Gå videre til innhold
Statssekretær Widar Skogan innledet Øko2020. Foto Eva Hollander/Debio
Statssekretær Widar Skogan innledet Øko2020. Foto Eva Hollander/Debio

Pressemelding -

Et samla landbruk for mer økologisk

Landbrukets økologikongress #Øko2020 formidler fagkunnskap vi trenger for å levere bærekraftig matproduksjon også i framtida. Økologisk Norge og Bondelaget er samstemte her. Økologisk landbruk tråkker opp løypa for hele landbruket.

Livet i jorda og hva som skjer når vi bruker den, er hovedtema for denne første dagen av Landbrukets Økologikongress - Øko2020. De 400 deltakerne har fått servert en rekke øyeåpnere med solid faglig innhold.

Nøkkelen til bærekraft

– Å øke vår forståelse av molda, jordlivet og helsa til matjorda vår, er nøkkelen til en bærekraftig matproduksjon i klimaendringenes tid, sier daglig leder Børre Solberg i Økologisk Norge.
– Fagkunnskapen som er blitt formidlet her i dag, er viktig for alle bønder, mener han.

Økologisk viser vei

Lars Petter Bartnes i Bondelaget, som åpnet kongressen, understreket at det økologiske landbruket i seg selv er en viktig produksjonsform. Han pekte på at jordhelse er et tema hele landbruket trenger mer kunnskap om, skal vi klare å levere bærekraftig matproduksjon også i framtida. Bartnes trakk fram en rekke eksempler på at det er det økologiske landbruket som går foran i utvikling av ny kunnskap og forståelse.

Viktigere enn etterspørsel

– Økologisk landbruk har derfor en viktig spydspissfunksjon, sa Bartnes. Han han føyde til at Bondelaget ser behovet for en ny og konkret satsing på utvikling av det økologiske landbruket, uavhengig av etterspørselen.
Bondelaget mener det var uheldig at den offentlige målsettinga for økologisk landbruk ble fjerna. Vi vil ha økomålet tilbake og det offentlige må ta mer ansvar for å oppfylle det, sa Bartnes og sendte ballen over til statssekretær Widar Skogan (Krf), som svarte at de «er på sporet», men ellers ikke kunne love mye i dagens politiske situasjon.

Må få opp øynene

Bondelagslederen var helt tydelig på at vi må ha konkrete produksjonsmål for økologisk.
– Her er Bondelaget helt på linje med oss, sier Økologisk Norges Børre Solberg, som også er fornøyd med at Bartnes uttrykte i klartekst at det offentlige nå må få opp øya, ta ansvar og gjøre jobben sin som forbruker.
­– Vi stoler på at Bondelaget nå vil støtte oss i våre politiske krav på dette området. Både i Sverige og Danmark har det offentliges etterspørsel etter økologiske varer vært avgjørende for utvikling av markedet og produksjonen. Et stabilt marked, som det offentlige forbruket vil kunne bidra til, er en grunnleggende forutsetning for at bønder som ønsker det, skal kunne satse på å legge om til økologisk.

Landbrukets Økologikongress #Øko2020

Hele landbruket står samlet bak arrangementet #Øko2020 21.-22. januar, og har samlet over 400 deltakere.
Kongressens første dag har jordhelse som hovedtema, et tema der hele landbruket har mye å lære.
Andre del av dagen handler om morgendagens matforbruker og markedet for økologisk mat. Dag to blir det fire parallelle fagsesjoner.

Programmet for kongressen

Related links

Emner

Tags


Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk. Vi arbeider praktisk og politisk gjennom våre prosjekter og regions-, fylkes- og lokallag.

Pressekontakt

Sindre Buchanan

Sindre Buchanan

Pressekontakt Kommunikasjonsleder Alle mediehenvendelser 92292525

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk.

Økologisk Norge er en medlemsorganisasjon for forbrukere, bønder og bedrifter med interesse for økologisk landbruk, mat og andre produkter, miljø og helse. Vi har aktive medlemmer over hele landet.
Vi bygger på de internasjonale økologiprinsippene og gir ut inspirasjonsmagasinet Ren Mat.

Økologisk Norge
Engebrets vei 3
0275 Oslo
Norge