This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

ANSTÄLL PRIVAT SKAPAR NYA JOBB I LUNDALAND

Pressmeddelande -

ANSTÄLL PRIVAT SKAPAR NYA JOBB I LUNDALAND

Ytterst få vet att man som privatperson får lov att avlöna en annan privatperson och hur man gör. Genom projektet Nya Jobb i Lundaland informerar Anställ Privat om detta i ett antal orter i och runt Lund.

Myndigheternas fokus på att alla arbeten finns hos företag, gör att många arbetstillfällen aldrig kommer ut på marknaden. Antingen blir jobbet inte gjort eller så betalas lönen svart.

Projektet, som Anställ Privat driver med stöd av EU och Leader Lundaland, fokuserar på att lära ut att det är tillåtet och enkelt för en privatperson att avlöna en annan privatperson. Alltfler väljer att ta hjälp med olika uppgifter i och runt hemmet. Särskilt nu när man enkelt kan administrera lön, skatt osv och inser att det inte blir dyrare än att betala svart. Att ta hjälp i vardagen är varken dyrt eller krångligt.

Den stress som heltidsarbetande upplever kan underlättas genom att man tar hjälp hemma. Äldre behöver ofta ett handtag. Ungdomar, pensionärer, nyanlända kan få arbete, till och med på orten där de bor. När parterna hittat varandra skapas nya ärliga arbetstillfällen. Arbeten som sedan kan vara en språngbräda till ett fast jobb.

-Vårt mål är att kunskapen om hur privatpersoner kan avlöna andra privatpersoner ska leda till att fler personer kan ta hjälp hemma och fler kommer in på arbetsmarknaden, säger Nils Bacos.

FAKTARUTA för projektet Nya Jobb i Lundaland – Avlöna privat

Lundaland består av kommunerna Lund, Lomma, Kävlinge, Staffanstorp, södra Eslöv.
Orterna – Genarp, Flyinge, Linero, Hjärup m fl ingår i projektet,

Genom en informationskampanj ska invånarna i Lundaland få information om att det är tillåtet och enkelt, och hur det går till, för en privatperson att avlöna en annan privatperson och därigenom skapa arbetstillfällen.

Projektet främjar inkludering genom att skapa möjligheter för olika grupper som behöver hjälp i vardagen och som kan arbeta, att hitta varandra.

Det leder till att fler personer kan få arbete på orten, genom att dolda jobb blir synliga och att svarta jobb blir vita.

Projektet skapar nya gränsöverskridande mötesplatser och en starkare bykänsla, genom att arbete genereras hos privatpersoner som bor på orten.

Fler personer kan bo kvar om de kan ta hjälp vilket ger ett starkare underlag för den service som kan erbjudas på orten.

Related links

Ämnen

Taggar


AdAlta AB startade e-tjänsten Anställ Privat 2017. Anställ Privat är en tjänst för privatpersoner som anlitar och avlönar andra privatpersoner. Från och med 2018 driver man också plattformen Anställ Privat Jobb som är en matchningstjänst. 2019-2020 driver företaget arbetsmarknadsprojektet Nya Jobb i Lundaland - Avlöna Privat med stöd från EU/Leader Lundaland.AdAlta AB driver också ett förlag som skrivit och publicerat bland annat böckerna Planera Pensionsuttagen Rätt! och Bli inte Blåst på Pensionen av Nils Bacos.

Presskontakt

Relaterade nyheter