Gå videre til innhold
Hvordan påvirker radon menneskers helse?

Blogginnlegg -

Hvordan påvirker radon menneskers helse?

Radongass utgjør mer enn halvparten av befolkningens totale eksponering for naturlig ioniserende stråling (UNSCEAR-rapport 2000). I dag vet vi også at forhøyede radonnivåer kan forekomme i alle typer bygninger, og at en viss mengde radongass finnes overalt. Dermed oppstår spørsmålet: Hvorfor er radongass farlig, og hvordan kan den påvirke menneskers helse?

Alfastråling kan skade DNA

Radon er en edelgass med en radioaktiv isotop Rn-222, som vanligvis kalles radon. På grunn av de radioaktive egenskapene avgir Rn-222 alfastråling ved radioaktiv nedbryting. Alfastråling er ioniserende stråling som kan påvirke DNA i cellene våre. Alfastråling innebærer også at strålingen har nok energi til å ekstrahere elektroner fra atomene. Derfor når atomene den såkalte ioniserende energitilstanden. Halveringstiden for Rn-222 er 3,8 dager, som gir nok tid til å kunne detektere gassen.

Alfastråling og radioaktivitet er altså ioniserende stråling som kan påvirke menneskers DNA. Andre typer ioniserende stråling er beta og gamma. Alfapartikler har imidlertid en høy masse (massive partikler i atomskala). De kan derfor avgi mye mer energi per lengdeenhet. Energiutviklingen er altså mye høyere enn det som kommer fra beta- eller gammastråling. Derfor forårsaker alfastråling mye større skade på DNA-et vårt.

Radondøtre kan gi lungekreft

En av egenskapene til radon er at det er en edelgass. Det betyr at den ikke kan danne kjemiske forbindelser med andre elementer. Så hvorfor er det farlig? Svaret ligger i de såkalte radondøtrene. De er ikke gasser, men radonisotoper som kan feste seg i luftveiene, først og fremst i lungene. Enkelte av radondøtrene (Po-218 og Po-214) avgir alfastråling med høy energi som kan skade lungevevet. En av organisasjonene som har klassifisert radon som kreftfremkallende, er International Agency for Research on Cancer (IARC).

I dag hersker det ingen tvil om at radongass forårsaker mange dødsfall av lungekreft over hele verden. Mange vitenskapelige studier har vist dette, blant andre denne, som konkluderte med at «radon står bak ca. to prosent av dødsfall av kreft i Europa».

Oppsummeringsvis kan man si at den eneste måten å få kunnskap om radonnivået i hjemmet eller arbeidsplassen på er å utføre en radonmåling. Målingen er lett å utføre og kan bestilles her. Merk at måling bør utføres i fyringssesongen, som i Norge vil si perioden fra 15. oktober til 15. april.

Related links

Emner

Kategorier

Relatert innhold

Radonova – verdensledende innen radonmåling

Med vårt moderne laboratorium i Uppsala er vi verdensledende innen måling av radon, med kunder i over 80 land. Vi er rundt 35 personer som jobber med produksjon, analyse, salg, støtte og forskning/utvikling. Vi jobber ut ifra et kundeorientert perspektiv, og målet er alltid å overgå forventningene dine til kvalitet, service og kundebehandling.

Radonova, tidligere Landauer Nordic AB og Gammadata Mätteknik AB, ble grunnlagt i 1986 i forbindelse med Tsjernobyl-ulykken, da en gruppe forskere ved Uppsala universitet fikk i oppdrag av den svenske regjeringen å måle det radioaktive nedfallet i og utenfor Sverige. Radonova har målt radon i større skala siden 1989 og er også medlem av Norsk Radonforening.

Radonova er et selskap i Lagercrantz Group.