Gå videre til innhold
Økende bekymring og bevissthet om radon i Polen

Blogginnlegg -

Økende bekymring og bevissthet om radon i Polen

Sommeren 2020 innførte Polen, i likhet med andre land i Europa, nye regler for radon i form av 2013/59/EURATOM-direktivet. På linje med andre europeiske land må offisielle målinger nå pågå i minst en måned mellom oktober og mars, og referansenivået skal være satt til 300 Bq/m3.

Polske myndigheter erkjenner at radon er et alvorlig problem for folkehelsen

Like etter at bestemmelsene offisielt ble lov over hele landet, bestemte det polske Chief Sanitary Inspectorate seg for å igangsette en landsomfattende radonundersøkelse som skal pågå i de neste fire årene.
Dette offentlige måleprosjektet er, så vidt Radonova vet, et av de største som er gjennomført i et europeisk land på mange år. Det viser at Chief Sanitary Inspectorate mener alvor om å skape større bevissthet rundt radoneksponering og den skadelige effekten den kan ha på helsen. Radon er den nest største årsaken til lungekreft etter røyking, og ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 3 til 14 prosent av alle lungekrefttilfeller forårsaket av radon.

Radonova tar en ledende rolle i prosjektet

Radonovas polske avdeling, som drives lokalt av Zuzanna Pódgorska, er invitert til å delta i undersøkelsen. Det skyldes den høye kvaliteten og påliteligheten til sporfilmen deres, som skal brukes gjennom hele prosjektet. Radonova skal samarbeide med ACTE. Radonovas erfaring med radonundersøkelser, kombinert med det sterke og anerkjente lokale nærværet til ACTE i Polen, overbeviste Chief Sanitary Inspectorate om å velge deres produkter og tjenester til å lede dette store prosjektet. Etter en vellykket første fase, der Radonova leverte mer enn 9000 sporfilmer, gav Chief Sanitary Inspectorate grønt lys til å kjøre en andre fase av prosjektet i 2021 og har allerede bestilt 8000 sporfilmer til.

«Undersøkelsen bekrefter at Chief Sanitary Inspectorate, til tross for covid-19-situasjonen, har en svært sterk interesse i å gjøre farene ved radon kjent over hele landet. Vi tilbyr løsninger og tjenester som gjør det mulig for oss å håndtere og delta i slike store undersøkelser», sier Karl Nilsson, adm. direktør i Radonova.

Den andre fasen av undersøkelsen skal deles inn i to målefaser. Den første skal foregå mellom februar og april, og den andre i løpet av høsten 2021.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Karl Nilsson

Karl Nilsson

adm.dir. Radonova Laboratories +46 (0)70-639 01 31

Relatert innhold

Radonova – verdensledende innen radonmåling

Med vårt moderne laboratorium i Uppsala er vi verdensledende innen måling av radon, med kunder i over 80 land. Vi er rundt 35 personer som jobber med produksjon, analyse, salg, støtte og forskning/utvikling. Vi jobber ut ifra et kundeorientert perspektiv, og målet er alltid å overgå forventningene dine til kvalitet, service og kundebehandling.

Radonova, tidligere Landauer Nordic AB og Gammadata Mätteknik AB, ble grunnlagt i 1986 i forbindelse med Tsjernobyl-ulykken, da en gruppe forskere ved Uppsala universitet fikk i oppdrag av den svenske regjeringen å måle det radioaktive nedfallet i og utenfor Sverige. Radonova har målt radon i større skala siden 1989 og er også medlem av Norsk Radonforening.

Radonova er et selskap i Lagercrantz Group.