Gå videre til innhold
Program for Åpent fagmøte om jord 5. april 2018.
Program for Åpent fagmøte om jord 5. april 2018.

Pressemelding -

Populært fagmøte om jord i Drammen 5. april

Hvordan bedre jordfruktbarheten og karbonlagring i jord på hver enkelt gård, sikre friske avlinger og god økonomi? Det skjer mye spennende på arbeid og forskning på jord om dagen, og det er stor interesse i landbruket og hos andre aktører på temaet. Torsdag 5. april kl 11-16 samles 50 bønder og andre aktører på Statens Hus i Drammen til Åpent fagmøte om jord i regi av Landbrukets Økoløft, Foregangsfylke Levende Matjord og NLR Viken.


Stor interesse

Økoløft-møtet i Drammen fokuserer på erfaringsdeling og informasjon om tiltak for å forbedre jordfruktbarhet og karbonlagring i jord. Hovedforedragsholderne på møtet er kornbonde Hellek Berge fra Sauherad og grønnsaksprodusent Anders Hørthe fra Sylling. Disse har begge to erfaring fra både konvensjonell og økologisk drift. I tillegg kommer daglig leder Veronica Lilliehöök fra Vital Analyse og rådgiver for grønnsaker friland Anne Lene Malmer fra NLR Viken for å dele av sine erfaringer og kunnskap om jordforbedring. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag stiller med hver sine representanter fra sine respektive fylkeslag.

– Jeg er overbevist om av konvensjonelle dyrkere kan spare mye kunstgjødsel ved et skikkelig vekstskifte og ved bruk av jorddekkevekster. Dette var ukjent for meg i de 20 årene jeg drev konvensjonelt, og når jeg for tiden er en av 30 inspirasjonsbønder i Landbrukets Økoløft så får jeg flotte muligheter til å dele mine erfaringer med andre bønder rundt om i landet og tilsvarende få høre om deres erfaringer. Landbrukets Økoløft er et prosjekt som et samlet landbruk står bak, forteller #inspirasjonsbonde Hellek Berge til Norsk Bonde- og Småbrukarlag.


Historisk samarbeidsprosjekt

Berge og Hørthe er begge #inspirasjonsbønder i det historiske samarbeidsprosjektet Landbrukets Økoløft. Landbrukets Økoløft, som startet i 2016, har som mål å øke produksjonen av norsk økologisk mat. Mange prosjekter og aktører jobber for lignende målsettinger, men for første gang står et samlet landbruk bak målet, med ønske om å samkjøre sin innsats for felles vinning.

– Landbrukets Økoløft bygger på en omforent forståelse av at vi trenger mer praktisk utveksling av erfaringer mellom konvensjonelt og økologisk landbruk i tillegg til mer forskning og utvikling, uttaler Markus Brun Hustad, prosjektleder for Landbrukets Økoløft.

Prosjektets mest sentrale mål er å motivere flere bønder til å satse på økologisk produksjon, tilby forbrukerne det de etterspør; mer norskprodusert økologisk mat, utvikle økologisk landbruk som læringsarena for mer bærekraftige metoder for hele landbruket samt bidra til økt verdiskaping knyttet til økt etterspørsel i markedet. Prosjektet organiserer og bidrar til åpne landbruksmøter over hele landet med fokus på muligheter og utfordringer innen økologisk landbruk. Møtet i Drammen torsdag 5. april er et av disse.


Økologisk landbruk er spydspiss

– Sentrale mål for norsk landbruk må være å kunne ta bedre vare på fruktbarheten i matjorda, minimere menneskeskapte klimaendringer og basere mer av matproduksjonen på norske ressurser. I tillegg vil det være svært viktig å finne gode alternativer til kjemisk-syntetiske sprøytemidler. På alle disse punktene har økologisk landbruk en viktig rolle som spydspiss inn i hele det norske landbruket, understreker Brun Hustad.

Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Økologiske foregangsfylker, Norsk Landbruksrådgiving og Oikos – Økologisk Norge. Les mer om prosjektet her: https://www.oikos.no/prosjekter/landbrukets-oekoloeft/

Vedlagt er program for møtet og tre bilder. Ta kontakt om du ønsker flere tilsendt.

For mer info om de to inspirasjonsbøndene, se følgende lenker:

- Intervju med Hellek Berge: https://www.oikos.no/prosjekter/landbrukets-oekoloeft/inspirasjonsboender/med-vekstskifte-som-ny-verktoeykasse/ og http://smabrukarlaget.no/norsk-bonde-og-smabrukarlag/tema/framtidsbonden/framtidsbonden-9/

- Nettsiden til Hørte gård: http://www.smaksriket.no/

Facebook-event for møtet: https://www.facebook.com/events/180286265928250/


Kontaktperson

Marte Guttulsrød

Prosjektmedarbeider, Landbrukets Økoløft 

Tlf 994 79 170

Related links

Emner

Tags


Oikos – Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk. Vi arbeider praktisk og politisk gjennom våre prosjekter og regions-, fylkes- og lokallag.

Relatert materiale