Gå videre til innhold
Lidia I Myhre (NNH) og Hans Andreas Limi (Frp)
Lidia I Myhre (NNH) og Hans Andreas Limi (Frp)

Pressemelding -

Politisk debatt om merverdiavgift på alternativ behandling

Arbeiderpartiet mener regjeringspartiene må ta til fornuft i behandlingen av saken om innføring av merverdiavgift på alternativ behandling. Dette kom klart frem under den politiske debatten på et seminar arrangert av SMB Norge.

- Jeg håper at også FrP vil kreve at saken sendes tilbake til regjeringen for en utredning basert på fagkunnskap og kost-nytte for samfunnet, sier generalsekretær i NNH Lidia I. Myhre.

Seminaret som avsluttet med en times politisk debatt, fant sted 3. november i år på Thon Hotel Opera i Oslo og ble også live streamet. Tema var «Bidrar komplementær og alternativ medisin til lavere sykefravær?» med et særskilt fokus på regjeringens forslag om innføring av merverdiavgift på komplementær og alternativ medisin (KAM) og deres prosess i saken. NNHs generalsekretær roser SMB Norge for å ha samlet fagmiljøene og representanter fra både posisjons- og opposisjonspartiene til denne nødvendige debatten.

- Jeg vil gi honnør til SMB Norge, med Olaf Thommessen og Jørund Rytman i spissen, for at de har tatt initiativ og fått til en lenge etterlyst politisk debatt og dialog om saken. For oss som til daglig arbeider med KAM, er det viktig å fremme våre synspunkter, stille kritiske spørsmål og komme med innspill overfor de politiske partiene. En slik dialog kunne også regjeringspartiene lagt til rette for, før 22. juni i år, da de bestemte seg for å kjøre saken i en galoppfart i forbindelse med statsbudsjettet, sier Myhre.

Leder i SMB Norge, Olaf Thommessen, innledet det hele ved å påpeke behovet for en grundig debatt om denne viktige saken for HelseNorge.

- Den prosessen vi har sett her har vært en hasteprosess hvor blant annet Regelrådet og andre ikke har fått være med. Det tyder på en grunnleggende fordom mot det vi oppfatter er en legitim næring, sa Thommesen.

Regelrådet kritisk til høringsprosessen

22. juni i år sendte Finansdepartementet ut en høring på forslag om innføring av mva på komplementær og alternativ behandling. Høringen hadde svarfrist allerede 3. august, noe som på grunn av fellesferien resulterte i en høringstid på bare 3 uker. Dette gjorde at selv ikke Regelrådet som skal sikre at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk, fikk tid til å komme med sin høringsuttalelse. På tross av dette forsøkte stortingsrepresentantene fra regjeringspartiene Mats A. Kirkebirkeland (H) og Ola Elvestuen (V) å gi inntrykk av at dette er en helt normal saksgang.

- Regelrådet klarte ikke å levere høringsuttalelse fordi vi ikke jobber i denne feriemåned, men vi jobber altså alle de andre 11 månedene i året, sa sekretariatsleder i Regelrådet Dag Aarnes.

NNHs generalsekretær mener det er oppsiktsvekkende at Regelrådet ikke har vært involvert.

- Å utelate en så viktig aktør som Regelrådet er i sin vurdering ser ikke bra ut om arbeidet Finansdepartementet har gjort i saken. Men det kan tenkes at de også har vært presset fra den politiske ledelsen, og resultatet i slike tilfeller blir sjeldent god, sier hun.

Ikke troverdige svar fra posisjonspartiene

Debatten ga et klart bilde av at det er tydelige forskjeller mellom representantene fra regjeringspartiene og opposisjonspartiene om hvordan saken har blitt behandlet og burde behandles. Høyres Mats A. Kirkebirkeland og Venstres Ola Elvestuen måtte svare på flere spørsmål knyttet til problemstillingene belyst under flere av seminarets innlegg, fra både debattleder Jørund Rytman og publikum.

- Vi kan konstatere at posisjonspartiene ikke hadde et troverdig svar på disse spørsmålene, sier Lidia Ivanova Myhre, hovedinntrykket er at regjeringen i denne saken har navigert utelukkende ut i fra at tjenester som hovedregel er momsbelagt. Det kom ingen god forklaring om hvorfor en så viktig helsesak har blitt gjort om til en finanssak. På spørsmål om hvorfor regjeringen forskjellsbehandler terapeutgruppene ved å gi mva-fritak til noen og ikke til andre, hadde regjeringspartienes representanter heller ingen god forklaring på.

