Gå videre til innhold
Økouka 2021: Menneskemøter - mat - inspirasjon - kunnskap - forståelse. Foto: Svein Gunnar Kjøde
Økouka 2021: Menneskemøter - mat - inspirasjon - kunnskap - forståelse. Foto: Svein Gunnar Kjøde

Pressemelding -

ØKOUKA 2021 - Fra gård til gaffel

ØKOUKA feirer det store mangfoldet av norsk økologisk mat og landbruk i hele landet. Gjennom formidling av råvarer, kunnskap og inspirasjon, retter uka seg mot forbrukere, bedrifter, bønder og politikere som ønsker å lære mer om bærekraftig matproduksjon. Årets ØKOUKA åpner 24. september og varer hele uke 39.

Økouka er både en feiring av norsk økologisk mat og en arena for kunnskap.

– Med flere hundre arrangementer både for barn og voksne, over hele landet, skal Økouka 2021 gi forbrukere, bedrifter, bønder og politikere økt forståelse for hva økologisk matproduksjon er og betyr, sier prosjektleder for Økouka 2021, Ida Barratt-Due Solum i Økologisk Norge.

– I Økouka er vi opptatt av at forbrukeren skal kunne ta informerte matvalg i butikken, sier Solum. – Vi har arrangementer som tar for seg dyrevelferd, jordhelse, dyrking, baking, ernæring, distribusjon og nettverksbygging på tvers av verdikjeden. Møter mellom mennesker er sentralt.

Økouka tilbyr også flere digitale arrangementer, som er tilgjengelige for alle i hele landet. Du kan bli med på panelsamtale om hvem som har makt over maten vi spiser, webinar om markedshagedyring, og kurs om hvordan man kan skape sin egen matskog, for å nevne noen.

Årets tema er Fra gård til gaffel, inspirert av EUs Farm to Fork-strategi, som omhandler et rettferdig, sunt og miljøvennlig matsystem.
Det økologiske landbruket står sentralt i Farm to Fork-strategien, fordi det bidrar til å dra landbruket som helhet i en mer bærekraftig retning i hele Europa, også i Norge. Gård til gaffel-strategien viser vei til hvordan vi kan produsere nok sunn mat på en bærekraftig måte. I strategien vektlegges forbrukerperspektivet høyt, og forbrukeren skal i større grad kunne ta sunne valg. Det krever tilrettelegging og tydelige målsettinger fra myndighetenes side, men økt kunnskap om bærekraftige matvalg kan også bidra til at blir mer bevisst sin egen rolle i matsystemet.

– Bønder som driver økologisk matproduksjon, spiller på lag med økosystemet og bidrar både til et større mangfold av matvarer og til biologisk mangfold gjennom bærekraftig ressursbruk, sier Solum. – Bli med på Økouka 2021 og feir mangfoldet av norsk økologisk mat, stikk fingeren i jorda og lær mer om hva økologisk matproduksjon er og hvorfor det er så viktig!

Fakta:

Nettsider: www.okouka.no , Facebook: https://www.facebook.com/okoukanorge/

ØKOUKA ble startet opp i Nord-Trøndelag i 2011 under navnet Økoveka. I Oslo ble ØKOUKA for første gang arrangert i 2013. I 2014 kom Økouke til Buskerud og i 2015 kom Stavanger, Bergen, samt Møre og Romsdal med. I 2016 tilføres Agder, Telemark, samt Nord-Østerdal og Røros. I 2017 kom Nordland, og i 2018 fulgte Østfold, Sunnfjord, Tromsø og Vestfold etter. I 2020 var Aurland ny Økouke, mens i 2021 har vi fått Økouke i Troms og Finnmark og i Østerdalen.

Disse organisasjonene står bak ØKOUKA: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Biodynamisk forening, Spire, Geitmyra Matkultursenter for Barn nasjonalt, Kongsgården, Økologisk Norge, Bondens Marked, Fremtiden i Våre Hender og Natur og Ungdom.

Kontaktinfo:

Prosjektleder Ida Barratt-Due Solum, ida@okologisknorge.no, 24124107

Koordinator i Oslo, Camilla Sæbjørnsen, camilla.s@okologisknorge.no, 24124117

Emner

Kategorier


Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk. Vi arbeider praktisk og politisk gjennom våre prosjekter og regions-, fylkes- og lokallag.

Kontakter

Cathrine Røsseland

Cathrine Røsseland

Pressekontakt Kommunikasjonsleder Kommunikasjon og presse +47 24124119

Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk.

Vi er Norges største ideelle organisasjon for både deg som dyrker og spiser økologisk. Som medlem hos oss støtter en bedre måte å produsere og spise mat på, til glede for mennesker, dyr, klima og natur. Vi jobber praktisk og politisk for mer økologisk mat og landbruk i Norge. Vi bygger på de internasjonale økologiprinsippene og gir ut inspirasjonsmagasinet Ren Mat.

Økologisk Norge

Grønlandsleiret 31
0190 Oslo
Norge