Gå videre til innhold
Bildet viser første vognkasse til den første av de 87 nye trikkene som er under produksjon i Zaragoza i Spania. Foto: Simen Prestaasen/Sporveien
Bildet viser første vognkasse til den første av de 87 nye trikkene som er under produksjon i Zaragoza i Spania. Foto: Simen Prestaasen/Sporveien

Pressemelding -

Nå er produksjonen av Oslos nye trikker startet

Det er bare noen få måneder til den første av de 87 nye trikkene skal ankomme hovedstaden sommeren 2020. – Produksjonen av de nye trikkene er kommet godt i gang. Dette blir et betydelig løft for alle som reiser med trikken i Oslo, sier Birte Sjule, administrerende direktør i Sporveien Trikken.

De nye trikkene produseres hos den spanske leverandøren Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (CAF) på oppdrag fra kollektivselskap Sporveien. Oslo kommune gjennomfører nå tidenes satsning på trikk gjennom et omfattende trikkeprogram som ledes av Sporveien; og kjøpet av 87 nye trikker er en sentral del av denne satsningen.

Siden kontraktinngåelsen i 2018 har prosjektorganisasjonen i Sporveien jobbet systematisk med å detaljere, kvalitetssikre og verifisere alle løsningene på de nye trikkene. Blant annet har det vært gjennomført et betydelig brukermedvirkningsprogram.

Les også: Nå blir trikkene i Oslo tilgjengelige for alle

Første nye trikk til Oslo neste sommer

Leverandøren har i høst jobbet iherdig med å få satt opp produksjonslinjen og produksjonen er nå godt i gang i den spanske byen Zaragoza, hvor selve monteringen og mye av produksjonen foregår.

– Nå er den aller første vognkassen ferdig produsert. Dette er første gang vi kan se konturene av de nye trikkene, og det er bra – for det er ikke lenge til de første trikkene kommer til Oslo slik at hele byens befolkning får glede av dem! sier en fornøyd Birte Sjule.

Det jobbes nå med å ferdigstille tre trikker våren 2020, hvorav to av de skal videre til Oslo etter at de har bestått en rekke tester i Spania. Den første trikken er planlagt levert til hovedstaden i løpet av sommeren 2020. Trikkene skal da gjennom et godkjennelsesregime og et omfattende testprogram på trikkeskinnene i Oslo før de er klare til å frakte reisende i hovedstaden.

– Serieproduksjonen av alle de andre trikkene startes først etter at vi har sett at de første testtrikkene fungerer tilfredsstillende, forklarer Sjule.

Når alle de 87 nye trikkene er levert i 2024, vil passasjerkapasiteten øke fra 50 millioner enkeltreiser i året i dag, til potensielt hele 100 millioner enkeltreiser i årene som kommer.

Birte Sjule, administrerende direktør i Sporveien Trikken. Foto: Simen Prestaasen/Sporveien

Tett oppfølging

Nye trikker er en investering for fremtiden og blir et vesentlig bidrag til fremtidens kollektivtilbud i Oslo. Trikkene vil ha lang levetid, slik at Oslos befolkning får glede av dem i mange år. Å kjøpe inn og produsere nye trikker som skal vare i en hel generasjon, er et komplekst prosjekt med svært mange detaljer.

– Vi har et stort ansvar for at dette skal bli bra. Det tar vi på alvor, og vi jobber hver eneste dag for å følge opp at produksjonen går som den skal. Dette gjør vi blant annet gjennom stedlig tilstedeværelse i Zaragoza, men også gjennom en rekke kvalitetsinspeksjoner og god og tett dialog med Jernbanetilsynet her hjemme, avslutter Sjule.

I august ble en fullskala modell av de nye trikkene vist frem på Rådhusplassen i Oslo for alle som ville se og prøve hvordan det nye tilbudet blir – og tilbakemeldingene var svært gode.

Trikke-direktøren er overbevist om at alle som reiser med trikk i Oslo har mye å glede seg til:

– Dette blir et viktig kollektivløft for hele Oslo by, og vi gleder oss til å kunne invitere de reisende velkommen om bord i et nytt, moderne, og universelt utformet trikketilbud.

Les også: Avduket trikkemodell på Rådhusplassen

Les også: Her er den nye trikken

For ytterligere informasjon, kontakt:

Ina Helen Østby, Sporveien, kommunikasjonsansvarlig nye trikker
Telefon: 481 54 148
E-post: ina.helen.ostby@sporveien.com

Vedlagte bilder kan benyttes fritt ved kreditering Simen Prestaasen/Sporveien.


Fakta om de nye trikkene

 • Antall: 87 nye trikker
 • Lengde 34,16 meter
 • Bredde 2,65 meter
 • Type: Urbos 100
 • Plass til: 220 passasjerer
 • USB-kontakter
 • Funksjonelle og pålitelige, med et moderne og effektivt grensesnitt mot publikum
 • Universelt utformet og 100 prosent lavgulv
 • Fire rullestolplasser i hver trikk, to per retning
 • Seks dører (mot fire på dagens trikker), med romslige og åpne dørarealer
 • God synlighet til digitale fargeskjermer utvendig og innvendig
 • Et mål for trikkeanskaffelsen har vært å anskaffe en velutprøvd trikk tilpasset Oslos forhold. De nye trikkene som kommer til Oslo er 3. generasjon URBOS 100. Dette er en trikketype som allerede er testet, innført og tatt i bruk i flere store byer over hele verden.
 • Det foreligger en opsjon på ytterligere 60 trikker.
 • Spanske CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA, er valgt som leverandør.

Fakta om Trikkeprogrammet

Oslo kommune og Sporveien gjennomfører Trikkeprogrammet, en storstilt satsing på trikk i hovedstaden. Gjennom Trikkeprogrammet utvikles neste generasjons trikketilbud i Oslo, ved å anskaffe nye, moderne trikker og oppgradere infrastruktur og trikkebaser.

Trikketilbudet som sådan skal fornyes ved kjøp av 87 nye, moderne trikker som skal leveres i en periode fram til 2024.

Sporveien leder Trikkeprogrammet og samarbeider nært med Bymiljøetaten, Ruter, Oslo Vognselskap og Vann- og avløpsetaten i Oslo om de ulike delene av programmet.

Du kan lese mer om Trikkeprogrammet og nye trikker til Oslo på fremtidensbyreise.no.

Emner

Kategorier


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført om lag 275 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3800 ansatte og omsetter årlig for 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo. 

Pressekontakt

Ina Helen Østby

Ina Helen Østby

Pressekontakt Kommunikasjonssjef konsern / Head of Media Relations Presse og media +47 481 54 148

Relatert innhold

Dette er Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2020 gjennomført 155 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3700 ansatte, og i 2020 hadde selskapet en omsetning på 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.