Gå videre til innhold
Bør jeg være urolig for sporadisk høye radonnivåer?

Blogginnlegg -

Bør jeg være urolig for sporadisk høye radonnivåer?

Radonnivået i hus kan variere mye i løpet av et døgn, men også fra døgn til døgn. Merk imidlertid at helsefarene knyttet til radon kommer av at man i 10–20 år har vært utsatt for forhøyede radonnivåer, som på sikt kan føre til lungekreft. Du trenger derfor ikke bekymre deg for sporadisk høye radonnivåer som ligger rett over grenseverdien på 200 Bq/m³. Det er i stedet den langsiktige middelverdien som har betydning.

Dersom en målt årsmiddelverdi ligger over grenseverdien, er det derfor viktig å gjennomføre radonsenkende tiltak. En årsmiddelverdi får man ved å måle med sporfilm fra et akkreditert laboratorium i minst to måneder. Målingen skal foretas i fyringssesongen, 1. oktober–30. april. Måling i ett til to døgn med en digital radonmåler sier dermed ingenting om risikoen forbundet med radon. Men, en slik måler kan godt brukes til å undersøke hvor godt et radonsenkende tiltak virker.

Årsaker til variasjoner i radonnivået i løpet av et døgn
At radonnivået kan variere mye i løpet av et døgn kan skyldes mange ting. Her har vi listet opp noen av dem.

Hvordan vi oppholder oss i huset – luftsirkulasjonen vil som regel være dårligere når ingen er hjemme og om natten, når ingen beveger seg i huset. Det fører i sin tur som regel til forhøyede radonnivåer. Dette til forskjell fra når vi beveger oss rundt i huset – da vil luftsirkulasjonen normalt øke.

Ventilasjonen – Akkurat som mennesker påvirker luftsirkulasjonen gjør ventilasjonen det naturligvis også. Det har kanskje ikke så stor betydning i en enebolig, men på en arbeidsplass med tidsstyrt ventilasjon har det stor innvirkning.

Været – Temperaturforskjeller og vind kan påvirke trykkforskjellen mellom inneluften og jordluften. Dette har stor betydning ettersom radon normalt lekker inn i huset fra jordluften i grunnen. Dersom temperaturforskjeller og vind gir undertrykk i huset, er det risiko for at radonkonsentrasjonen i inneluften kan øke.

Eiendommens plassering – Eiendommer som ligger på en høyde kan ha større variasjoner i radonnivå om vinteren. Dette skyldes såkalt termisk oppdrift i grunnen.

Også andre forhold kan påvirke radonnivået, for eksempel om man har åpne dører til kjellere, bruker kjøkkenvifte og/eller har åpen peis.

www.radonova.no

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Odd Magne Solheim

Odd Magne Solheim

Radonova Norge 45 85 07 00
Karl Nilsson

Karl Nilsson

adm.dir. Radonova Laboratories +46 (0)70-639 01 31

Relatert innhold

Radonova – verdensledende innen radonmåling

Med vårt moderne laboratorium i Uppsala er vi verdensledende innen måling av radon, med kunder i over 80 land. Vi er rundt 35 personer som jobber med produksjon, analyse, salg, støtte og forskning/utvikling. Vi jobber ut ifra et kundeorientert perspektiv, og målet er alltid å overgå forventningene dine til kvalitet, service og kundebehandling.

Radonova, tidligere Landauer Nordic AB og Gammadata Mätteknik AB, ble grunnlagt i 1986 i forbindelse med Tsjernobyl-ulykken, da en gruppe forskere ved Uppsala universitet fikk i oppdrag av den svenske regjeringen å måle det radioaktive nedfallet i og utenfor Sverige. Radonova har målt radon i større skala siden 1989 og er også medlem av Norsk Radonforening.

Radonova er et selskap i Lagercrantz Group.