Jordbruksforhandlingene 2020

Pressemeldinger   •   apr 30, 2020 13:53 CEST

Det blir et svært vanskelig år for svinebonden. Jordbruksforhandlingene for 2020/2021 resulterte i en målprisoppgang på 1, 46 kr pr.kg på gris og full prisnedskriving av årets kornprisøkning. Norsvin er ikke fornøyd med en målprisoppgang på kr 1,46 pr kg. Norsvins mener at vårt innspill på 2 kr i økt målpris + kompensasjon for økt kraftforpris var et svært nøkternt krav.

​Friskere husdyr gir mindre antibiotikaresistens

Pressemeldinger   •   apr 14, 2020 10:36 CEST

Denne saken ble publisert 9. april i Nationen som debattinnlegg fra Olav Eik-Nes, adm.dir. i Norsvin.

​Norsvin ønsker ikke villsvin i Norge

Pressemeldinger   •   nov 28, 2019 14:06 CET

Norsvin mener at spredningen av villsvin og afrikansk svinepest er alvorlig. I stedet for en handlingsplan burde det ha blitt lagd en bekjempelsesplan for villsvin.

Uakseptabel behandling av dyr

Pressemeldinger   •   jun 20, 2019 10:53 CEST

I går viste NRK Brennpunkt opptak fra norske svinebesetninger. I filmen fremkommer svært dårlig behandling av dyr. Norsvin tar sterk avstand fra hvordan dyrene behandles og holdningene som framkommer i filmen.

Topigs Norsvin med godt resultat

Pressemeldinger   •   mai 08, 2019 15:51 CEST

Topigs Norsvin bokførte et driftsresultat på 65,8 millioner kroner i 2018. Dekningsbidraget (salgsinntekter minus varekostnader) økte til 726 millioner kroner, en økning på 4% sammenlignet med 2017.

Imponerende resultater

Nyheter   •   mai 08, 2019 12:18 CEST

2018 blir nok et rekordår når det gjelder effektivitet hos purker. Ingris-resultatene viser 27,1 beregna avvente per årspurke i gjennomsnitt, som er en økning på 0,2 sammenlignet med 2017. Framgangen skyldes i hovedsak at kullstørrelsen fortsetter å øke, men økt grisingsprosent bidrar også positivt.

Norsvin - månedens bedrift

Nyheter   •   nov 01, 2018 14:45 CET

Norsvin mottok denne uken prisen Månedens bedrift av NHO Innlandet. Direktør i Norsvin Olav Eik-Nes sier han er stolt over å motta denne prisen, og deler prisen med alle sine ansatte.

Norge bruker mindre antibiotika i husdyrholdet enn noe annet land i Europa

Nyheter   •   okt 25, 2018 11:00 CEST

​Antibiotikabruken i matproduksjon er redusert i hele EU, med enkelte unntak, skriver European Medicines Agencyi sin siste rapport. Norge troner øverst på listen over land med lavt antibiotikaforbruk i besetninger med matproduserende dyr.

Er samfunnet tjent med villsvin i Norge?

Nyheter   •   okt 11, 2018 14:05 CEST

Artsdatabanken mener at villsvin har stort invasjonspotensiale og liten økologisk verdi. Vitenskapskomiteen for mat og miljø anslår at villsvinstammen vil øke fra ca. 1.000 dyr i dag til ca. 40.000 dyr om 12-15 år langs kysten fra svenskegrensa til Trøndelag. Myndighetene må utarbeide en samfunnsøkonomisk analyse som beslutningsgrunnlag for den videre håndtering av villsvinpopulasjonen i Norge.

​Delta Canada har CT-skannet sine første råner

Nyheter   •   okt 08, 2018 14:35 CEST

I slutten av september 2018 ble de første rånene CT-skannet ved Delta Canada Forskningssenter. Skanningen ble foretatt på de 35 raskest voksende rånene fra de første TN Tempo-rånene ved Topigs Norsvins nye anlegg i Woodlands Manitoba, Canada. CT-skanningen av rånene markerer et viktig steg i Topigs Norsvins avlsprogram. Fra nå av vil rundt 8.500 råner CT-skannes per år.

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Administrerende direktør
 • oljnavdw.edeikrt-nwkesta@nnvorbhsvjqinlz.noioqn
 • 95109167
 • 62510100

 • Pressekontakt
 • Organisasjonssjef
 • Eierorganisasjonen, næringspolitikk
 • guddstohavyy.gsnroqchodilthg@ndzorbwsvfeinnq.ndpohq
 • 91649345
 • 62510100

Om Norsvin

Svinegenetikk for framtida

Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av norske svineprodusenter. Norsvins forretningsområder er forskning, utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk. Norsvins genetikk tilbys kunder globalt gjennom datterselskapet Topigs Norsvin, verdens nest største avlsselskap innen svinegenetikk. Norsvin har også en viktig funksjon som interesseorganisasjon, for å ivareta svineprodusentenes faglige og økonomiske rammebetingelser.

Adresse

 • Norsvin
 • Storhamargata 44
 • 2317 Hamar
 • Norge