Pressmeddelande -

​Respiratorvård av svårt brännskadade fokus i ny studie på Akademiska

I vilken omfattning och hur länge har brännskadade patienter behov av respirator? Det ska en ny internationell klinisk studie vid bland annat Akademiska sjukhuset ge svar på. Totalt ingår 300 kritiskt sjuka brännskadade patienter som vårdas inom intensivvården.

– Ungefär en fjärdedel av alla brännskadade patienter som vårdas på sjukhus behöver respirator. För denna grupp är det oerhört viktigt att behandlingen är korrekt. Förhoppningen är att denna studie ska bidra till detta, säger Fredrik Huss, överläkare och ämnesområdesansvarig på brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset.

I studien ska forskarna se vilka rutiner som finns inom intensivvården och undersöka hur olika strategier påverkar hur länge en patient behöver respirator. Enligt Fredrik Huss kan resultatet komma att ändra praxis.

Under de första två veckorna som patienten vårdas inom intensivvården samlar man in information från journalhandlingar om tidigare sjukdomar, nuvarande hälsotillstånd, brännskadans svårighetsgrad, eventuell inhalationsskada och komplikationer. Dessutom samlas information in dagligen om vilken respirator-/andningsstrategi och annan vård som tillämpas. Efter en respektive tre månader följs patientens hälsotillstånd upp. Man noterar även när patienten skrevs ut från intensivvårdsavdelning respektive vårdavdelning och när respiratorbehandlingen upphörde.


– Liknande studier har gjorts tidigare inom intensivvården, med inte på specifika patientgrupper, och brännskadade har då utgjort endast en mycket liten andel eller inte tagits med alls. Det är också känt att respiratorbehövande brännskadepatienter ofta har helt andra svårigheter än andra patienter med respiratorbehov och att de gängse rutinerna respirator/andning inte nödvändigtvis behöver vara de rätta för brännskadade, fortsätter Fredrik Huss

Brännskadestudien, Laminar, är en så kallad observationsstudie, som genomförs på intensivvårdsavdelningar över hela världen. Studien leds från Academic Medical Center vid University of Amsterdam i Holland.

Mer information:
Fredrik Huss, överläkare och ämnesområdesansvarig på brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset, 073-867 04 83
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Relaterade länkar

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • brännskadecentrum
  • briva
  • respiratorvård
  • respirator
  • laminar
  • brännskada
  • brännskadevård

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11

Relaterat innehåll

Avföringstransplantation prövas på brännskadade i världsunik studie på Akademiska

Svårt brännskadade som vårdas på sjukhus behöver ofta starka, breda antibiotika som förändrar tarmfloran och ökar risken att drabbas av infektioner orsakade av resistenta bakterier. I en ny studie på Akademiska sjukhuset ska sambandet mellan antibiotika, resistenta bakterier och tarmflora undersökas. Dessutom ska man för första gången utvärdera effekten av avföringstransplantation.