Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

​Barnombudsmannen kallar myndigheter till möte om situationen för barn till EU-migranter

Barnombudsmannen har på senare tid uppmärksammat att barn till EU-migranter inte tycks få sina rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter respekterade. Det handlar om barn som inte får gå i skolan samt om barn som lever i tillfälliga, osäkra boenden utan tillgång till värme eller vatten.
Alla barn som vistas i Sverige har enligt barnkonventionen rätt till utbildning, god hälsa oc

Visa mer

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm