Fas III-studien ADMIRAL visar att behandling med Xospata (gilteritinib) resulterade i signifikant förlängd total överlevnad för patienter med återfallande eller refraktär FLT3-positiv akut myeloisk leukemi jämfört med kemoterapi

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2019 09:00 CEST

Studieresultaten presenterades nyligen på den amerikanska cancerkongressen AACR, April 2019

Astellas meddelar resultat från fas III-studien ADMIRAL som jämfört behandling med Xospata (gilteritinib) med behandling med kemoterapi (sviktterapi) hos vuxna patienter med återfallande eller refraktär akut myeloisk leukemi (AML) och med en bekräftad mutation i FLT3-genen. Resultaten visar att gilteritinib signifikant förbättrade den totala överlevnaden (OS) jämfört med dagens standardbehandling med kemoterapi. Resultaten presenterades på en presskonferens arrangerad av cancerkongressen American Association for Cancer Research, AACR samt på AACR Clinical Trials Plenary Session (#CT184).

Resultaten från ADMIRAL-studien visade en median för total överlevnad (OS) på 9,3 månader för patienter som fick gilteritinib jämfört med 5,6 månader för patienter som fick kemoterapi (hazard ratio, HR=0,637 (95% KI 0,490, 0,830), p=0,007). Efter ett år levde 37 procent av patienterna som fått behandling med gilteritinib, jämfört med 17 procent för patienter som behandlats med kemoterapi (1).

De vanligaste rapporterade biverkningarna för respektive behandling i ADMIRAL-studien var febril neutropeni (43,7%), anemi (43,4%) och pyrexi (38,6%). Vanliga biverkningar av grad 3 eller högre som rapporterades vid behandling med gilteritinib, var anemi (19,5%), febril neutropeni (15,4%), trombocytopeni (12,2%) och minskat antal blodplättar (12,2%). Allvarliga behandlingsrelaterade biverkningar per patientår, justerade i relation till tid för exponering, var mindre vanliga vid behandling med gilteritinib (7,1%) jämfört med kemoterapi (9,2%) (1).

– Patienter med återfallande eller refraktär AML och som är FLT3-positiva har generellt en dålig prognos, kort överlevnad och få behandlingsalternativ. Av den anledningen är resultaten från ADMIRAL-studien mycket uppmuntrande, säger Alexander Perl, M.D., Abramson Cancer Center, University of Pennsylvania, som presenterade resultaten på AACR.

I februari i år accepterade den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) Astellas ansökan om marknadsföringstillstånd för gilteritinib vid behandling av vuxna patienter med FLT3-positiv AML vid återfall eller refraktär sjukdom (2).

Om ADMIRAL-studien

Fas III-studien ADMIRAL (NCT02421939) är en internationell, randomiserad multicenterstudie där 371 vuxna patienter med återfallande eller refraktär FLT3-positiv akut myeloisk leukemi (AML) inkluderats (3). De primära sammansatta effektmåtten för studien var total överlevnad (OS) och komplett remission eller komplett remission med partiell hematologisk återhämtning (CH/CRh). Patienterna randomiserades (2:1) till att få antingen gilteritinib (120 mg) (4) eller kemoterapi (sviktbehandling).

Om gilteritinib

Gilteritinib är resultatet av ett samarbete mellan Astellas och Kotobuki Pharmaceutical Co., Ltd. Astellas äger de globala rättigheterna att utveckla och marknadsföra gilteritinib. Förra året gav Europeiska kommissionen gilteritinib status som orphan drug (särläkemedel) (5) och den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) tilldelade ansökan en särskilt hög prioritet. I Japan och USA introducerades gilteritinib i december 2018 för behandling av vuxna patienter med FLT3-positiv AML och som fått återfall eller är refraktära mot tidigare behandling (6, 7).

Gilteritinib har även tilldelats status som orphan drug (särläkemedel) och ansökan tilldelades en särskilt hög prioritet av både den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (7) den japanska läkemedelsmyndigheten (8).

Astellas undersöker för närvarande gilteritinib i flera fas III-studier med patienter med FLT3-positiv AML.

