Pressmeddelande -

Lunula laser och ischemiska sår

Sedan Lunula systemet lanserades i Sverige för 4 år sedan, har antalet kliniker växt till ett 40-tal. Nagelsvamp eller Onychomycosis har varit fokus behandling då kliniska evidens med FDA 510k finns i botten. Det finns även forskning och evidens runt sårläkning, och det publicerade antal rapporter på pubmed gällande både 635 nm samt 405 nm ger gällande att detta är en lösning på många svårläkta sår givet studier på ökad mikrocirkulation på diabetes fötter samt den forskning på 405 nm och dess antibakteriella egenskaper i form av ökad ROS (Reactive Oxygen Species) med ca. 30%.

Elin Langeng driver Fotspecialisten.no i Trondheim och har jobbat med Lunula laser i sin verksamhet. Hon konstaterar att Lunula behandlingen öppnar upp funktioner i cellerna vilket ger förutsättning för läkning av mycket svåra sår, oavsett patient. 

Bilderna ovan är en patient till Elin en dam f 1932. Diabetes med  Neuropati och ischemia. Ingen palp puls. Kan inte opereras pga förträngningar för långt ner på benen. Har fått besked om att leve med detta såret. Store smärtor på grund av neuropati. Lunula 4-5 min var vecka i 4 veckor: såret är helt läkt och klienten är smärtfri.

Detta är resultat vi ser på samtliga klienter. Vi uppmanar Diabetes vården att snarast se på denna teknologi för att kunna häva svårläkta sår, minska antalet amputationer, samt verka för en minskad användning av antibiotika.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Detaljhandel

Kategorier

  • sjukvård
  • photobiochemical
  • nonthermal
  • ischemia
  • neuropati
  • sår
  • diabetes
  • lunula
  • erchonia

Arch of Scandinavia agerar för en intelligent och effektiv hälsovård med en strävan att ersätta viss medicin med validerad, kliniskt bevisad frekvens-medicinsk vård, utan biverkningar. Förutom den skada över nyttjandet av kemiska preparat orsakar människor och djur, kan man idag inte bortse från den miljömässiga påverkan som medicintillverkning/konsumtion har i form av utsläpp av stabila kemiska sammansättningar i marker och vattendrag, ca 4kg/1Milj liter vatten. #skyddaantibiotikan

Relaterat innehåll