Gå direkt till innehåll
Ur musechefens fotoalbum, stor och liten?

Blogginlägg -

Ur musechefens fotoalbum, stor och liten?

En jämförelse mellan en av världens mest kända stridsvagnar, Tiger 1 och en av de kanske minst kända, Svenska Strv m/40 L.

Bilden på de båda vagnarna tog jag i Bovington i samband med Tankfest

2006 dagen innan själva uppvisningen.

Tigervagnen togs som krigsbyte i Tunisien 1943 och Strv m/40 L överlämnades som gåva från Sverige 1960.

Efter en omfattande renovering av tigern rullade den första gången på Tankfest 2004 och det var samma år som Strv m/40 L var med och visade upp sig för första gången på många år.

Jag var själv på plats och hjälpte till med förberedelserna av vagnen som med nöd och näppe tog sig runt arenan då det visade sig att det fanns ett läckage på hydraulväxellådan. Även tigern kämpade sig runt pga. problem med motorn. Men med gemensamma insatser kunde vi hjälpa till att fixa felet på m/40 och täta läckaget och man lyckades lösa problemen med motorn på tigern så till Tankfest 2006 kunde de båda vagnarna visa upp sig igen. Även om det är ofantliga skillnader vagnarna emellan så finns det ändå släktband i och med att tysk och svensk industri samarbetade kring utvecklingen hos Landsverk i Landskrona. Men det finns också många likheter, båda vagnarna har torsionsfjädring, båda har motorn bak och styrväxeln fram, båda har föraren till vänster och även skytten sitter på vänster sida i tornet.

Eftersom vagnarna är ungefär lika gamla kräver de en hel del underhåll och man måste handskas varsamt när man kör så att de håller att visas upp även om 10 eller 50 år.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Ida Malm

Ida Malm

Presskontakt Kommunikatör 0152-12144

Relaterade nyheter

Sveriges Försvarsfordonsmuseum - Strängnäs

Skandinaviens största museum i sitt slag. Se ett 70-tal fordon från 1920-talet fram till dagens moderna fordon. Följ tekniken och den militärhistoriska utvecklingen. Samlingen är främst inriktad på fordon som använts i Sverige, men ett antal utländska fordon finns också med. De utländska fordonen kompletterar den historiska utvecklingen.
Här finns även en utställning om Södermanlands regemente från 1300-talet, ett soldattorp med mer om den indelte soldaten, och en fantastisk utställning med tennfigurer.

Arsenalen ingår som en del i nätverket Sveriges Militärhistoriska Arv och förutom att vara museum kommer Arsenalen även att vara SFHMs centrala fordonsmagasin. Ansvariga för projektet i Strängnäs är Stiftelsen Södermanlands Militärhistoriska Samlingar. Projektet drivs tillsammans med Statens Försvarshistoriska Museer, Strängnäs kommun och det lokala näringslivet. Södermanlands Regementes Museiförening bidrar aktivt bl.a. genom ett omfattande ideellt arbete från föreningens medlemmar.

Arsenalen
Arsenalen
645 91 Strängnäs
Sverige