Gå videre til innhold
Nå lanserer Radonova sitt nye produkt for radondosimetri

Nyhet -

Nå lanserer Radonova sitt nye produkt for radondosimetri

I forbindelse med lanseringen har vi stilt noen spørsmål til adm.dir. i Radonova, Karl Nilsson.

Hvorfor har dere valgt å utvikle det nye produktet?

Vi ser et økt behov for en helhetsløsning for radondosimetri. Kort sagt er det en service der man måler hvor mye radon den enkelte arbeidstaker er utsatt for. Tidligere har radondosimetri først og fremst vært brukt i gruver og andre arbeidsplasser under jord. I forbindelse med innføringen av EUs nye stråleverndirektiv og nye nasjonale strålevernlover øker imidlertid behovet for å bruke radondosimetri også over bakkenivå. Personer som arbeider i lokaler med forhøyet radonnivå har nytte av et sikkert og effektivt produkt for radondosimetri.

Hva er unikt med Radonovas radondosimetri?

Vi har et produkt for radondosimetri som er sertifisert i henhold til ISO 17025, og som tilbyr et enkelt konsept der sluttkunden ikke trenger å være ekspert på radonspørsmål.

Hvordan foregår målingen?

Når bestillingen er gjort, leverer vi radondosimetre til arbeidstakerne. De bærer dem på seg i tre måneder (i arbeidstiden) og sender deretter dosimetrene tilbake til oss. I løpet av to uker får hver medarbeider en rapport som viser egen eksponering for radon. Her gjøres det også en sammenligning med den nasjonale grenseverdien. Før hver ny tremånedersperiode får arbeidstakerne et nytt dosimeter. På neste rapport vises både den akkumulerte eksponeringen og eksponeringen for den aktuelle måleperioden. Etter ett år får man informasjon som viser den årlige eksponeringen. Det er dette arbeidsgiver eventuelt skal dokumentere overfor strålevernmyndighetene eller Arbeidstilsynet.

Hvor finner jeg mer informasjon?

Det enkleste er å gå inn på hjemmesiden vår, radonova.no. Her kan du lese mer og lett komme i kontakt med en av radonekspertene våre, som kan hjelpe deg med mer informasjon,
bestilling m.m.

Risikoer med radon

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig når isotopen uran-238 brytes ned. Radongassen brytes i sin tur ned til radondøtre. Radondøtre er radioaktive metallatomer som fester seg i luftveiene når vi puster inn luften. Når denne nedbrytningen skjer, avgis stråling fra radondøtrene som kan skade cellene i luftveier og lunger. I verste fall kan de forårsake kreft. Ifølge Verdens Helseorganisasjon, WHO, skyldes 3–14 prosent av alle tilfeller av lungekreft radon.

Her finner du mer informasjon om radondosimetri»

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Odd Magne Solheim

Odd Magne Solheim

Radonova Norge 45 85 07 00
Karl Nilsson

Karl Nilsson

adm.dir. Radonova Laboratories +46 (0)70-639 01 31

Relatert innhold

Radonova – verdensledende innen radonmåling

Med vårt moderne laboratorium i Uppsala er vi verdensledende innen måling av radon, med kunder i over 80 land. Vi er rundt 35 personer som jobber med produksjon, analyse, salg, støtte og forskning/utvikling. Vi jobber ut ifra et kundeorientert perspektiv, og målet er alltid å overgå forventningene dine til kvalitet, service og kundebehandling.

Radonova, tidligere Landauer Nordic AB og Gammadata Mätteknik AB, ble grunnlagt i 1986 i forbindelse med Tsjernobyl-ulykken, da en gruppe forskere ved Uppsala universitet fikk i oppdrag av den svenske regjeringen å måle det radioaktive nedfallet i og utenfor Sverige. Radonova har målt radon i større skala siden 1989 og er også medlem av Norsk Radonforening.

Radonova er et selskap i Lagercrantz Group.