Gå videre til innhold
Tony Holm, leder av Fritt Helsevalg, overleverer underskrifter på vegne av aksjonen mvafribehandling
Tony Holm, leder av Fritt Helsevalg, overleverer underskrifter på vegne av aksjonen mvafribehandling

Pressemelding -

Underskriftsaksjon mot mva på komplementær og alternativ behandling

På vegne av underskriftsaksjonen mvafribehandling ble i underkant av 22 000 underskrifter overlevert til representanter fra regjeringspartiene på SMBs seminar "Bidrar alternativ medisin til lavere sykefravær?".

- I bunn og grunn, å straffe syke mennesker med 25% økning i pris på helsetilbud de finner nyttig selv, er ikke nødvendigvis riktig vei å gå, ifølge Tony Holm, styreleder i Fritt Helsevalg, da han overleverte underskriftene til stortingsrepresentantene Mats A. Kirkebirkeland (H) fra Helse- og omsorgskomiteen og Ola Elvestuen (V) fra Finanskomiteen. 

- Underskriftsaksjonen kommer til å fortsette videre, og blir det moms på alternativ behandling er jeg ganske sikker på at de 22 000 underskriftene kommer til å dobles og triples temmelig fort når folk forstår hva 25% økning vil innebære.

Opposisjonen var under den etterfølgende debatten representert av stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi (Frp) og Hege Haukeland Liadal (Ap). Limi lovet harde budsjettforhandlinger med regjeringen, mens Liadal var krystallklar i sin kritikk om regjeringspartienes manglende faglige utredning av en viktig sak som de haster gjennom statsbudsjettet.

OPPROPSTEKST:

Ikke fjern momsfritaket for alternativ/komplementær behandling!

Vi er mange som benytter oss av naturmedisinske og alternative behandlingsformer fordi det fremmer livskvaliteten, er komplementært til annen behandling og gjør det mulig å stå i jobb til tross for helseplager. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes!

Behandling hos autorisert helsepersonell som utfører alternative/komplementære behandlingsformer er i dag unntatt fra merverdiavgift. Dette fritaket gjelder også hos terapeuter som står i registeret for utøvere av alternativ behandling. Vi mener at mange slike behandlingsformer er helsefremmende og virker forebyggende. Noen av metodene er gode mot kroniske helseproblemer som helsevesenet ikke har fullgode behandlingstilbud for. Derfor sparer de mange enkeltpersoner for lidelser, avlaster det offentlige helsevesenet og samfunnet slipper store utgifter. Et tillegg i prisen på 25% vil føre til at det kan bli vanskelig for mange som trenger det å fortsette å benytte seg av de komplementære behandlingstilbudene. Behandling som kan være det som gjør forskjellen for at mange mennesker kan stå i livene sine og bli i jobbene sine. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes inntil bedre støtteordninger er på plass.

Emner

Kategorier


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Pressekontakt

Lidia Ivanova Myhre

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840
John Petter Lindeland

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert innhold

Med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet siden 1994

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.