Om Astellas

Astellas Pharma är ett företag som fokuserar på att förbättra människors hälsa runt om i världen genom att tillhandahålla innovativa och tillförlitliga läkemedel. Vi är främst verksamma inom sjukdomsområdena urologi, onkologi, transplantation, immunologi och nefrologi. Astellas vision är att ligga i framkant av vårdutvecklingen och skapa värde för patienter genom innovativ forskning och vetenskap. Med det nordiska huvudkontoret i Köpenhamn finns Astellas representerat i hela Norden. För mer information, besök vår hemsida www.astellas.se

För mer information kontakta

Ove Schebye, nordisk medicinsk direktör, Astellas Pharma +45 434 303 55

Referenser

1. Perl, A et al. Gilteritinib significantly prolongs overall survival in patients with FLT3-mutated (FLT3mut+) relapsed/

refractory (R/R) acute myeloid leukemia (AML): Results from the Phase III ADMIRAL trial. Presented as abstract CT184 at the AACR Annual Meeting 2019, April 2 2019.

2. Astellas Pharma Inc. Astellas Announces Acceptance of XOSPATATM (gilteritinib) for Regulatory Review by the European Medicines Agency (02-28-2019). https://www.astellas.com/us/news/14631. Accessed 03-14-2019.

3. ClinicalTrials.gov. A study of ASP2215 versus salvage chemotherapy in patients with relapsed refractory acute myeloid leukemia (AML) with FMS-like tyrosine kinase (FLT3) mutation (02-01-2019). https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02421939. Accessed 02-05-2019.

4. Gorcea CM, Burthem J, Tholouli E. ASP2215 in the treatment of relapsed/refractory acute myeloid leukemia with FLT3 mutation: background and design of the ADMIRAL trial. Future Oncol (Epub) 03-02-2018.

5. EMA. Orphan designation. Available at: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000029.jsp Last accessed January 2019.

6. Japan Pharmaceutical and Medical Devices Agency (PMDA). New Drug approvals, May-October 2018. Available at: http://www.pmda.go.jp/files/000227117.pdf#page=5 Last accessed January 2019.

7. US Food and Drug Administration. FDA approves treatment for adult patients who have relapsed or refractory acute myeloid leukemia (AML) with a certain genetic mutation. Available at: https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm627072.htm Last accessed January 2019.

8. Ministry of Health, Labour and Welfare - Japan. Press announcement – Priority Assessment Designation System. Available at: http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000102009.html Last accessed January 2019.

Astellas Pharma är ett företag som fokuserar på att förbättra människors hälsa runt om i världen genom att tillhandahålla innovativa och tillförlitliga läkemedel. Vi är främst verksamma inom sjukdomsområdena urologi, onkologi, transplantation, immunologi och nefrologi. Astellas vision är att hela tiden ligga väl framme i hälsoutvecklingen och skapa mervärde för patienter genom innovativ forskning och vetenskap. Astellas Pharma finns representerat i hela Norden och har sitt nordiska kontor i Köpenhamn. För mer information, besök vår hemsida www.astellas.se

Astellas meddelar resultat från fas III-studien ADMIRAL som jämfört behandling med Xospata (gilteritinib) med behandling med kemoterapi (sviktterapi) hos vuxna patienter med återfallande eller refraktär akut myeloisk leukemi (AML) och med en bekräftad mutation i FLT3-genen. Resultaten visar att gilteritinib signifikant förbättrade den totala överlevnaden (OS) jämfört med dagens standardbehandling.

Läs vidare »

Xtandi (enzalutamid) förbättrar signifikant radiografisk progressionsfri överlevnad hos patienter med metastaserad hormonkänslig prostatacancer enligt fas III-studien ARCHES

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 09:15 CET

Astellas meddelar resultat från fas III-studien ARCHES som studerat Xtandi (enzalutamid) som behandling av patienter med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) (1). Metastaserad prostatacancer innebär att cancern har spridit sig utanför prostatakörteln till andra delar av kroppen (1, 2).

