Gå videre til innhold
Må ikke være stor for å bidra i åkeren, Reppe Andelslandbruk, Foto Lars Olav Stavnes
Må ikke være stor for å bidra i åkeren, Reppe Andelslandbruk, Foto Lars Olav Stavnes

Pressemelding -

50 søkere – nå er 10 skoler valgt ut til skolehagesatsing

10 skoler har nå fått den gledelige beskjeden om at de er valgt ut til å delta i Økologisk Norges nye skolehageprosjekt. Skolene ligger geografisk spredt i Oslo og Viken og både store byskoler og mindre grendeskoler er blant de utvalgte. Det var stor interesse for prosjektet – over 50 skoler tok kontakt da Økologisk Norge utlyste at de var på jakt etter skoler. Både lærere, skoleledere, FaU-grupper og elevråd meldte sin interesse.

– At så mange har tatt kontakt med et ønske om å bygge skolehage viser at mange ser fordelene en skolehage kan bidra med for elevene og skoler. Vi håper på sikt at de fleste norske barneskolebarn har tilgang til en skolehage, og vi heier videre på de som ikke får midler gjennom vårt prosjekt. Vi håper de som er interesserte kan få realisert sine drømmer og vil bidra gjennom å skrive skolehagehåndbok og arrangere Skolehageseminar til høsten, sier Markus Brun Hustad, prosjektleder for skolehageprosjektet i Økologisk Norge.

4000 barn vil få skolehage

Skolene som er valgt ut varierer på de fleste plan, fra Levre Skole som skal stå ferdig i juni og vil ha plass til 800 elever i Bærum, til Prestebakke Skole på svenskegrensa i Halden med 44 elever. Til sammen 4000 elever vil denne våren få tilgang til en ny skolehage. Skolene som er valgt ut har et engasjert team med skoleledelse og lærere som ønsker å lære barna på skolen mer om matproduksjon og sammenhenger i naturen, med praktisk læring og bærekraft i sentrum.

– Det blir mye enklere å lære om planter og fotosyntese hvis elevene selv kan være med å plante grønnsaker og selv oppleve hvordan de vokser i stedet for å sitte i et klasseorm og se ned i bøker, sier nestleder i elevrådet Sebastian Lunne og elevrådsrepresentant Ida Otterstad fra Vik Skole»

Skolehager på vei tilbake gjennom fagfornyelse

Det er nok ikke tilfeldig at så mange nå ønsker å ta i bruk skolehager igjen. Mange er opptatt av klimakrisa, bærekraftig og økologisk mat og landbruk. I tillegg starter grunnskolen en fagfornyelse fra høsten 2020. Her vil samfunnsaktuelle temaer prioriteres tverrfaglig, og inkludere demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring. Rektorer og lærere som har tatt kontakt med Økologisk Norge har fortalt at de ser på skolehagen som et ypperlig sted for elevene å lære om disse temaene. Tidligere hadde skolehagene en sentral plass i det norske skoleverket. Hagenes historie strekker seg tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. På midten av 80-tallet sank antallet skolehager drastisk i takt med økonomiske nedgangstider, og siden den gang har det vært få skolehager i drift i landet. Interessen for å etablere skolehagene igjen har økt de siste årene.

– Forskning fra USA viser at elever som deltar i skolehageundervisning har bedre forståelse for miljøspørsmål og naturens systemer enn elever som ikke gjør det, og gjør skolehagen til en veldig god arena for å lære om tematikken. Det er positivt at fagfornyelsen kan være brekkstand for å gi flere barn skolehager i tiden fremover, sier prosjektmedarbeider Annikken Jøssund. 

Flere skolehager på trappene?

Skolehagene blir bygget med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, på skoler som er interesserte i en langvarig satsing på skolehager for sine elever. Økologisk Norge stiller med selve skolehagen og kurs for lærere, mens skolen selv stiller med tid og ressurser for lærere og skolen for å få hagen til å fungere over tid. Målet med prosjektet er at skolehagene skal være en integrert del av hverdagen for så mange elever som mulig.

Erfaringer fra disse skolene brukes til å skrive en «håndbok i skolehager» som skal bidra til å spre kunnskap om skolehager og hvordan en skole kan lage en.

– Med så mye interesse for å lage skolehager er det viktig å bidra til at så mange som mulig får vite mer om hvordan de kan få det til på deres skole, sier Hustad.

