Gå videre til innhold
Prosjektleder i Landbrukets Økoløft Marte Guttulsrød og prosjektleder i Økodemo Cathrine Andersen, begge fra Økologisk Norge. Foto: Lotte Shephard/Økologisk Norge
Prosjektleder i Landbrukets Økoløft Marte Guttulsrød og prosjektleder i Økodemo Cathrine Andersen, begge fra Økologisk Norge. Foto: Lotte Shephard/Økologisk Norge

Pressemelding -

Landbrukets Økoløft satser på inspirasjonsbutikker

Landbrukets Økoløft har invitert de tre dagligvarekjedene til å velge ut inspirasjonsbutikker som lykkes i salg av norske økologiske varer. Ny prosjektleder, Marte Guttulsrød, har god tro på eksemplets makt, etter suksessoppskriften med inspirasjonsbønder i prosjektet.

- Sammen med Coop, Norgesgruppen og REMA ønsker vi å løfte fram kjøpmenn og ildsjeler i butikker som selger mye norsk økologisk mat, slik at disse kan fortelle om hvordan de arbeider og forhåpentligvis inspirere andre kolleger. Kjedene skal selv velge ut 2-3 inspirasjonsbutikker hver, og det kommer til å være ekstra fokus på norsk økologisk frukt og grønt som vi må spise mer av i framtiden, sier Marte Guttulsrød, ny prosjektleder i Landbrukets Økoløft.

I forbindelse med jordbruksoppgjøret 2019 ble avtalepartene enige om å etablere en særskilt satsing på grøntsektoren med mål om å øke norskandelen, og møte etterspørselen med mest mulig norskprodusert vare. Et av tiltakene var å etablere et rådgivende utvalg bestående av aktørene i verdikjeden, avtalepartene og virkemiddelapparatet.

- Vi ser fram til ferdigstilling av planen for styrket innovasjon, vekst og økt norskandel for grøntproduksjoner som utvalget skal legge fram, og er spente på hva utvalget vil anbefale for å bidra til at etterspørselen etter økologisk frukt og grønt blir dekket opp av norsk landbruk i så stor grad som mulig slik at vi slipper unødvendig import, sier Guttulsrød.

Skal løfte fram de gode eksemplene

– De tredve inspirasjonsbøndene i Landbrukets Økoløft har vært en suksessoppskrift for utveksling av erfaringer mellom konvensjonelt og økologisk landbruk. Mange bønder sier de har blitt inspirert av kolleger når de har testet ut økologiske driftsmetoder eller tatt steget fullt ut og lagt om fra konvensjonell til økologisk drift. Vi ønsker å teste ut om denne tilnærmingen kan fungere for enkeltbutikker i dagligvarekjedene også, sier Guttulsrød.

– Det er mange faktorer som styrer hvor mye butikkene selger, og gjennom prosjektet vårt Økodemo i butikk, hvor kundene får smaksprøver og informasjon om økologiske produkter, ser vi hvor virkningsfullt det er med relativt små grep i den enkelte butikk, sier Cathrine Andersen, prosjektleder for Økodemo i butikk i Økologisk Norge.

Gjennom Økodemo i butikk gis en rekke økologiske produsenter bistand med å presentere sine produkter direkte overfor forbrukeren. Cathrine Andersen, vil bistå i markedsdelen av arbeidet med Landbrukets Økoløft i år.

Et brobyggerprosjekt

Landbrukets Økoløft har siden oppstarten i 2016 vært et brobyggerprosjekt mellom det konvensjonelle og økologiske landbruket og en viktig møteplass for ulike aktører i verdikjeden for økologisk mat. Målet i prosjektet er å øke produksjonen av og dekke etterspørselen etter økologisk mat med norske råvarer.

– Omsetningen av økologiske varer økte med åtte prosent fra 2017 til 2018. Vi jobber for at den økte etterspørselen kommer norske bønder til gode slik at vi unngår import på varer vi kan produsere i Norge. Å få produktene helt fram til forbruker er essensielt. En god dialog med markedsaktørene er derfor en naturlig utvidelse av prosjektet, legger Guttulsrød til.

De tre kjedene ble også invitert til Landbrukets Økologikongress, Øko2020, der de ble utfordret på hvordan bygge en velfungerende verdikjede for økologisk mat. Alle organisasjonene i Landbrukets Økoløft sto bak arrangementet, som ble arrangert for første gang i Norge i januar i år.

Ta kontakt med prosjektleder for Landbrukets Økoløft for mer informasjon: 
Marte Guttulsrød
marte@okologisknorge.no / tlf. 994 79 170

Om Landbrukets Økoløft

Samarbeidsprosjektet Landbrukets Økoløft er inne i sitt femte og siste prosjektår. I over fire år har #inspirasjonsbønder fra hele landet reist land og strand rundt for å fortelle om sine erfaringer med omlegging, parallellproduksjon og økologisk drift. Suksessoppskriften har vært bonde-til-bonde-kommunikasjon og kunnskapsutveksling om agronomi og økologiske metoder. Dette arbeidet fortsetter for fullt i 2020, men i år vil det i tillegg arrangeres et markedsmøte før sommeren med inspirasjonsbutikker fra de ulike dagligvarekjedene.

Marte Guttulsrød har jobbet for Landbrukets Økoløft helt siden starten i 2016 og tar over stafettpinnen som prosjektleder etter Markus Brun Hustad, som i år skal lede det nye prosjektet Dyrk framtida - flere skolehager i Norge i Økologisk Norge. Guttulsrød vil lede Landbrukets Økoløft sammen med Elin Rømo Grande, seniorrådgiver i Økologisk Norge.

Emner

Kategorier


Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk. Vi arbeider praktisk og politisk gjennom våre prosjekter og regions-, fylkes- og lokallag.

Kontakter

Cathrine Røsseland

Cathrine Røsseland

Pressekontakt Kommunikasjonsleder Kommunikasjon og presse +47 24124119

Relatert innhold

Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk.

Vi er Norges største ideelle organisasjon for både deg som dyrker og spiser økologisk. Som medlem hos oss støtter en bedre måte å produsere og spise mat på, til glede for mennesker, dyr, klima og natur. Vi jobber praktisk og politisk for mer økologisk mat og landbruk i Norge. Vi bygger på de internasjonale økologiprinsippene og gir ut inspirasjonsmagasinet Ren Mat.

Økologisk Norge
Grønlandsleiret 31
0190 Oslo
Norge