EU godkänner Astellas Xtandi för behandling av vuxna män med kastrationsresistent högriskprostatacancer som inte utvecklat metastaser

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 09:18 CET

Resultaten från studien PROSPER visar att den genomsnittliga metastasfria överlevnaden var 36,6 månader för patienter som behandlades med enzalutamid i kombination med dagens standardhandling med hormoner jämfört med 14,7 månader för patienter som fick enbart placebo och hormonbehandling (1).

Astellas erhåller positivt utlåtande av CHMP för Xtandi för behandling av vuxna män med kastrationsresistent högriskprostatacancer som inte utvecklat metastaser

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 15:00 CEST

Resultaten från studien PROSPER visar att den genomsnittliga metastasfria överlevnaden var 36,6 månader för patienter som behandlades med enzalutamid i kombination med dagens standardhandling med hormoner jämfört med 14,7 månader för patienter som fick enbart placebo och hormonbehandling (1).

Xtandi mer än fördubblar den metastasfria överlevnaden

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 07:00 CEST

Xtandi minskar risken för spridning eller död med 71 procent om det ges i kombination med dagens standardbehandling för icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). Det visar de första resultaten från en internationell fas III-studie, PROSPER, som nu publiceras i New England Journal of Medicine, och där sex svenska sjukhus deltar.

Xtandi minskar risken för spridning eller död med 71 procent

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 07:00 CET

Data från fas III-studien PROSPER visar att Xtandi (enzalutamid) signifikant minskar risken för metastasering eller död med 71 procent hos patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (CRPC).

Nya övertygande studieresultat bekräftar effekten av Xtandi

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 11:48 CEST

Ny fas III-studie visar att Xtandi (enzalutamid) signifikant ökar den metastasfria överlevnaden hos patienter med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC).

Ny hälsoapp håller koll på toalettvanor vid överaktiv blåsa

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2016 08:25 CET

​Över 800 000 svenskar lever med överaktiv blåsa, vilket innebär behov av plötsliga toalettbesök. För att hjälpa dessa personer att få bättre koll på sina toalettvanor har läkemedelsföretaget Astellas tagit fram hälsoappen UroLog. Problem med blåsan är ett känsligt ämne och många drabbade drar sig för att söka hjälp, men med hjälp av appen ska dialogen med vården underlättas.

​Många svenskar har svårt att hålla tätt i tunnelbanan

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2015 12:55 CEST

Över 700 000 personer reser med tunnelbanan i Stockholm minst en gång i veckan, varav uppskattningsvis 60 000 är över 40 och har svårt att hålla tätt. De tillhör de 800 000 svenskar som lever med överaktiv blåsa, som innebär behov av plötsliga toalettbesök. En överaktiv blåsa kan vara extra besvärligt när man åker tunnelbana, och nu ska ett toalett-tåg öka kunskapen om att det finns hjälp att få.

Förbättrad transplantatöverlevnad hos patienter som fått Advagraf depotkapsel jämfört med de som fått takrolimusberedning med direkt frisättning

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2015 11:30 CEST

Resultat från en stor retrospektiv studie baserad på data från ELTR, av Europas största levertransplantationsregister publicerades i maj. Studien visar att levertransplanterade patienter som behandlats tidigt med Advagraf får en signifikant ökad transplantatöverlevnad jämfört med patienter behandlade med nuvarande standardbehandling med takrolimus givet två gånger dagligen.

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • kofvntkbakrpt@bndkxd.abostikelwklazos.yccognmqw
  • +45 43 43 03 55

Om Astellas Pharma

Astellas Pharma är ett företag som fokuserar på att förbättra människors hälsa runt om i världen genom att tillhandahålla innovativa och tillförlitliga läkemedel. Vi är främst verksamma inom sjukdomsområdena urologi, onkologi, transplantation, immunologi och nefrologi. Astellas vision är att hela tiden ligga väl framme i hälsoutvecklingen och skapa mervärde för patienter genom innovativ forskning och vetenskap. Astellas Pharma finns representerat i hela Norden och har sitt nordiska kontor i Köpenhamn. För mer information, besök vår hemsida www.astellas.se

Adress

  • Astellas Pharma
  • Box 21046
  • 200 21 Malmö, tel 040-650 15 00