Prosjektleder Markus Brun Hustad med skoleklasse i åkeren på Tveten andelsgård 

De utvalgte skolene

Skolene som er valgt ut er varierte på alle plan, og gleder seg til samarbeid og etablering av skolehage. Under følger noen sitater og kontaktinformasjon til skolene. Skolene bidrar gjerne med flere sitater, besøk og bilder ved kontakt. 

«Det er mange gode grunner til at vi vil etablere en skolehage, vi ønsker å skape en lokal identitet til Svelvik som jordbruksbygd, gi elever glede i skolearbeidet og mulighet for aktiv læring, gjennom arbeid med skolehagen gi elever forståelse for bærekraftig utvikling, og øke elevers livsmestring og folkehelse. Vi skal allerede delta i prosjektet Matjungelen og tror en skolehage vil være perfekt for å knytte dette sammen til en helhet, sier rektor Hilde Stavdal.»

Kontakt: hilde.stavdal@svelvik.kommune.no; 33780366 / 91740721

  • 2. Gullaug Skole, Lier

«Vi ønsker at skolegården skal bidra til at elevene når målene i de nye fagplanene, og at elevene skal ta i bruk skolegården aktivt i sin undervisning. Vi har allerede en del beplantning på skolens område, og har opparbeidet ulike soner for ulik undervisning. Det skal ikke være nødvendig å gå langt på tur, for å ta undervisningen ut av skolebygningen. Ved å delta i skolehageprosjektet tror vi at vi kan øke elevenes kompetanse om bærekraft og miljø. Vi ønsker å etablere soner for dyrking av grønnsaker slik at vi kan bli mer selvdrevne i forhold til mat- og helsefaget. I tillegg ønsker vi å dyrke egne grønnsaker til høstsuppen som serveres hver høst til søsken og foresatte på SFO.», sier Ingunn H. Golmen, avdelingsleder»

Kontakt: Ingunn.golmen@lier.kommune.no 32225700 / 99566258

  • 3. Vik Skole, Hole

«Det blir mye enklere å lære om planter og fotosyntese hvis elevene selv kan være med å plante grønnsaker og selv oppleve hvordan de vokser i stedet for å sitte i et klasseorm og se ned i bøker, sier nestleder i elevrådet Sebastian Lunne og elevrådsrepresentant Ida Otterstad fra Vik Skole»

Kontakt: Katharina Schafferer, teamleder: christel.chafferer@holeskolen.no

  • 4. Levre Skole, Bærum

«I juni 2020 tar Levre skole over flunkende nytt skolebygg, og vår drøm har vært å etablere en skikkelig fin skolehage som kan glede både små og store, til vår skole som vi liker å kalle en verden i miniatyr med 35 prosent med flerkulturell bakgrunn, sier rektor Kathrine Wilsher Lohre»

Kontakt: Kathrine Wilsher Lohre, kathrine.lohre@baerum.kommune.no, Telefon 90109555

  • 5. Nordby Skole, Ås

«En skolehage er en unik læringsarena både i skole og SFO. Vi var i tidlig planleggingsfase da Økologisk Norge søkte etter skoler. Det å bli plukket ut som 1 av de 10 skolene er vi veldig glade for og stolte av! Med ressurser, kompetanse og veiledning fra Økologisk blir det mulig for oss å lykkes med skolehagedrømmen. Vi ser for oss en arena der skolens fag kan smelte sammen, både teoretisk og praktisk. Her vil barna få erfaringer og utvikle holdninger gjennom å samhandle med naturen, lære om matproduksjon, bærekraft, biologisk mangfold og miljø. Den vil også fremme fysisk aktivitet og ikke minst være en arena som vil kunne fremme mestringsfølelse og samhold, sier rektor Tone Anett Dahlsrud»

Kontakt: Tone Anett Dahlsrud tone.anett.dahlsrud@as.kommune.no, Tlf: 64964401/92852272

  • 6. Kurland og Jelsnes, Sarpsborg

«På skolen har det tidligere vært en skolehage, og vi gleder oss nå til å etablere en skolehage her på nytt og igjen bidra til at elevene kan knytte kunnskap til natur, mat og matproduksjon. En skolehage vil være en berikelse for alle elevene på skolen, og vi gleder oss til å lage en helhetlig plan for drift og bruk av skolehagen slik at dette kommer alle trinn til gode, sier Lars Henning Finstad, rektor.

