsesak om til en finanssak, og at dette går utover terapeuter som driver en forsvarlig praksis og bidrar til helsefremmende arbeid i samfunnet. Lundteigen er helt enig i at dette er et problem.

- Dette er et typisk forslag som har ligget i skuffen til embetsverket i Finansdepartementet, og som er tatt form av finansminister Jan Tore Sanner for å få mer penger i statskassa - uten å forstå de store negative samfunnsøkonomiske konsekvensene av forslaget.


Lover kamp fra Senterpartiets side

NNHs generalsekretær ville vite hvordan Senterpartiet kommer til å følge opp saken videre, og hva de vil gjøre.

- Senterpartiet vil forsøke å skape flertall for en reversering av saken, slik at vi får momsfritak for den delen av bransjen som består av kvalifiserte, utdanmnede terapeuter. Vi vil følge opp hvordan regjeringen håndterer vedtaket som ble gjort med flertall av alle opposisjonspartiene og støtte fra Frp, om opprydding av registerordningen, sier Lundteigen.

- Det er avgjørende at alle involverte i saken blir hørt. Utøverorganisasjoner som NNH bør, i tillegg til helsemyndigheter, pasientorganisasjoner og NAFKAM, ta del i arbeidet med å rydde opp i registeret, slik at vi får trygge og gode ordninger for både pasienter og terapeuter innen komplementær og alternativ behandling.

Emner

Kategorier


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Pressekontakt

Lidia Ivanova Myhre

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840
John Petter Lindeland

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert innhold

Med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet siden 1994

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.