Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Astellas erhåller positivt utlåtande av CHMP för Xospata som monoterapi för behandling av patienter med återfall eller refraktär FLT3-positiv akut myeloisk leukemi

Astellas har nyligen meddelat att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s rådgivande kommitté (CHMP) har gett ett positivt utlåtande om att Xospata (gilteritinib) godkänns som monoterapi (givet som en peroral daglig dos) för behandling av vuxna patienter med återfall eller refraktär (behandlingsresistent) akut myeloisk leukemi (AML) och med en bekräftad mutation i FLT3-genen (2). Om EU-kommissionen formellt godkänner gilteritinib kan det innebära förbättrade behandlingsmöjligheter av patienter med AML med de vanligaste formerna av mutation, det vill säga i FLT3-genen med ITD (intern tandemduplikation) och tyrosine kinase domain (TKD)-mutation, och innebära ett av få medicinska framsteg på över 40 år i Europa för behandling av patienter med akut myeloisk leukemi (AML) (1, 3). Ansökan om godkännande för gilteritinib fick en särskilt hög prioritet av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, vilket innebar en snabbare handläggning av CHMP (4).

Det positiva utlåtandet från CHMP baseras på resultaten från fas III-studien ADMIRAL, som jämfört behandling med gilteritinib med behandling med kemoterapi (sviktterapi) hos patienter med återfall eller refraktär akut myeloisk leukemi (AML) och med en bekräftad mutation i FLT3-genen (5). Resultaten visar att gilteritinib signifikant förbättrade den totala överlevnaden (OS) för dessa patienter jämfört med dagens standardhandling med kemoterapi. Median för total överlevnad (OS) var 9,3 månader för patienter som fick gilteritinib jämfört med 5,6 månader för patienter som fick kemoterapi (hazard ratio, HR=0,64 (95% KI 0,49, 0,830), p=0,0004) (5, 6). Efter ett år levde 37 procent av patienterna som fått behandling med gilteritinib, jämfört med 17 procent för patienter som behandlats med kemoterapi (5).

Det positiva utlåtandet från CHMP kommer nu granskas av EU-kommissionen som har behörighet att godkänna läkemedel för de 28 medlemsländerna i EU samt Island, Norge och Liechtenstein (7). I slutet av 2018 beslutade såväl den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA som den japanska läkemedelsmyndigheten om att godkänna gilteritinib för behandling av vuxna patienter med återfall eller refraktär akut myeloisk leukemi (AML) och med en bekräftad mutation i FLT3-genen (8, 9).

Om gilteritinib

Gilteritinib är resultatet av ett samarbete mellan Astellas och Kotobuki Pharmaceutical Co., Ltd. Astellas äger de globala rättigheterna att utveckla och marknadsföra gilteritinib. Förra året gav Europeiska kommissionen gilteritinib status som orphan drug (särläkemedel) (5) och den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) tilldelade ansökan en särskilt hög prioritet.

I november 2018 godkände den amerikanska läkemdelsmyndigheten, FDA, gilteritinib för behandling av och vuxna patienter med återfall eller refraktär akut myeloisk leukemi (AML) och med en bekräftad mutation i FLT3-genen. Ansökan om godkännande hade av FDA fått en särskilt hög prioritet och gilteritinib har av myndigheten tilldelats status som orphan drug (särläkemedel). Godkännandet baserades på resultat från interimanalysen från fas III-studien ADMIRAL avseende komplett remission eller komplett remission med partiell hematologisk återhämtning (CH/CRh) (8). Gilteritinib har även erhållit ett godkännande efter en kompletterande registreringsansökan (sNDA) för uppdatering av produktresuméatt omfatta även resultat för total överlevnad (OS) från ADMIRAL-studien (6). Resultat för de primära sammansatta effektmåtten i studien presenterades på cancerkongressen American Association for Cancer Research, AACR i april 2019 (5). Läs pressmeddelandet när resultat presenterads här.

Gilteritinib har även tilldelats status som särläkemedel i Japan. Ansökan tilldelades en särskilt hög prioritet av den japanska läkemedelsmyndigheten (8), och gilteritinib godkändes i september 2018 i Japan för samma indikation som i USA (9, 11). I augusti 2019 uppdaterades den japanska produktresumén med resultat avseende total överlevnad (OS) från ADMIRAL-studien (12).

Astellas undersöker för närvarande gilteritinib i flera fas III-studier med patienter med FLT3-positiv AML.

