Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Positiva topline-resultat från fas 3b-studie med fezolinetant för behandling av värmevallningar och/eller nattsvettningar (vasomotoriska symptom, VMS) vid menopaus

Studien utvärderade 24-veckorseffekt och säkerhet vid användning av Astellas icke-hormonella behandling fezolinetant, hos kvinnor som inte önskade eller bedömts olämpliga för hormonterapi
Astellas Pharma tillkännagav i förra veckan positiva topline-resultat från fas 3b-DAYLIGHT-studien. Studien undersöker fezolinetant, ett oralt, icke-hormonellt preparat för potentiell behandling av måttliga t

Kontakter

Astellas Pharma

Presskontakt +45 43 43 03 55

Välkommen till Astellas Pharma!

Astellas Pharma är ett företag som fokuserar på att förbättra människors hälsa runt om i världen genom att tillhandahålla innovativa och tillförlitliga läkemedel. Vi är främst verksamma inom sjukdomsområdena onkologi, urologi, transplantation. Astellas vision är att hela tiden ligga väl framme i hälsoutvecklingen och skapa mervärde för patienter genom innovativ forskning och vetenskap. Astellas Pharma finns representerat i hela Norden och har sitt nordiska kontor i Köpenhamn. För mer information, besök vår hemsida www.astellas.se

Astellas Pharma
Box 21046
200 21 Malmö
040-650 15 00