Gå videre til innhold
Sporfilmer
Sporfilmer

Blogginnlegg -

Veiledning til radonmåling på arbeidsplasser

I forbindelse med EUs stråleverndirektiv 2013/59/Euratom, som trådte i kraft i februar 2018, skal arbeidsgiveren være kjent med radonnivået på arbeidsplassen og iverksette nødvendige tiltak for å senke radonverdiene som overstiger de nasjonale tiltaksgrensene. I forbindelse med innføringen av det nye direktivet oppstår det ofte spørsmål om gjennomføring av radonmåling på arbeidsplassen.

Hvordan foretas radonmåling på arbeidsplasser, og hva bør man tenke på?

Det er enkelt å måle radon. Man bestiller sporfilmer, som er små bokser man bruker til å måle radon. Disse plasserer man ut, samler dem inn igjen etter en viss tid og sender dem til radonlaboratoriet. Deretter vil man få en rapport fra radonlaboratoriet.

Det finnes imidlertid flere aspekter å ta hensyn til, for eksempel spørsmålet om hvor mange sporfilmer som trengs for å få en pålitelig måling. Et annet spørsmål er hvordan arbeidet kan gjøres så effektivt som mulig. Siden den største kostnaden knyttet til radonmåling er tiden det tar å plassere sporfilmer samt registrere og samle dem inn igjen, kreves det en effektiv og sikker prosess i alle ledd.

Kravene man skal stille ved radonmåling på en arbeidsplass

For å være tidseffektiv og få en korrekt måling bør den som måler på en arbeidsplass stille nedenstående krav til målelaboratoriet der man har kjøpt sporfilmene. Dette gjelder enten man gjør det selv eller bruker en ekstern konsulent. Målingen skal gjennomføres med sporfilmer fra et godkjent/akkreditert radonlaboratorium.

Sørg for at:

  • laboratoriet er akkreditert i henhold til ISO 17025 for måling av radon i inneluft laboratoriet leverer sporfilmer i lukket kammer. Åpne sporfilmer kan ikke benyttes på arbeidsplasser.
  • leveringstiden for sporfilmer er 2–3 dager fra bestilling.
  • måleskjemaet kan leveres digital, enten via web eller som Excelfil.
  • måleresultater kan leveres digitalt, enten via web eller som Excelfil der man kan filtrere målinger på for eksempel adresse, registernummer, ordremerking m.m.

Det er også viktig å gi personalet beskjed om radonmålingen på forhånd. Informasjonsmateriale angående radon og de planlagte målingene bør derfor distribueres før målingene startes. Det er også viktig å informere rengjøringspersonalet dersom denne tjenesten kjøpes inn eksternt. Sporfilmene skal plasseres på et sikkert sted, slik at de ikke kan flyttes eller på annen måte påvirkes under målingen. De kan for eksempel stripses fast.

Hvor mange sporfilmer trengs ved radonmåling på arbeidsplasser?

Ved radonmåling på arbeidsplasser anbefaler vi at man følger retningslinjene fra IRMA (International Radon Measurement Association). Da oppfyller man også de nasjonale kravene. Fordelen med retningslinjene fra IRMA er også at man får gode prosedyrer som bidrar til å redusere tidsforbruket ved måleprosjekter.

Ved en radonmåling skal følgende lokaler måles:

  • Lokaler/rom som brukes regelmessig i mer enn fire timer per dag
  • Alle underjordiske lokaler/kjellerlokaler eller andre lokaler med risiko for inntrengning av radon, som kan brukes av en person mer enn 50 timer per år.
  • Samtlige aktuelle lokaler/rom på kjeller- og sokkelplan. For større lokaler skal det brukes minst én sporfilm per 150 m2. (Dette tilfredsstiller også måleprosedyren for skoler og barnhager, utgitt av Statens strålevern.)
  • På høyere etasjeplan: Minst to sporfilmer samt minst én sporfilm per 250 m2.

Hva skjer hvis man ligger over tiltaksgrensen?

Hvis det skulle vise seg at man havner over tiltaksgrensen, bør man i første omgang finne ut av radonnivået i brukstiden. Det kan for eksempel gjøres ved å bruke Radonovas sporfilm Duotrak. Merk! Siden arbeidslokaler vanligvis ventileres mer i arbeidstiden, kan radonnivået i dette tidsrommet være lavere.

Hvis arbeidsplassen fremdeles ligger over tiltaksgrensen, må man iverksette tiltak for å senke radonnivået. I slike tilfeller anbefales det imidlertid å kontakte en radonkonsulent som kan utrede hvor gassen kommer fra, og på bakgrunn av det foreslå egnede tiltak.

For mer informasjon om radon og radonmåling gå til www.radonova.no

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Odd Magne Solheim

Odd Magne Solheim

Radonova Norge 45 85 07 00
Karl Nilsson

Karl Nilsson

adm.dir. Radonova Laboratories +46 (0)70-639 01 31

Relatert innhold

Radonova – verdensledende innen radonmåling

Med vårt moderne laboratorium i Uppsala er vi verdensledende innen måling av radon, med kunder i over 50 land. Vi er rundt 25 personer som jobber med produksjon, analyse, salg, støtte og forskning/utvikling. Vi jobber ut ifra et kundeorientert perspektiv, og målet er alltid å overgå forventningene dine til kvalitet, service og kundebehandling.

Radonova, tidligere Landauer Nordic AB og Gammadata Mätteknik AB, ble grunnlagt i 1986 i forbindelse med Tsjernobyl-ulykken, da en gruppe forskere ved Uppsala universitet fikk i oppdrag av den svenske regjeringen å måle det radioaktive nedfallet i og utenfor Sverige. Radonova har målt radon i større skala siden 1989 og er også medlem av Norsk Radonforening.

Radonova er et selskap i Lagercrantz Group.