Om ADMIRAL-studien

Fas III-studien ADMIRAL (NCT02421939) är en internationell, randomiserad multicenterstudie där 371 vuxna patienter med återfall eller refraktär FLT3-positiv akut myeloisk leukemi (AML) inkluderats (3). De primära sammansatta effektmåtten för studien var total överlevnad (OS) och komplett remission eller komplett remission med partiell hematologisk återhämtning (CH/CRh). Patienterna randomiserades (2:1) till att få antingen gilteritinib (120 mg) (5) eller kemoterapi (sviktbehandling).

De vanligaste rapporterade biverkningarna för respektive behandling i ADMIRAL-studien var febril neutropeni (43,7%), anemi (43,4%) och pyrexi (38,6%) (5). Vanliga biverkningar av grad 3 eller högre som rapporterades vid behandling med gilteritinib, var anemi (19,5%), febril neutropeni (15,4%), trombocytopeni (12,2%) och minskat antal blodplättar (12,2%). Allvarliga behandlingsrelaterade biverkningar per patientår, justerade i relation till tid för exponering, var mindre vanliga vid behandling med gilteritinib (7,1%) jämfört med kemoterapi (9,2%) (5).

För mer information kontakta

Ove Schebye, nordisk medicinsk direktör, Astellas Pharma +45 434 303 55

Referenser

1. Lim SH, et al. Molecular targeting in acute myeloid leukemia. J Transl Med. 2017 Aug 29;15(1):183.

2. European Medicines Agency. Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 16-19 September 2019. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-16-19-september-2019, Last accessed September 2019.

3. Patel J, et al. Prognostic Relevance of Integrated Genetic Profiling in Acute Myeloid Leukemia. N Engl J Med. 2012; 366:1079-89

4. Astellas Pharma Inc. Astellas Announces Acceptance of XOSPATA (gilteritinib) for Regulatory Review by the European Medicines Agency (02-28-2019). https://www.astellas.com/us/news/14631. Last accessed July 2019.

5. Perl A, et al. Gilteritinib significantly prolongs overall survival in patients with FLT3-mutated (FLT3mut+) relapsed/

refractory (R/R) acute myeloid leukemia (AML): Results from the Phase III ADMIRAL trial. Presented as abstract CT184 at the AACR Annual Meeting 2019, April 2 2019.

6. FDA. XOSPATA Highlights of Prescribing Information. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/211349s001lbl.pdf. Last accessed August 2019.

7. European Medicines Agency. Authorisation of medicines. Available at: https://www.ema.europa.eu/about-us/what-we-do/authorisation-medicines. Last accessed August 2019.

8. US Food and Drug Administration. FDA approves treatment for adult patients who have relapsed or refractory acute myeloid leukemia (AML) with a certain genetic mutation. Available at: https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm627072.htm. Last accessed August 2019.

9. Japan Pharmaceutical and Medical Devices Agency (PMDA). New Drug approvals, May-October 2018. Available at: http://www.pmda.go.jp/files/000227117.pdf#page=5. Last accessed August 2019.

10. EMA. Public summary of opinion on orphan designation. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3171961. Last accessed August 2019.

11. Ministry of Health, Labour and Welfare - Japan. Press announcement – Priority Assessment Designation System. Available at: http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000102009.html Last accessed August 2019.

12. XOSPATA (gilteritinib) Tablets® 40 mg Package Insert. Tokyo; Astellas Pharma Inc.: 2019.

13. ClinicalTrials.gov. A Study of ASP2215 Versus Salvage Chemotherapy in Patients with Relapsed or Refractory Acute Myeloid Leukemia (AML) With FMS-like Tyrosine Kinase (FLT3) Mutation. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02421939. Last accessed August 2019.

XOS_2019_0004_SE

Ämnen

Taggar


Astellas Pharma är ett företag som fokuserar på att förbättra människors hälsa runt om i världen genom att tillhandahålla innovativa och tillförlitliga läkemedel. Vi är främst verksamma inom sjukdomsområdena urologi, onkologi, transplantation, immunologi och nefrologi. Astellas vision är att hela tiden ligga väl framme i hälsoutvecklingen och skapa mervärde för patienter genom innovativ forskning och vetenskap. Astellas Pharma finns representerat i hela Norden och har sitt nordiska kontor i Köpenhamn. För mer information, besök vår hemsida www.astellas.se

Presskontakt

Astellas Pharma

Presskontakt +45 43 43 03 55

Relaterade nyheter