Opposisjonen skuffet over Høyre

Opposisjonen var representert av stortingsrepresentantene Hege Haukeland Liadal (Ap) og Hans Andreas Limi (Frp). Begge representantene pekte på at dette er en viktig sak som krever en vesentlig bedre utredning og prosess enn det regjeringen har presentert. Liadal var krystallklar i sin kritikk mot regjeringen om at saken mangler det viktigste: en faglig utredning. Hun fortalte videre at grunnen til at hun sammen med 7 andre representanter fra Arbeiderpartiet la fram sitt forslag om «tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser» tre dager før regjeringen sendte ut høringen, var å forsøke å hindre at regjeringens forslag gikk igjennom uten motstand. Ifølge Liadal var bruken av ordet «kvakksalveri» knyttet til svovelpredikanter og folk som opererer «under radaren». Hun forsikret at Arbeiderpartiet ønsker en konstruktiv diskusjon og et bredest mulig forlik i Stortinget, etter at regjeringen har kommet tilbake med en bedre utredning. Liadal kommenterte også medieutspillene fra Sveinung Stensland (H), som er valgt til saksordfører i saken. Hun mener Stenslands uttalelser om saken ikke bygger på kunnskap, men på «føleri».

- Høyre og Sveinung Stensland har gått veldig hardt ut på banen med en aggresjon som jeg har merket meg, sa Liadal. Jeg er skuffet over Høyre, og de må ansvarliggjøres for det de viser – ikke basert på kunnskap, men på en slags «føleri», med den faglige bakgrunn man kanskje har fra tidligere.

- Arbeiderpartiets ståsted er tydelig: Vi må utrede bedre, regjeringen må komme tilbake med et helt annet faglig kunnskapsgrunnlag i saken, slik at vi kan fatte en beslutning som er fornuftig hos Finansdepartementet, og som er fornuftig hos Helse- og omsorgsdepartementet, fastslo Hege Haukeland Liadal.

Stortingsrepresentant Hans Andreas Limi fra Frp fortalte at partiet ønsker å beholde momsfritaket, men at dette vil være en forhandlingssak mellom dem og regjeringen, og han la ikke skjul på at det kommer til å bli harde forhandling.

- Noen vil karakterisere dette forslaget som likebehandling. Vi gjør ikke det. Og det er ikke vi som har bedt om at det skal komme i budsjettet; det er regjeringspartiene som har bedt om det. Vi går inn i forhandling med dem med et ønske om enighet, og det tror jeg regjeringspartiene også gjør - fordi alternativet kan bli ganske dramatisk, sa Limi.

Han mener saken mangler en god utredning.

- Det er for dårlig utredet. Og da tenker jeg: hva blir konsekvensene?

Samtidig påpekte han at Frp ønsker å se på spørsmålet om autorisasjon for enkelte grupper, på lik linje med regjeringspartiene. Videre mente Limi at fagorganisasjonene må bli flinkere til å fremme terapeutkompetansen de representerer over for politikerne og opinionen.

Generalsekretæren i NNH er glad for at både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet bruker et klart språk om regjeringens håndtering av saken.

- I våre møter med både Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og, jeg vil også nevne, Senterpartiet, har NNH fått forståelse for våre synspunkter om hvor dårlig denne saken har blitt håndtert fra regjeringspartiene. Vi har fått støtte fra de tre partiene for våre argumenter om hvordan dette forslaget fra regjeringen vil rasere det gode arbeidet med pasientsikkerhet og kompetanseheving som terapeuter, fagorganisasjoner, fagskoler og forskningsmiljø gjør til daglig – til det beste for pasienter og brukere. Jeg håper at Fremskrittspartiet vil sette foten ned i sine budsjettforhandlinger med regjeringen og vise politisk klokskap og styrke i denne viktige saken, sier hun.

Related links

Emner

Kategorier


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Pressekontakt

Lidia Ivanova Myhre

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840
John Petter Lindeland

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert innhold

Med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet siden 1994

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.