Kontakt: Lars Henning Finstad, lars-henning.finstad@sarpsborg.com tlf 69108710 / 90173913

  • 7. Prestebakke Skole, Halden

«Vår lille grendeskole med 44 elever vil ha stor glede av en skolehage. Skolen er allerede et samlingsted i bygda, og en skolehage vil bidra til å gjøre dette enda flottere for oss, og å lære elevene mer om matproduksjon, bærekraft og natur! Vi gleder oss til å etablere skolehage! Sier Mona Johnsen, inspektør på Prestebakke Skole.»

Kontakt: Mona Johnsen,Mona.Johnsen@halden.kommune.no, Tlf:40431493

  • 8. Mysen skole i samarbeid med Folkenborg Museum, Indre Østfold kommune

«Skolen og museet har allerede et unikt samarbeid, og i et autentisk gårdsmiljø fra 17-1800-tallet lærer elevene om de store endringene som har funnet sted i landbruket, samtidig som de presenteres for noen av de viktigste utfordringene vi står overfor i dag med hensyn til hvordan vi utnytter naturressursene våre. Skolehagen står sentralt i undervisningsopplegget. Med midler fra Økologisk Norge får vi nå mulighet til å bygge nytt veksthus og redskapsbod, noe som vil gi undervisningen på museet en ny dimensjon, sier Kari Mette Heller, lærer ved Mysen skole, og Erik Tresselt, formidler på universitetet.»

Kontakt: Erik Castberg Tresselt: erik@ostfoldmuseene.no, Tlf: 952 53 719 og

Kari Mette Heller: kari.mette.heller@io.kommune.no, Tlf: 69 70 21 00

  • 9. Ammerud Skole, Oslo

«Å gi barn praktisk erfaring med å dyrke frukt og grønt må vel være noe av det aller viktigste vi kan foreta oss i verden i dag? Flere av foreldrene på Ammerdu skole har bidratt til å stifte Skolehageforeningen i bydel Grorud, og lenge ønsket seg en skolehage på skolen. Vi synes det er helt fantastisk at vi nå skal være med i prosjektet og kan få gjennomført våre drømmer for elevene, hvor mange barn aldri har vært med på å dyrke matvarer før, sier Frøydis Jørve, forelder og Fau-medlem.»

Kontakt på skolen: Eirik Ahdell, Eirik.ahdell@osloskolen.no og kontakt med Fau-leder: Meyla Sylvestog Enerly meyla@hotmail.com, FaU-medlem Froydis.jorve@gmail.com, Tlf: 40244969

10. Munkerud Skole, Oslo

«Det er på skolen fremtiden skapes, så hva kan være viktigere enn å gi barna på Munkerud et stort engasjement for miljø, klima og en bærekraftig fremtid? Vi på Munkerud skole ønsker at sertifiseringen som Miljøfyrtårn virkelig skal bety noe, og er storfornøyd med å få i gang ordentlig skolehagedrift, sammen med blant andre Økologisk Norge. Engasjerte elever og engasjerte voksne, med vår egen klimapedagog i spissen, er klare til å få det til å spire og gro. For som vi sier: Munkerud skole er HELT KONGLE!, sier rektor Anton Rygg

Kontakt: Rektor Anton Rygg: Anton.Rygg@ude.oslo.kommune.no Telefon: 91773512

Klimapedagog Peter Walther Tindberg: petewt0202@osloskolen.no, Telefon: 97027336

Ta kontakt med prosjektleder Markus Brun Hustad for mer informasjon om prosjektet 

Les mer om prosjektet "Dyrk framtida – flere skolehager i Norge" og Økologisk Norge

Kontakt med prosjektleder Markus Brun Hustad, markus@okologisknorge.no, 93095522 

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv. Les mer om stiftelsen på sparebankstiftelsen.no eller facebook.com/sparebankstiftelsendnb

Emner

Kategorier

Regions


Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk. Vi arbeider praktisk og politisk gjennom våre prosjekter og regions-, fylkes- og lokallag.

Kontakter

Cathrine Røsseland

Cathrine Røsseland

Pressekontakt Kommunikasjonsleder Kommunikasjon og presse +47 24124119

Relatert innhold

Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk.

Vi er Norges største ideelle organisasjon for både deg som dyrker og spiser økologisk. Som medlem hos oss støtter en bedre måte å produsere og spise mat på, til glede for mennesker, dyr, klima og natur. Vi jobber praktisk og politisk for mer økologisk mat og landbruk i Norge. Vi bygger på de internasjonale økologiprinsippene og gir ut inspirasjonsmagasinet Ren Mat.

Økologisk Norge
Grønlandsleiret 31
0190 Oslo
Norge