Gå direkt till innehåll

Ämnen: Hälsoorganisationer

New England Journal of Medicine publicerar Astellas resultat från fas III-studien EMBARK som utvärderar XTANDI™ (enzalutamid) hos högriskpatienter efter biokemiskt återfall med icke-metastaserad prostatacancer

Astellas meddelar att New England Journal of Medicine (NEJM) har publicerat resultat från fas III-studien EMBARK som studerat XTANDITM (enzalutamid) och leuprorelin i kombination (n=355), placebo i kombination med leuprorelin (n=358), och enzalutamid som monoterapi (n=355) hos högriskpatienter efter biokemiskt återfall (BCR) vid icke-metastaserad hormonkänslig (kastrationskänslig) prostatacancer.

Astellas to Share New Data Across Hard-to-Treat Cancers During ESMO Congress 2023

Data include three late-breaking abstracts, underscoring Astellas’ efforts to potentially redefine expectations for patients across its oncology portfolio
Astellas Pharma will share new research results during the European Society for Medical Oncology (ESMO) Congress 2023 from October 20-24, showcasing the company’s focus on making a meaningful difference for people living with hard-to-treat ca

Positiva topline-resultat från fas 3b-studie med fezolinetant för behandling av värmevallningar och/eller nattsvettningar (vasomotoriska symptom, VMS) vid menopaus

Studien utvärderade 24-veckorseffekt och säkerhet vid användning av Astellas icke-hormonella behandling fezolinetant, hos kvinnor som inte önskade eller bedömts olämpliga för hormonterapi
Astellas Pharma tillkännagav i förra veckan positiva topline-resultat från fas 3b-DAYLIGHT-studien. Studien undersöker fezolinetant, ett oralt, icke-hormonellt preparat för potentiell behandling av måttliga t

Astellas Announces Positive Findings from Phase 3 GLOW Trial of Zolbetuximab during March ASCO Plenary Series

Data shows investigational zolbetuximab plus CAPOX reduced risk of progression or death by 31.3% vs CAPOX alone Study evaluated patients with Claudin 18.2-positive, HER2-negative, locally advanced unresectable or metastatic gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma Two statistically significant Phase 3 trials, GLOW and SPOTLIGHT, to serve as the basis for global regulatory submissions <

Välkommen till Astellas Pharma!

Astellas Pharma är ett företag som fokuserar på att förbättra människors hälsa runt om i världen genom att tillhandahålla innovativa och tillförlitliga läkemedel. Vi är främst verksamma inom sjukdomsområdena onkologi, urologi, transplantation. Astellas vision är att hela tiden ligga väl framme i hälsoutvecklingen och skapa mervärde för patienter genom innovativ forskning och vetenskap. Astellas Pharma finns representerat i hela Norden och har sitt nordiska kontor i Köpenhamn. För mer information, besök vår hemsida www.astellas.se

Astellas Pharma

Box 21046
200 21 Malmö
040-650 15 00