Gå videre til innhold
Tømmerås skolehage. Foto: Birgitta Eva Hollander/ Heia Folk
Tømmerås skolehage. Foto: Birgitta Eva Hollander/ Heia Folk

Pressemelding -

Lansering av håndbok og nettside for skolehager

Siden organisasjonens oppstart av skolehageprosjektet «Dyrk framtida! – flere skolehager i Norge» har det vært mange telefoner og eposter med interesserte skolelærere, foreldre, rektorer og elevråd. Målet med både nettsiden og håndboka er å samle kunnskap for å nå ut til så mange som mulig.

- Vi har fått veldig mange henvendelser siden prosjektstart, og vi håper virkelig at både nettsiden og håndboka bidrar til at enda flere kan lese seg opp om skolehager, og bli inspirert til å etablere en egen! sier prosjektleder Markus Hustad

Praktisk håndbok

Spørsmålene som stilles handler ofte om organisering og planlegging, fysisk etablering av skolehagen og undervisning og formidling. Håndboka ønsker å svare på alle disse spørsmålene og mer.

- I håndboka skal man få innsikt i alt fra ide til hage! Skolehager kan være så mangt, og hver skole må finne sin egen fasit på den rette løsningen for seg. Men i boka beskrives mange konkrete tips og triks for å komme i gang og starte en skolehage, sier Annikken Jøssund, prosjektmedarbeider

Ressursbibliotek med kursfilmer

Nettsiden www.skolehagerinorge.no er klar for bruk og består av tre hoveddeler, informasjon om hvordan man etablerer en skolehage, et kart over skolehager i Norge, og kanskje viktigste – et ressursbibliotek med undervisningsressurser for lærere. Økologisk Norge ønsker å samle inn ressurser til biblioteket forløpende, fra kommuner, skoler og enkeltlærere som utarbeider egne undervisningsopplegg, oppgaver, quizer, og årshjul for skolehagen. I tillegg finnes det allerede 20 filmer som til sammen blir et eget filmkurs for lærere som ønsker å etablere skolehager. Alt fra å sette poteter, drive oppal og planlegging av skolehagen på vinterstid er med i kurset. Biblioteket vil vokse med tiden, og alle som har et bidrag oppfordres til å sende det inn. 

- Ressursbiblioteket skal være dynamisk ved at det oppdateres med undervisningsmateriell, og vi håper dette virkelig vil bli et sted hvor vi kan dele kunnskap om skolehageundervisning til så mange som mulig, sier Annikken Jøssund

Nettsiden www.skolehagerinorge.no er klar for bruk

Fremtidig kart over skolehagene i Norge

I dag finnes det ingen oversikt over alle skolehagene som finnes i Norge. Det ønsker Økologisk Norge å endre på, og ved en enkel kartfunksjon kan alle som drifter skolehager i Norge registrere sin hage. I framtida skal det være mulig å finne sin egen lokale skolehage, og kartet vil på sikt gi god informasjon om utviklingen i skolehager i Norge.

- Vi håper lærere fra hele Norge som driver skolehager i dag vil registrere sin skolehage, og at vi snart vil ha oversikt over alle de flotte skolehagene som driftes fra sør til nord! Sier Markus Hustad

Klar, ferdig, skolehage

– Vi er ambisiøse og håper at alle barn i Norge etter hvert får mulighet til å lære om matproduksjon gjennom å dyrke i egen skolehage, sier Annikken Jøssund. Med skolehageressurser tilgjengelig er det ingenting som står i veien for at skoler over hele landet kan starte etablering av skolehager, og at både våronn og potetferie igjen blir innført for skoleelever. 

Prosjektleder Markus Hustad og prosjektmedarbeider Annikken Jøssund

Emner

Kategorier


Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk. Vi arbeider praktisk og politisk gjennom våre prosjekter og regions-, fylkes- og lokallag.

Kontakter

Cathrine Røsseland

Cathrine Røsseland

Pressekontakt Kommunikasjonsleder Kommunikasjon og presse +47 24124119

Relatert innhold

Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk.

Vi er Norges største ideelle organisasjon for både deg som dyrker og spiser økologisk. Som medlem hos oss støtter en bedre måte å produsere og spise mat på, til glede for mennesker, dyr, klima og natur. Vi jobber praktisk og politisk for mer økologisk mat og landbruk i Norge. Vi bygger på de internasjonale økologiprinsippene og gir ut inspirasjonsmagasinet Ren Mat.

Økologisk Norge
Grønlandsleiret 31
0190 Oslo
Norge