Gå direkt till innehåll
Flera rederier ökar nu flödet av tomma container till Göteborg.
Flera rederier ökar nu flödet av tomma container till Göteborg.

Pressmeddelande -

Ökat inflöde av tomma containrar till Göteborg

Den obalans som råder mellan import och export skapar utmaningar för svenska företag. Flera rederier ökar nu flödet av tomma container till Göteborg och de oceangående fartyg som trafikerar Göteborg anlöper fortsatt varje vecka som normalt.

Från och med den här veckan och framåt, dubbleras inflödet av tomcontainrar till Göteborg jämfört med normalt. Den största delen av de containrar som används för export, kommer i vanliga fall via Sveriges importflöden.

- Obalansen som finns mellan minskad import och stort behov av export är fortsatt den största utmaningen för våra kunder. Vi ser samtidigt att alla rederier gör sitt bästa för att maximera såväl importen som exporten till Sverige utifrån sina förutsättningar, säger Magnus Lundberg, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.

De tomcontainrar som nu skeppas till Göteborg, kommer från andra delar av Europa där det finns ett överskott. Genom det stora linjeutbud som finns i Göteborg, finns bättre möjligheter att styra flöden hit, och Göteborg är i och med storleken mindre känsligt än andra hamnar i Sverige.

- Vi följer utvecklingen noga och är hela tiden i tät dialog med våra kunder för att vara flexibla och anpassa oss till rådande förutsättningar, önskemål och prioriteringar. Totalt sett ser vi en viss minskning av volymerna de närmaste veckorna samtidigt som vi är beredda på en ökning när hamnarna i Kina återgår till ett normalläge, avslutar Magnus.

Ämnen

Kategorier


APM Terminals Gothenburg är Skandinaviens största containerterminal mätt i godsvolym. Här skeppas mer än hälften av alla containrar till och från Sverige. APM Terminals, som varit verksam i Göteborg sedan 2012, tar emot både direktanlöp, oceangående fartyg som kommer direkt från andra världsdelar, samt feederfartyg och länkar på så sätt samman Göteborg med andra hamnar i Norra Europa. APM Terminals Gothenburg är den enda terminalen i Sverige som har möjlighet att hantera de största containerfartygen upp till en kapacitet på 20 000 TEU. Omkring hälften av all containertrafik till och från hamnen sker med järnväg, vilket innebär stora miljövinster. APM Terminals med huvudkontor i Haag, Nederländerna, har 22 000 medarbetare i 58 länder och omsätter 4,13 miljarder USD (2017).

Kontakter

Mikael Gutman

Mikael Gutman

Managing Director Nordic (Göteborg, Aarhus, Kalundborg) +45 31192780

Relaterat innehåll

APM Terminals Gothenburg - Nordens största containerterminal.

APM Terminals Gothenburg är Nordens största containerterminal. Här skeppas nästan hälften av alla containrar till och från Sverige. APM Terminals Gothenburg, som är i drift sedan 2012, rymmer både direktanlöp, oceangående fartyg som kommer direkt från andra världsdelar samt feederfartyg från hamnar i norra Europa. APM Terminals Gothenburg är den enda terminalen i Sverige som har kapacitet att ta emot och hantera de största oceangående fartygen upp till 20.000 TEU-kapacitet. Cirka hälften av alla containrar till och från containerterminalen transporteras med järnväg, vilket innebär stora miljövinster. APM Terminals med huvudkontor i Haag i Nederländerna har 22 000 anställda i 59 länder och omsätter 4,17 miljarder USD (2016).

APM Terminals Gothenburg AB
Indiska Oceanen 11
418 34 Göteborg
Sverige